Padlet 'Ondernemend Onderwijs is actie'

Hoe werkt onze Padlet? Lees hieronder de handleiding.

 

Handleiding Padlet 'Ondernemend Onderwijs in actie'

 

'Ruimte voor ondernemendheid', afstudeeronderzoek door Anna Freitag

Anna Freitag studeerde in augustus 2016 af op onderstaand onderzoek naar Ondernemend Onderwijs:

'Ruimte voor ondernemendheid'

Onderzoeksrapport

Zij heeft 'sH OO met haar onderzoek en resultaten weer een mooie stap voorwaarts geholpen.

 

Publicaties Ondernemend Onderwijs

Door 'sH Ondernemend Onderwijs werden de volgende publicaties uitgegeven:

Ondernemend Onderwijs voor een ondernemende samenleving

Congresbundel Ondernemend Onderwijs voor een ondernemende samenleving 2.0

16 tips voor Ondernemend Onderwijs

Lees meer

Uit de 16 tips voor Ondernemend Onderwijs:

Ondernemendheid is een houding die getuigt van kansen zien en deze benutten. Het tonen van ondernemend gedrag. het gaat niet alleen over ondernemerschap, maar veel meer nog over het hebben, krijgen of aanleren van een ondernemende houding. Het levert proactieve, creatieve en probleemoplossende leerlingen, studenten, werknemers en werkgevers op.