Margo van den Oord, programmaleider

Margo van den Oord werkt in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als programmaleider aan de versterking van Ondernemend Onderwijs in deze stad en regio. Zij doet dit door ondernemende initiatieven in de dagelijkse omgeving van onderwijs, overheid en ondernemen op te halen, te verbinden en te versterken.

BGA.jpg

Lees meer

Vanuit de gedachte, ondernemend onderwijs voor een ondernemende samenleving, begeleidt zij scholen en organisaties om hun ondernemende initiatieven en projecten verder uit te breiden en te bestendigen. Door deze te implementeren en in te bouwen in de dagelijkse les- en beroepspraktijk. En in een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt en leven lang leren voor iedereen toegankelijk te maken. Betekenisvol onderwijs ontstaat door levensechte vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving in het onderwijs te integreren.

Margo van den Oord is orthopedagoog en onderwijskundige en werkte onder andere 10 jaar lang bij HAS Den Bosch, waar zij in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven opleidingen ontwierp om de groei van mensen in innovaties en organisaties te begeleiden. Ook werkte zij mee aan Brabant Brein, een grote opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant, waarbij de ideeën van alle Brabanders voor de toekomst van Brabant zijn opgehaald.

 

Katja Brooijmans, programmamanager

Katja Brooijmans werkt voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de afdelingen Cultuur en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie. Bij beide afdelingen speelt ondernemerschap een grote rol en ook in de wijze waarop zij zelf haar taken vormgeeft, is ondernemendheid en ondernemerschap de rode draad. Vanuit een Europees uitwisselingsproject rondom de doorgaande leerlijn ondernemendheid is het programma ‘sH Ondernemend Onderwijs geboren.

Lees meer

Om beweging te kunnen maken, is een grote lokale werkgroep van scholen (primair tot aan HBO) aan de slag gegaan met de leerpunten uit de Europese uitwisseling. Het lerende netwerk is groeiende en bruist van de activiteiten. Concrete projecten zijn noodzakelijk om een gezicht te geven aan de beweging die 'sH Ondernemend Onderwijs heet. De gemeente voert regie en is actief in gesprek met het onderwijs en de arbeidsmarkt in de volle breedte over ondernemend gedrag. Leren door te doen, leren door zelf vragen te stellen, leren door te onderzoeken, leren door actieve betrokkenheid van de samenleving binnen de school via ouders, omwonenden, ondernemers en bedrijven. Door samen de krachten te bundelen en rol en taakverdeling goed met elkaar te blijven bespreken maken we 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes. Daar zal Katja persoonlijk in elk geval een duidelijke rol in spelen.

 

Jan Raemaekers, onderwijsadviseur

Jan Raemaekers is leerkracht Primair Onderwijs, onderwijskundige, onderzoeker en zelfstandig adviseur. Hij is betrokken bij de coördinatie van de professionalisering binnen het programma van 'sH Ondernemend Onderwijs en geeft voorlichting aan docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt teams bij de implementatie.

Reamwerk.jpg

Lees meer

Daarbij verwerkt en analyseert hij de data afkomstig van de monitoring van de pilots binnen het programma, schrijft deelrapporten, artikelen en blogs voor en over deze onderwijsinnovatie.

www.raemwerk.com

 

Hanny Post, communicatie en social media

Hanny Post ondersteunt het Programmateam van Ondernemend Onderwijs bij de communicatie. Zij verzorgt o.a. maandelijks de Nieuwsbrief, beheert de website, en werkt mee aan de diverse andere zich voordoende werkzaamheden. 

Omdat onderwijszaken haar altijd al erg hebben geboeid, vindt zij het bijzonder nu ook voor een stukje bij het Bossche onderwijs betrokken te zijn. Je zult haar dus regelmatig treffen bij bijeenkomsten, o.a. als fotograaf, of via haar een bericht of de Nieuwsbrief ontvangen.

 

Anna Freitag, ondersteuner en onderzoeker

Anna Freitag deed als student International Lifestyle Studies haar afstudeerstage bij 'sH Ondernemend Onderwijs. Zij bekeek de identiteit en de kernboodschap van het programma Ondernemend Onderwijs vanuit maatschappelijk trendonderzoek en onderzocht welke voorwaarden 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes kunnen maken. 

Lees meer

Mijn naam is Anna en ben afgestudeerd aan ‘International Lifestyle Studies’ aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Ik ben opgeleid in het doen van maatschappelijk trendonderzoek. Daarnaast adviseer ik organisaties hoe zij met hun identiteit en positionering in kunnen spelen op deze veranderingen, zodat zij ook in de toekomst actueel en betekenisvol kunnen zijn/blijven. Hoe kunnen organisaties innoveren zonder hun identiteit en waarde te verliezen?

Werkzaamheden:

  • Concept advies, concept versterkingen en bedrijfsinnovaties.
  • Maatschappelijk trendonderzoek (branche breed/cross sectoraal).
  • Kwalitatief doelgroep onderzoek (ahv. achterliggende waarden, drijfveren en leefstijl.)
  • Workshops, Co-creatie sessies en presentaties.

Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wat de maatschappij vooruit brengt. Ik vind het ontzettend interessant om organisaties te kunnen ondersteunen in het omgaan met een snel veranderend toekomstbeeld, en hen inzicht en handvatten te bieden om daarmee aan de slag te gaan.

De meeste organisaties zijn vanwege de drukke dagelijkse bezigheden, erg gefocust op de eigen omgeving, de werkzaamheden en veranderingen binnen de eigen organisatie of bedrijfstak. Binnen het onderwijs is het me opgevallen dat de vernieuwing vaak helemaal binnen de eigen muren blijft, en vaak niet met andere scholen gecommuniceerd of gedeeld wordt.
Het is van belang om veranderingen en innovaties te zien bij andere organisaties en in andere branches, om te weten wat voor impact (positief en negatief) ze kunnen hebben op de eigen organisatie. Het bieden van dit helikopter-perspectief en het voorhouden van een spiegel aan de organisatie is waar ik goed in ben.

Ik werk het liefst samen met bedrijven. Ik vind het belangrijk dat de organisatie identiteit en de achterliggende betekenis wordt gedragen door de verschillende lagen binnen een organisatie.

 Mail hier naar Anna

 

Charlotte Lubbes, ondersteuner en onderzoeker

Mijn naam is Charlotte Lubbes en ik ben afgestudeerd aan de pabo. Sinds anderhalf jaar werk ik met veel enthousiasme voor Ondernemend Onderwijs ‘sH (OO 'sH). Wat ik bijzonder aan OO ‘sH vind, is dat ik me er vanaf het begin heb thuis gevoeld; het is een netwerkorganisatie waar mijn ondernemendheid tot uiting komt.

Met mijn energie, kritische blik en probleemoplossend vermogen houd ik ervan om organisaties/scholen/mensen te ondersteunen, coachen en begeleiden op de weg naar meer ondernemend onderwijs!

Hierover contact met me opnemen? Mail hier naar Charlotte

Lees meer

Zelf heb ik bij OO ‘sH ruimte gekregen om me te verdiepen in hetgeen waar ik voor sta: kinderen inspireren en laten leren vanuit hun eigen leervragen. 

Ik ben gespecialiseerd in Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit is een didactiek die kinderen ruimte biedt om zélf te kiezen wat zij te weten willen komen over betekenisvolle onderwerpen. Ik haal er enorm veel energie uit als ik merk dat kinderen hierdoor intrinsiek gemotiveerd leren.

Om dezelfde reden zet ik me ook graag in voor buitenonderwijs, bij stichting De Buitenschool. Daarbij verbinden we de reguliere educatie aan de natuur en voeren die daar ook uit. Ik zie daarbij meteen wat voor meerwaarde de ruimte en buitenlucht voor de kinderen hebben. Het biedt de leerlingen namelijk letterlijk de ruimte om creatief te denken en met andere leervragen te komen dan waar leerlingen in een klaslokaal mee zouden komen.

 

Apolline Mol, ondersteuner en onderzoeker

Als pas afgestudeerde van de pabo combineer ik het lesgeven in het basisonderwijs met het werken bij Ondernemend Onderwijs ‘sH. Ik vind deze combinatie van werk heel waardevol.

Bij OO ‘sH zet ik met veel plezier mijn pedagogische en didactische kennis in bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken. In het schooljaar 2018-2019 houd ik mij onder andere bezig met de implementatie van wetenschap en techniek op basisscholen. Mocht u meer willen weten over mijn werkzaamheden of wat ik voor u kan betekenen, dan kunt u mij altijd mailen

 

Lees meer

Ik geloof dat leerlingen het beste leren in een betekenisvolle leeromgeving, waarin hun ondernemingszin wordt gestimuleerd. Hierbij vind ik het belangrijk dat leerlingen allerlei vaardigheden ontwikkelen, zoals kritisch denken en samenwerken, waar zij in de toekomst veel aan zullen hebben.

Bij OO ‘sH krijg ik de kans om projecten en initiatieven verder te helpen die ook dit gedachtegoed hebben en het in de praktijk willen brengen.

Verder verbind ik mensen graag aan elkaar, omdat ik geloof dat je verder komt door samen te werken. Het werken bij OO ‘sH past daarom erg goed bij mij.

 

Lucas Artist, stagiair sociaal maatschappelijk ondernemen

Lucas kwam in contact met OO en is per februari 2018 ingezet als stagiaire.

'Ondernemend Onderwijs 'sH heeft mij de kans geboden om mijn positieve energie en optimistische blik op wat er nog kan komen, doelgericht in te zetten voor de verbetering van de toekomst door het onderwijs. Ik houd mij bij OO dan ook vooral bezig met het verbinden van partijen, inzet van talent en het ontwikkelen van concepten die professionele en persoonlijke samenwerking accommoderen en stimuleren tussen zoveel mogelijk partijen in de regio Den Bosch.'

Lees meer

'Vanuit de droom van een samenleving die gebouwd is op samenwerking en vriendschap, ben ik vertrokken op een missie om dit gedachtegoed op een praktische manier aan te bieden en toe te voegen aan de levens van de mensen om mij heen.Met mijn eenmans stichting:Stichting Gratis Hulp bied ik mensen een kans om met mij een samenwerking aan te gaan, om persoonlijke zaken op te lossen of verbeteren, waarbij geen verwachtingen, verplichtingen, beloningen en straffen centraal staan, Maar vertrouwen in de medemens en het sterke gevoel dat jouw eigen talenten en kansen ter beschikking kunnen worden gesteld voor het geluk van anderen en andersom.' 

 

 

Femke Neppelenbroek, studentmedewerker Pabo (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Hoi hoi ik ben Femke Neppelenbroek, derdejaars student van de pabo op de Fontys in ‘s–Hertogenbosch.

Bij Ondernemend Onderwijs hoop ik ondernemendheid binnen onderwijs te kunnen ontwikkelen en stimuleren. Mijn creativiteit hoop ik verder te kunnen ontwikkelen en mijn passie voor sport en bewegen wil ik graag inzetten! Ik zou graag meer met mijn passie willen doen en Ondernemend Onderwijs heeft mij de kans daarvoor geboden.

Verder hoop ik Ondernemend Onderwijs te helpen tijdens het ontwikkelen en begeleiden van projecten!

 

Katja Corsten, studentmedewerker Pabo (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Ik ben Katja Corsten, derdejaars student van de pabo op de Fontys in ’s-Hertogenbosch. Ondernemend Onderwijs is voor mij een kans om ondernemendheid binnen het onderwijs te stimuleren. Ik hoop hier veel van mijn creativiteit kwijt te kunnen en helpen met het begeleiden en ontwikkelen van projecten.

Ik ben een creatief persoon, dus ook mijn introductie is niet gewoon.... 

Lees meer

 

 

 

 Katja schreef dit gedicht om zich voor te stellen:

 

 

Willemijn Pomstra, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Willemijn Pomstra, tweede jaars student Social Work aan Avans in 's-Hertogenbosch.

Social Work is een brede zorg opleiding die SPH, MWD en CMV combineert. Mensen helpen, verbinden en laten participeren op verschillende manieren, staan centraal in de opleiding. In dit werkveld is het heel belangrijk om ondernemend te zijn en creatief te kunnen denken en bij Ondernemend Onderwijs krijg ik de kans om nog verder te ontwikkelen.

In de samenwerking met Ondernemend Onderwijs hoop ik meer verbanden te kunnen leggen tussen de zorgwereld en het onderwijs!

 

Lobke van der Zanden, studentmedewerker Fontys Hogeschool, Gerontologie

Lobke van der Zanden is vierdejaars student toegepaste gerontologie aan hogeschool Fontys in Eindhoven.

Als toegepast gerontoloog ontwikkel ik leeftijdsvriendelijke producten en diensten met behoud op kwaliteit van leven. Binnen Ondernemend Onderwijs ga ik aan de slag bij Van Neynsel. Hier ga ik onderzoeken hoe bewoners van Van Neynsel in contact kunnen komen met bewoners in de wijk en wat hierin het onderwijs kan betekenen. 

In samenwerking met Ondernemend Onderwijs hoop ik iets te kunnen bijdrage aan de maatschappelijke participatie van ouderen in Den Bosch. 

 

Christian Artist, studentmedewerker Fontys Sporthogeschool

Christian Artist is 2e jaars student van de Fontys Sport Hogeschool waar hij Sportkunde studeert.

Als sportkunde student is mijn doel bij Ondernemend Onderwijs een sportieve en gezonde leefstijl te creëren bij leerlingen in het basisonderwijs.

Graag wil ik onderzoeken wat bewegen kan betekenen voor een kind die zich aan het ontwikkelen is. 

Ondernemend Onderwijs geeft mij de ruimte om innovatieve oplossingen te vinden in het onderwijs, waarbij ik sport als middel gebruik.

 

Mike de Natris, Terri van Iperenburg en Ries Coomans, 4e jrs. studenten Avans

Wij zijn Mike de Natris, Terri van Iperenburg  en Ries Coomans en zijn alle drie 4de jaars studenten van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. De passie van Terri is theater, Mike zwemt graag baantjes en Ries fotografeert graag de onderwaterwereld.

Momenteel doen wij de minor “Dare to Change”. Dit is een interessante verdieping omtrent het onderwerp veranderkunde. Vanuit deze minor waren wij opzoek naar een veranderopdracht en deze hebben wij gevonden binnen Ondernemend Onderwijs 'sH. De doelen van de opleiding komen mooi overeen met de doelen binnen Ondernemend Onderwijs. We gaan ons vanuit Ondernemend Onderwijs tot januari 2019 o.a. bezig houden met de eigen betrokkenheid van ouderen bij hun eigen welbevinden. Dit doen wij samen met studentmedewerkster Lobke van der Zanden en met Van Neynsel.

In samenwerking met Ondernemend Onderwijs 'sH hopen wij verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende partijen, waarbij we een verandering kunnen aanbrengen die voort gezet kan worden op langer termijn.