Na-school.nl, de beste kansen voor kinderen

Na-School.nl is dé plek waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten samen de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen vinden, vragen, organiseren en aanbieden.

website Na-School.nl

contact: Ant Schlooz

Lees meer

Leuke en leerzame naschoolse activiteiten waarmee alle kinderen tot en met 12 jaar hun talenten spelenderwijs ontwikkelen. Kinderen kiezen wat ze leuk vinden en organiseren zelf. Een initiatief dat door lokale coöperatie van professionals en vrijwilligers via een web platform zorgt voor naschoolse activiteiten en projecten in de buurt. Een rijk aanbod van sport, cultuur, natuur en techniek afgestemd op de vraag en behoefte van kinderen, ouders en leerkrachten. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Ouders combineren makkelijker arbeid met de zorg voor hun kinderen. Professionals kunnen beter organiseren, vrijwilligers uit de buurt kunnen makkelijk meedoen en bestaande voorzieningen in de buurt worden beter benut. Iedereen kan meedoen, meedenken of meehelpen!

 

Voor alle kinderen bereikbaar

Wat Na-School.nl zo bijzonder maakt is de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de activiteiten. Alle kinderen kunnen van alle activiteiten gebruik maken, die via één website te bedienen zijn. Dat geldt voor kinderen die nu al naar de buitenschoolse opvang gaan, maar ook voor kinderen die daar geen gebruik van maken. De activiteiten zijn altijd in de buurt: kinderen hoeven geen grote weg over om er te komen. De activiteiten zijn goedkoop en voor alle kinderen bereikbaar.

 

Een vraaggericht aanbod in de buurt

In iedere buurt zijn weer andere dingen nodig. Er wonen kinderen met interesse in muziek, ergens anders is er talent voor techniek of is het nodig om de kinderen meer te laten bewegen of lekker de natuur in te gaan. De kinderen, ouders en leerkrachten geven aan waar de wensen en behoeften liggen en daaruit ontstaat een passend aanbod waaruit kinderen kunnen kiezen. Natuurlijk kunnen kinderen ook hun eigen ideeën realiseren en zelf activiteiten organiseren. Dit kunnen ze zelf samen met hun vriendjes en als het nodig is met een beetje ondersteuning van de professionals uit de buurt.

 

Spelenderwijs verder leren

De activiteiten sluiten aan bij de kinderen en bij wat hun ouders en leerkrachten belangrijk voor ze vinden. Vooral leuke activiteiten die dus ook bijdragen aan hun ontwikkeling. Activiteiten met een meerwaarde, waardoor kinderen naschooltijd spelenderwijs verder kunnen leren en hun talenten ontwikkelen. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: teamwerk, de kunstkoffer, koken zonder vuur, stripboek maken, junior BV, sport & spel, natuurtocht, graffiti  etc.

 

Een doorlopende organisatie in een sterk sociaal netwerk

De activiteiten worden uitgevoerd door professionals en vrijwilligers uit de buurt die weten hoe ze met kinderen om moeten gaan en die de meerwaarde van hun activiteit kunnen uitdragen. Deze mensen zijn bekende gezichten voor de kinderen, maar ook voor de ouders, andere buurtbewoners, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ze werken nauw samen met de school en de kinderopvang, waardoor een vertrouwde en vloeiende overgang van school naar de naschoolse activiteit en eventueel naar de opvang mogelijk wordt. Dit netwerk van opvoeders, bewoners, ouders en kinderen in hun eigen buurt zorgt voor een sterke sociale omgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling.

 

Meer tijd voor andere dingen

Door een doorlopende organisatie komen kinderen per dag minimaal 1,5 uur later thuis. Ouders houden meer tijd over voor andere dingen zoals b.v. studie, werk of vrije tijd en hoeven zich ook niet meer druk te maken over het halen en brengen van hun kinderen op allerlei plekken in de stad. Alles is in de buurt georganiseerd.

 

Een gezamenlijke inspanning

Het wordt allemaal mogelijk door een coöperatie met de ouders, vrijwilligers, gemeente, primair onderwijs, maatschappelijke organisaties, verenigingen, bedrijven en kinderopvang. Iedere partij geeft en ontvangt in deze gezamenlijke inspanning. De lokale krachten worden gebundeld en efficiënt ingezet via een web platform. Hierdoor is het mogelijk om bestaande subsidies en accommodaties beter te benutten en een betere verdeling van de kosten te realiseren. Het beter doen met wat we hebben dus. En zo creëren we samen nog betere kansen voor onze kinderen.

 

Interesse of meer weten?

Na-School.nl heeft een pilot in Gorinchem uitgevoerd is actief in Oosterhout en via ’s-H Ondernemend Onderwijs vanaf 7 maart 2016 ook in De Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch. Vraag naar de mogelijkheden bij het team van Ondernemend Onderwijs of neem contact op met initiatiefnemer Ant Schlooz via 06-31783132 of ant@na-school.nl.