OhO-t

Jongeren in opleiding vormen een goudader in onze samenleving, die nog nauwelijks is aangeboord. Het OhO-t-project laat zien, hoe jongeren in staat zijn een prachtige bijdrage te leveren aan onderwijskundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.

website OhO-t   

contact: Klaas Stegeman of Dick de Jong

Video Onderwijs helpt Onderwijs

 

Lees meer

Tot nu toe hebben ca. 6500 basisschoolleerlingen op 30 po-scholen binnen de stichtingen Signum, ATO en KW1C in Den Bosch e.o. met de OhO-t-methode gewerkt. Daarbij waren zo’n 100 techniekteams betrokken met ca 400 leerlingen en studenten uit het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Dankzij zo’n 80 pabostudenten van de Fontyshogeschool hebben de verschillende technieklessen een sterk onderwijskundig stempel meegekregen.