Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

website Anne Frank Stichting

contact: Sanne Verstraete 

powerpoint AFS

 

Lees meer

Informatie voor pabo-studenten over de opdracht ‘Onderwijsproces en profilering’ Fontys Hogeschool Kind en Educatie ’s-Hertogenbosch, september 2017

Profilering ‘Mens, Maatschappij, Kunst en Cultuur’

De Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht, ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.

De afdeling EP focust zich op het tweede onderdeel van de missie. We willen mensen (voornamelijk kinderen en jongeren) laten ontdekken dat Anne Frank en miljoenen andere onschuldige mensen uitgesloten, vervolgd, gedeporteerd en velen van hen ten slotte vermoord werden en dat dit hele proces werd bedacht en uitgevoerd door mensen. De moord op miljoenen mensen is niet gebeurd maar is door mensen uitgevoerd. Anne Frank en miljoenen andere joden, Roma en Sinti zijn vermoord om racistische redenen. Anderen werden vervolgd en vermoord omdat hun overtuigingen en hun religie niet pasten bij ideologie van het nationaalsocialisme.

De vraag

Wij zoeken studenten die belangstelling hebben voor de thema’s identiteit, gelijke rechten, vooroordelen en discriminatie  en die graag willen onderzoeken hoe het thema gelijke rechten  leeft onder kinderen (vanaf groep 5 tot en met 8).  Dit doe je door middel van interviews met kinderen en leerkrachten en het putten uit eigen ervaring. Hierbij is het noodzakelijk om ook te kijken naar waar het onderwerp al aan bod komt in bestaande methodes en daar een inventarisatie van te maken. Als het onderwerp niet aan bod komt, waar is aansluiting dan mogelijk?

Burgerschap in het basisonderwijs is nog niet verstrengeld. Toch bieden sommige methodes een startpunt om het gesprek te starten over bovenstaande thema’s waardoor het beter wordt vormgegeven.

Deelvragen:

 • Welke methodes behandelen al de thema’s identiteit, gelijke rechte, vooroordelen en discriminatie? Zowel in groep 5,6 als 7 en 8. Of welke methodes lenen zich hiervoor? Waar is aansluiting mogelijk?
 • Hoe praten kinderen over gelijke rechten? Wat weten ze er al over? Hoe linken ze deze zelf aan het verhaal van Anne Frank? Hoe leg jij de link?
 • Waar wordt een thema als ‘gelijke rechten’ behandeld en hoe komt deze aan bod? Hoe wordt burgerschap binnen een school aangepakt? Welke thema’s worden er dan behandeld? (geef twee voorbeelden)

 

 

Oplossingen bedenken; werkvormen en activiteiten ontwikkelen

Een goede analyse van de situatie – in dit geval de door jouw verzamelde informatie – is vaak al het begin van een oplossing….

 1. Bedenk zelf een creatieve werkvorm om gelijke rechten bespreekbaar te maken in de klas. Denk hierbij niet alleen aan het overbrengen van kennis, maar ook aan het aanleren van vaardigheden. De werkvorm test je bij groep 5,6 of groep 7,8 – daar waar volgens jouw onderzoek het thema het beste leeft en bespreekbaar gemaakt kan worden. Het is hierbij nodig om de link te leggen met het verhaal van Anne Frank en al bestaande methodes.

Deelvragen/extra:

 • Zorg voor een werkvorm die vaardigheden aanleert, voortbordurend op de kennis die ze hebben opgedaan in de bestaande methode. Als deze kennis niet paraat is, dan dien je deze nog over te brengen aan het begin van je werkvorm.
 • Zorg dat je de werkvorm baseert op methodes binnen je opleiding.

Wat heb je hier zelf aan?

Door hier aan mee te werken heb je:

 • Meer kennis opgedaan over gelijke rechten;
 • Beter zicht in hoe bepaalde thema’s leven bij de doelgroep;
 • Intensief nagedacht over concrete werkvormen over abstracte onderwerpen;
 • Zelf een werkvorm ontwikkeld die het thema bespreekbaar maakt;
 • Jezelf beter voorbereid op je rol als (toekomstig) docent.

Wat doet de Anne Frank Stichting?

Jullie onderzoek en werkvorm kan de Anne Frank Stichting gebruiken in workshops en trainingen voor docenten en pabo-studenten. Ook is het mogelijk deze werkvorm uit te voeren voor enkele klassen onder begeleiding van ons. Zo maak je deel uit van ons team en oefen je met het voor de klas staan.

Naast de begeleiding vanuit de afdeling educatieve projecten, zijn jullie welkom voor een uitgebreid werkbezoek naar het Anne Frank Huis (Stichting).