Het Groene Woud is het mooie Nationaal Landschap tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Maar ook een regionale samenwerking van een veelheid aan organisaties en mensen in dat prachtige gebied. Die samen werken aan het nog mooier en beleefbaar maken van de aanwezige natuur, landschap en cultuurhistorie. Een belangrijk aspect daarbij is het verbinden van stad en ommeland. Het Groene Woud doet dat door te helpen bij het realiseren van uitvoeringsprojecten.

website Het Groene Woud

powerpoint Het Groene Woud

Contact: Johan van Cuyck | alliantiemakelaar en ambassadeur Het Groene Woud

Lees meer

Jongeren - en dus ook het onderwijs - zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Net als ondernemers. En omwonenden. Samen met de overheid (gemeenten, waterschappen en provincie) vormen zijn de vier O’s. Een goede samenwerking van de vier O’s vinden wij erg belangrijk. Met oog en begrip voor elkaars belangen. Want alleen ga je misschien wel even sneller, maar samen kom je uiteindelijk toch verder.

Meer informatie: www.hetgroenewoud.com

 

 

 

Nieuw lespakket ontwikkeld!

Sinds kort is het door BiomimicryNL in samenwerking met oa IVN ontwikkelde lespakket, gericht op natuur als inspiratiebron voor technische vindingen, gratis beschikbaar voor basisscholen.

Leerlingen ontwerpen zelf oplossingen voor technische problemen waarbij ze zich laten inspireren door de natuur op het schoolplein. Ze gebruiken hierbij de stappen van onderzoekend en ontwerpend leren (techniekonderwijs).

Lees meer

BiomimicryNL ontwikkelde samen met Veldwerk Nederland (nu IVN), gemeente Den Haag en Techniekeducatie Delft een fraai vormgegeven lespakket met de natuur als inspiratiebron voor technische vindingen. 
Het lespakket bestaat uit een reeks losse lessen voor het basisonderwijs die eenvoudig uit te voeren zijn op en rond de school. Leerlingen ontdekken de vernuftige ontwerpen uit de natuur en leren dit toepassen op hun eigen vragen.

Zie http://www.biomimicrynl.org/basis-onderwijs.html