Margo van den Oord, programmaleider

Margo van den Oord werkt in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als programmaleider aan de versterking van Ondernemend Onderwijs in deze stad en regio. Zij doet dit door ondernemende initiatieven in de dagelijkse omgeving van onderwijs, overheid en ondernemen op te halen, te verbinden en te versterken.

BGA.jpg

Lees meer

Vanuit de gedachte, ondernemend onderwijs voor een ondernemende samenleving, begeleidt zij scholen en organisaties om hun ondernemende initiatieven en projecten verder uit te breiden en te bestendigen. Door deze te implementeren en in te bouwen in de dagelijkse les- en beroepspraktijk. En in een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt en leven lang leren voor iedereen toegankelijk te maken. Betekenisvol onderwijs ontstaat door levensechte vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving in het onderwijs te integreren.

Margo van den Oord is orthopedagoog en onderwijskundige en werkte onder andere 10 jaar lang bij HAS Den Bosch, waar zij in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven opleidingen ontwierp om de groei van mensen in innovaties en organisaties te begeleiden. Ook werkte zij mee aan Brabant Brein, een grote opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant, waarbij de ideeën van alle Brabanders voor de toekomst van Brabant zijn opgehaald.

 

Katja Brooijmans, programmamanager

Katja Brooijmans werkt voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de afdelingen Cultuur en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie. Bij beide afdelingen speelt ondernemerschap een grote rol en ook in de wijze waarop zij zelf haar taken vormgeeft, is ondernemendheid en ondernemerschap de rode draad. Vanuit een Europees uitwisselingsproject rondom de doorgaande leerlijn ondernemendheid is het programma ‘sH Ondernemend Onderwijs geboren.

Lees meer

Om beweging te kunnen maken, is een grote lokale werkgroep van scholen (primair tot aan HBO) aan de slag gegaan met de leerpunten uit de Europese uitwisseling. Het lerende netwerk is groeiende en bruist van de activiteiten. Concrete projecten zijn noodzakelijk om een gezicht te geven aan de beweging die 'sH Ondernemend Onderwijs heet. De gemeente voert regie en is actief in gesprek met het onderwijs en de arbeidsmarkt in de volle breedte over ondernemend gedrag. Leren door te doen, leren door zelf vragen te stellen, leren door te onderzoeken, leren door actieve betrokkenheid van de samenleving binnen de school via ouders, omwonenden, ondernemers en bedrijven. Door samen de krachten te bundelen en rol en taakverdeling goed met elkaar te blijven bespreken maken we 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes. Daar zal Katja persoonlijk in elk geval een duidelijke rol in spelen.

 

Jan Raemaekers, onderwijsadviseur

Jan Raemaekers is leerkracht Primair Onderwijs, onderwijskundige, onderzoeker en zelfstandig adviseur. Hij is betrokken bij de coördinatie van de professionalisering binnen het programma van 'sH Ondernemend Onderwijs en geeft voorlichting aan docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt teams bij de implementatie.

Reamwerk.jpg

Lees meer

Daarbij verwerkt en analyseert hij de data afkomstig van de monitoring van de pilots binnen het programma, schrijft deelrapporten, artikelen en blogs voor en over deze onderwijsinnovatie.

www.raemwerk.com

 

Hanny Post, communicatie en social media

Hanny Post ondersteunt het Programmateam van Ondernemend Onderwijs bij de communicatie. Zij verzorgt o.a. maandelijks de Nieuwsbrief, beheert de website, en werkt mee aan de diverse andere zich voordoende werkzaamheden. 

Omdat onderwijszaken haar altijd al erg hebben geboeid, vindt zij het bijzonder nu ook voor een stukje bij het Bossche onderwijs betrokken te zijn. Je zult haar dus regelmatig treffen bij bijeenkomsten, o.a. als fotograaf, of via haar een bericht of de Nieuwsbrief ontvangen.

 

Anna Freitag, ondersteuner en onderzoeker

Anna Freitag deed als student International Lifestyle Studies haar afstudeerstage bij 'sH Ondernemend Onderwijs. Zij bekeek de identiteit en de kernboodschap van het programma Ondernemend Onderwijs vanuit maatschappelijk trendonderzoek en onderzocht welke voorwaarden 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes kunnen maken. 

Lees meer

Mijn naam is Anna en ben afgestudeerd aan ‘International Lifestyle Studies’ aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Ik ben opgeleid in het doen van maatschappelijk trendonderzoek. Daarnaast adviseer ik organisaties hoe zij met hun identiteit en positionering in kunnen spelen op deze veranderingen, zodat zij ook in de toekomst actueel en betekenisvol kunnen zijn/blijven. Hoe kunnen organisaties innoveren zonder hun identiteit en waarde te verliezen?

Werkzaamheden:

  • Concept advies, concept versterkingen en bedrijfsinnovaties.
  • Maatschappelijk trendonderzoek (branche breed/cross sectoraal).
  • Kwalitatief doelgroep onderzoek (ahv. achterliggende waarden, drijfveren en leefstijl.)
  • Workshops, Co-creatie sessies en presentaties.

Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wat de maatschappij vooruit brengt. Ik vind het ontzettend interessant om organisaties te kunnen ondersteunen in het omgaan met een snel veranderend toekomstbeeld, en hen inzicht en handvatten te bieden om daarmee aan de slag te gaan.

De meeste organisaties zijn vanwege de drukke dagelijkse bezigheden, erg gefocust op de eigen omgeving, de werkzaamheden en veranderingen binnen de eigen organisatie of bedrijfstak. Binnen het onderwijs is het me opgevallen dat de vernieuwing vaak helemaal binnen de eigen muren blijft, en vaak niet met andere scholen gecommuniceerd of gedeeld wordt.
Het is van belang om veranderingen en innovaties te zien bij andere organisaties en in andere branches, om te weten wat voor impact (positief en negatief) ze kunnen hebben op de eigen organisatie. Het bieden van dit helikopter-perspectief en het voorhouden van een spiegel aan de organisatie is waar ik goed in ben.

Ik werk het liefst samen met bedrijven. Ik vind het belangrijk dat de organisatie identiteit en de achterliggende betekenis wordt gedragen door de verschillende lagen binnen een organisatie.

 Mail hier naar Anna

 

Charlotte Lubbes, ondersteuner en onderzoeker

Mijn naam is Charlotte Lubbes en ik ben afgestudeerd aan de pabo. Sinds anderhalf jaar werk ik met veel enthousiasme voor Ondernemend Onderwijs ‘sH (OO 'sH). Wat ik bijzonder aan OO ‘sH vind, is dat ik me er vanaf het begin heb thuis gevoeld; het is een netwerkorganisatie waar mijn ondernemendheid tot uiting komt.

Met mijn energie, kritische blik en probleemoplossend vermogen houd ik ervan om organisaties/scholen/mensen te ondersteunen, coachen en begeleiden op de weg naar meer ondernemend onderwijs!

Hierover contact met me opnemen? Mail hier naar Charlotte

Lees meer

Zelf heb ik bij OO ‘sH ruimte gekregen om me te verdiepen in hetgeen waar ik voor sta: kinderen inspireren en laten leren vanuit hun eigen leervragen. 

Ik ben gespecialiseerd in Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit is een didactiek die kinderen ruimte biedt om zélf te kiezen wat zij te weten willen komen over betekenisvolle onderwerpen. Ik haal er enorm veel energie uit als ik merk dat kinderen hierdoor intrinsiek gemotiveerd leren.

Om dezelfde reden zet ik me ook graag in voor buitenonderwijs, bij stichting De Buitenschool. Daarbij verbinden we de reguliere educatie aan de natuur en voeren die daar ook uit. Ik zie daarbij meteen wat voor meerwaarde de ruimte en buitenlucht voor de kinderen hebben. Het biedt de leerlingen namelijk letterlijk de ruimte om creatief te denken en met andere leervragen te komen dan waar leerlingen in een klaslokaal mee zouden komen.

 

Apolline Mol, ondersteuner en onderzoeker

Als pas afgestudeerde van de pabo combineer ik het lesgeven in het basisonderwijs met het werken bij Ondernemend Onderwijs ‘sH. Ik vind deze combinatie van werk heel waardevol.

Bij OO ‘sH zet ik met veel plezier mijn pedagogische en didactische kennis in bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken. In het schooljaar 2018-2019 houd ik mij onder andere bezig met de implementatie van wetenschap en techniek op basisscholen. Mocht u meer willen weten over mijn werkzaamheden of wat ik voor u kan betekenen, dan kunt u mij altijd mailen 

Lees meer

Ik geloof dat leerlingen het beste leren in een betekenisvolle leeromgeving, waarin hun ondernemingszin wordt gestimuleerd. Hierbij vind ik het belangrijk dat leerlingen allerlei vaardigheden ontwikkelen, zoals kritisch denken en samenwerken, waar zij in de toekomst veel aan zullen hebben.

Bij OO ‘sH krijg ik de kans om projecten en initiatieven verder te helpen die ook dit gedachtegoed hebben en het in de praktijk willen brengen.

Verder verbind ik mensen graag aan elkaar, omdat ik geloof dat je verder komt door samen te werken. Het werken bij OO ‘sH past daarom erg goed bij mij.

 

Christian Artist, studentmedewerker Fontys Sporthogeschool

Christian Artist is 2e jaars student van de Fontys Sport Hogeschool waar hij Sportkunde studeert.

Als sportkunde student is mijn doel bij Ondernemend Onderwijs een sportieve en gezonde leefstijl te creëren bij leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs.

Ondernemend Onderwijs geeft mij de ruimte om innovatieve oplossingen te vinden in het onderwijs, waarbij ik sport als middel gebruik. Een voorbeeld van een innovatief ontwerp om sport te gebruiken als middel voor de leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs is Spart.

 

Stef van den Broek, studentmedewerker Fontys Hogeschool Kind en Educatie (Pabo)

Mijn naam is Stef van den Broek en ik ben een tweede jaars student aan de Pabo in Den Bosch. Door mijn opleiding heen ben ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Vernieuwing in het onderwijs is iets dat ik erg interessant vind en waar mijn passie ligt.

Op het mbo heb ik al een opleiding Sociaal Cultureel Werker afgerond. De koppeling tussen het Sociaal Werk en het onderwijs vind ik ook een interessant onderwerp om mee aan de slag te gaan. 

Bij Ondernemend Onderwijs 'sH zit ik dus echt op mijn plek!

 

Lieke Kapteijns, studentmedewerker Toegepaste Gerontologie

Hoi! Mijn naam is Lieke Kapteijns en ik ben 24 jaar oud. Per februari 2019 start ik als studentmedewerker bij OO 'sH. Hiervoor werkte ik als bedrijfsleidster in de horeca en studeerde ik International Hotel Management, een hele andere tak! Toch kriebelt altijd iets in mij om wat toe te voegen aan de maatschappij en te ondernemen. Tijdens mijn functie als bedrijfsleidster was ik dan ook actief met maatschappelijk ondernemen en het organiseren van verschillende projecten/activiteiten hierin. Daarbij kwam ik in contact met Ondernemend Onderwijs 'sH.

Lees meer

Onlangs ben ik een andere weg ingeslagen en heb ik gekozen voor een nieuwe opleiding; Toegepaste Gerontologie. Hierbij ontwikkel je producten en diensten voor ouderen om zo het leven net een stukje makkelijker te maken.

Vorige studentmedewerkers van OO 'sH hebben gewerkt aan een mooi project bij van Neynsel. Ik mag dit project gaan vervolgen en mijn steentje bijdrage, waar ik uiteraard heel veel zin in heb! Ik hoop tijdens mijn tijd bij OO 'sH ouderen weer meer te kunnen verbinden met de samenleving, ik denk dat, met de juiste projecten, het onderwijs hier een hele grote rol in kan spelen!

 

Jeroen Steijvers, studentmedewerker Fontys Academy for Creative Industries

Mijn naam is Jeroen Steijvers, afgestudeerd aan het SintLUCAS Eindhoven als media- en eventmanager, tweedejaars student ondernemer aan het Fontys – IEMES (Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies).

Ik ben iemand die graag de wereld bekijkt door zijn eigen bril. Eigenwijs? Zeker. Voor de hand liggend? Nooit. Ik zal daarom nooit meteen roepen dat een plan onuitvoerbaar is. Er zit daarvoor te veel nieuwsgierigheid, vastberadenheid en avontuur in mijn donder. Ik volg altijd mijn hart en niet de markt. Daarom sta ik al te graag aan de frontlinie van iets nieuws.

Lees meer

Als student ondernemer maak van mijn werk echt een feestje. Geen grap, ik heb de eer om werkzaam als productie- of stagemanager voor poppodia en festivals variërend van 700 tot 20.000+ bezoekers. Hoewel mijn roots binnen de evementenbranche liggen hou ik ook van om werkzaam te zijn in een wat frissere werkomgeving. Mijn tweede liefde is daarom concepting, marketing- en merkstrategie.

Wellicht heb je het al gelezen, ik hou van nieuwe avonturen en ik spring al te graag in het diepe. Oké, over bungeejumpen moet ik ook twee keer nadenken, maar je snapt wat ik bedoel. Ondernemend Onderwijs 'sH geeft mij de kans om aan diverse projecten te werken waarmee ik normaal niet snel in aanraking zou komen. Ik zal Ondernemend Onderwijs voorzien van een holistische kijk op uitdagingen en hen helpen met de creatieve en strategische invullingen van projecten.

Het is net even wat anders. Dat krijg je als je met mij samenwerkt.

 

Marjolein Thelosen, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Marjolein Thelosen, tweede jaars Social Work student aan Avans in 's Hertogenbosch. 

Social Work gaat over het verbinden van groepen en participatie, maar ook over snel schakelen en creatief denken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een kwetsbare groep in beeld blijft, terwijl deze groep de grootste moeite heeft om de samenleving bij te houden? Hoe zorg je dat ze het wel lukt om de samenleving bij te houden, en hierin ook te kunnen participeren? Dat vereist creatieve oplossingen, ook in het onderwijs. 

In samenwerking met Ondernemend Onderwijs hoop ik om groepen te verbinden via het onderwijs.  

 

Lilia Visser, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Lilia Visser, eerste jaars student Social Work aan Avans Hogeschool en Studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Binnen mijn opleiding is ondernemendheid en verbinden ontzettend belangrijk en dat is precies wat ik kan ontwikkelen tijdens mijn stage bij OO 'sH. De innovatie en ondernemendheid van Ondernemend Onderwijs is wat mij heeft getrokken, naast een ontzettend leuk team natuurlijk!

Het liefste probeer ik het onderwijs met sociaal werk te verbinden zodat de innovatie en vernieuwing in beide werkvelden gestimuleerd wordt. Tijdens mijn stage bij Ondernemend Onderwijs zal ik mij bezig houden met 3 projecten: Communicatie, Van Neynsel en de verbetering van voorlichtingen omtrent gender en seksualiteit.

 

Willemijn Pomstra, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Willemijn Pomstra, tweede jaars student Social Work aan Avans in 's-Hertogenbosch.

Social Work is een brede zorg opleiding die SPH, MWD en CMV combineert. Mensen helpen, verbinden en laten participeren op verschillende manieren, staan centraal in de opleiding. In dit werkveld is het heel belangrijk om ondernemend te zijn en creatief te kunnen denken en bij Ondernemend Onderwijs krijg ik de kans om nog verder te ontwikkelen.

In de samenwerking met Ondernemend Onderwijs hoop ik meer verbanden te kunnen leggen tussen de zorgwereld en het onderwijs!