SDG's in Motion, 26 juni 2018

SDG’s of ‘Sustainable Development Goals’ zijn 17 doelen die vanuit de Verenigde Naties verspreid zijn. Er wordt naar gestreefd dat deze 17 thema’s in het jaar 2030 wereldwijd opgelost zijn.

De opleiding Avanced Business Creation van Avans Hogeschool Den Bosch organiseerde 'SDG’s in Motion' *, een evenement waar externe partijen konden kennismaken met de 17 werelddoelen, en konden bespreken hoe zij in hun eigen werk hieraan kunnen bijdragen. 3e jaars studenten van deze opleiding, werkten 20 weken, in samenwerking met een externe organisatie, aan bedenken en realiseren van een innovatief concept om een van de 17 werelddoelen te ondersteunen. Zij presenteerden tijdens deze bijeenkomst hun projecten.

Lees meer

Naast veel buitenland georiënteerde projecten, kwam de relatie met het onderwijs verrassend vaak naar voren: Hoe kan het onderwijsconcept van Avanced Business Creation omgevormd worden, om beter aan te sluiten op de 17 werelddoelen? Hoe ga je gender stereotypering in studiekeuze uit de weg?

Tevens is er een mooi SDG spel ontwikkeld voor in de klas, om leerlingen bewust te maken van de 17 werelddoelen. Het ontwikkelen van ondernemende Makerslab’s in Zuid Afrika, en het creëren van leeromgevingen in vluchtelingenkampen waren andere voorbeelden.

Klik hier om meer te lezen op de website van Avans.

 

* Deze conferentie is een initiatief van Avans Hogeschool, in samenwerking met Has Hogeschool, Dutch Sustainable Growth Coalition, SDG Charter en Vereniging Hogescholen.

 

 

Oogstsessie Leergemeenschappen

Op Avans Hogeschool Social Work werd op 18 januari 2018 een 'oogstsessie' gehouden. 

Het doel van deze oogstsessie was, om bij studenten, docenten en de externe organisaties op te halen wat het eerste halfjaar leergemeenschappen heeft opgeleverd. Dit omdat deze manier van onderwijs nieuw is en elke groep daarin helemaal zijn eigen weg moet vinden. Dit geldt zowel voor de manier van werken, de onderlinge verhoudingen in de groep en de samenwerking met de externe organisatie. De ‘oogstsessie’ was een mooi moment om ook eens van elkaar te horen waar elke leergemeenschap mee bezig is, wat succesvol is geweest en waar ze wellicht tegenaan gelopen zijn.

Lees hier het verslag van Anna Freitag (team OO)

 

Workshop AanZet©! voor 1e jrs. studenten Avans

Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van schooljaar 2016-2017 van Ondernemend Onderwijs, was er een loterij. Een van de prijzen was een workshop AanZet©! door Els Roest-de Bekker.

Femke Gijsbers, docent en coördinator 1e jaar Bachelor of Social Work bij Avans Hogeschool, trof deze prijs. In het kader van de opstart van de nieuwe onderwijsmethode (Leren in Leergemeenschappen) bij Avans kwam deze prijs precies goed terecht. Femke maakte er graag met haar 1e jaars studenten gebruik van. De workshop vond plaats op 2 november 2017. Hier haar reactie.

Lees meer

Verslag van Els Roest-de Bekker:

Na een vlotte kennismaking en een start van het spel waarbij sommige deelnemers dachten dat ze het nooit zouden gaan snappen, kwam al snel het plezier in het spelen bovendrijven. Elke tafel had zijn eigen tafelleider die zijn rol heel goed oppakte. Els hoefde alleen maar rond te lopen en onduidelijkheden te verduidelijken en goed te observeren of het doel van het spel gehaald werd. Namelijk, elkaar op een andere manier leren kennen zodat deze kennis ingezet kan worden in de samenwerking met elkaar en met de vraag vanuit de samenleving, in de leergemeenschap.

Thema’s, zoals SAMENLEVING, ZELF en WERK/BUURT werden gekozen en besproken in een open en veilige sfeer, met humor. De dilemma’s uit WERK/BUURT kregen het meeste aandacht omdat deze van toepassing zijn op het samenwerken in de leergemeenschap. Er werd goed gebruik gemaakt van de gespreksmethode Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD).

De één woord reacties van de studenten na afloop waren o.a.: leuk, interessant, leerzaam, zinvol, boeiend. Dit was tijdens het spelen van het spel ook voortdurend merkbaar.

 

Lees hier meer over deze bijeenkomst en over AanZet©!

 

Leren in Leergemeenschappen

Femke Gijsbers, docent en coördinator 1e jaar Bachelor of Social Work, vertelt bevlogen over de vernieuwde onderwijsmethode waarmee deze afdeling van Avans komend schooljaar met de 1e jaars studenten van start gaat: het leren in Leergemeenschappen. Geheel aansluitend op de veranderende maatschappij.

Zo'n Leergemeenschap wordt gevormd door studenten, docenten en praktijkdeskundige(n). Samen gaan zij aan de slag met vragen uit de samenleving, met als doel: voorkomen, verbeteren of oplossen van sociale kwesties. 

Deze manier van onderwijs zal een andere inzet vereisen van de studenten, docenten en praktijkdeskundigen, die in de leergemeenschap zitten. Een ondernemende open houding en een veilige omgeving waarin ook geleerd wordt door fouten te maken.

Meer lezen: hier de presentatie van Femke

 

AVANS Social Work start met leren in Leergemeenschappen

'Transformeren.  Met een bont reisgezelschap op reis. Niet wetend hoe het precies zal verlopen en wat de samenwerking gaat brengen.

Na de vakantie gaat het gebeuren. Een bont reisgezelschap gaat samenwerken. Samenwerken rondom sociale vraagstukken. Om deze te verbeteren, verminderen en/of te voorkomen.

Het reisgezelschap zal in ieder geval bestaan uit professionals, studenten en docenten. En wordt uitgebreid met die mensen die nodig zijn om stappen te kunnen zetten. Denk aan mensen met specifieke expertise over het vraagstuk zoals  ervaringsdeskundigen, professoren en lectoraten.' *

uit de blog van Elsbeth Kamphuis, docent sociale studies

Lees hier meer over de start met leren in Leergemeenschappen!

Filmpje over leren in Leergemeenschappen

 

Contact Avans Hogeschool Den Bosch

Avans Social Studies

Hervenplein 2
5232 JE 's-Hertogenbosch

 

Avans Hogeschool

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch