Van Neynsel en Ondernemend Onderwijs

 

Van Neynsel en Ondernemend Onderwijs

Bij Van Neynsel, een moderne ouderenzorgorganisatie in Den Bosch, heeft men als doel gesteld 'meer ontmoetingen in de wijk te stimuleren'. Het streven is om buurtgenoten meer te betrekken bij activiteiten in en om het in hun wijk gelegen zorgcentrum. Door de wijkbewoners, scholen, bedrijven en cliënten uit het zorgcentrum meer mogelijkheden te bieden met elkaar in contact te komen kunnen ouderen meer uit hun isolement komen.

Natuurlijk gebeuren er al veel mooie activiteiten bij van Neynsel in samenwerking met scholen, buurtgenoten enz. Alleen weet men dit vaak niet van elkaar, of zijn er andere oorzaken waardoor men niet aan de activiteit kan of wil deelnemen. Dit wil van Neynsel graag verbeteren.

Van Neynsel heeft daarom deze vraag uitgezet bij Ondernemend Onderwijs 'sH.

Het team OO is hiermee samen én in de buurt aan de slag gegaan.

Lees meer

Interviews werden afgenomen onder ouderen in de wijk en in het zorgcentrum zelf.

Goede voorbeelden van activiteiten door- voor- en met ouderen uit Nederland werden onderzocht en bekeken wat er al in Den Bosch op diverse onderwerpen beschikbaar is.

Ook wordt onderzocht hoe men elkaar beter op de hoogte kan brengen van activiteiten in de wijk en in het zorgcentrum. Is er behoefte aan uitbreiding van het aanbod? Heeft de oudere bewoner/cliënt hier zelf ideeën over? enz. enz.

Op 19 januari 2018 presenteerde Anna Freitag (programmateam Ondernemend Onderwijs) op het Stadskantoor in Den Bosch de eerste resultaten aan een team van van Neynsel.

         

Deelnemende partijen