Projecten

Het netwerk Ondernemend Onderwijs 'sH staat bol van prachtige en innovatieve projecten. Vaak werkt het team van OO 'sH hieraan mee. Ook worden wij ook vanuit het netwerk geïnformeerd over nieuwe, ondernemende, creatieve projecten met als doel deelnemers in het netwerk hiervan op de hoogte te stellen of uit te nodigen hieraan deel te nemen. Zo werken wij samen aan meer ondernemendheid in de maatschappij.

Daarnaast begeleidt OO 'sH 3e jaars studenten van Pabo Den Bosch bij hun externe profilering. Samen met een bedrijf/organisatie moeten zij een innovatieve lessenreeks (project) ontwerpen welke vervolgens ook echt gaat worden uitgevoerd op een stageschool. Zie onderstaande tegels.

Klik op de tegels voor meer informatie