Muzerije

Steeds meer scholen ontdekken de meerwaarde van spelenderwijs leren. Met grote projecten zoals Klas en Kunst, de activiteiten in Brede Bossche Scholen of bijvoorbeeld de workshops tijdens de SJOK en Uitlokdag laat Muzerije kinderen en jongeren op een actieve manier kennis maken met cultuur. Leerlingen ontdekken waar hun passie ligt of waar ze talent voor hebben en werken aan hun creatieve vaardigheden. Zodoende groeit Muzerije uit tot culturele partner van scholen, kindcentra en kinderopvang. 

website Muzerije 

contactpersoon: Leonie Gossens

film muzerije incl. beeld onderwijsprojecten     

Muzerije op school flyer

 

Lees meer

Met onze projecten op scholen willen we door middel van kunsteducatie een wezenlijke bijdrage leveren aan de individuele ontplooiing en talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat niet alleen om het werken aan de kerndoelen van K.O. en CKV, maar we stimuleren kinderen en ook leerkrachten tot een creatieve en out of the box manier denken, oplossingsgerichte werkwijze, te leren door samen te werken aan creatieve producties en vooral te leren door te ontdekken en doen. Op deze manier bereiken we jaarlijks zo’n 4.500 Bossche kinderen en jongeren met binnen –en naschoolse projecten in het PO en VO (en MBO).
Via ons aanbod deskundigheidsbevordering ondersteunen we docententeams in het implementeren en uitvoeren van cultuureducatieplannen op hun school. Om ook de toekomstige generatie leerkrachten te voeden met culturele inspiratie en vooral ook praktische know how begeleiden we jaarlijks meerdere studenten van de Pabo bij Muzerije.

 

Bij ons werk op scholen komen we vaak talenten in de dop tegen. Muzerije ondersteunt deze kinderen jongeren bij de verdere ontplooiing van hun talent, bijvoorbeeld met extra coaching  op maat of lessen door professionals. En daarnaast ontwikkelt Muzerije verschillende projecten om kinderen en jongeren op een innoverende manier uit te dagen deel te nemen aan cultuur en zichzelf te ontwikkelen. Deze projecten zijn zowel gericht op talent voor als talent achter de schermen: werken aan skills om jezelf te presenteren of om te leren hoe je anderen kunst motiveren en inspireren, of zelf iets kunt opzetten en organiseren. We doen dit op eigen initiatief via Studi073 of met samenwerkingspartners zoals ’s-PORT met bijvoorbeeld Citytrainer Cultuur.