Jong Ondernemen in havo-4

Het Rodenborch College in Rosmalen doet dit schooljaar voor het eerst mee aan Jong Ondernemen.

Twee havo-4 klassen, 45 leerlingen, slaan aan het ondernemen door een eigen Junior Company op te richten. Leerlingen verkenden, onder begeleiding van docenten Henni van Loon en Paul van Ostaijen en 2 leden van het team Ondernemend Onderwijs, hun persoonlijke kwaliteiten op gebied van samenwerken en ondernemend denken. Vervolgens vormden zij op basis van deze kwaliteiten groepen die samen een bedrijf vormen. Binnen ieder bedrijf(je) werden de taken verdeeld. 

Studance met Jong Ondernemen bij Rodenborch 10-10-2017

Start-Up Event Jong Ondernemen en Rodenborch 6-10-2017 te Utrecht

 

 

Introductieweek bovenbouw VWO

In samenwerking met Ondernemend Onderwijs werd het idee opgevat leerlingen van het Rodenboch-College in deze introductieweek een bijzonder programma aan te bieden, waarmee zij meer inzicht/vertrouwen krijgen in eigen kunnen en creatief denkend vermogen.

Op 4 september volgden de leerlingen van 6 vwo 2 workshops bij Kindertrots in het Jheronimus Bosch Artcenter, waarna zij in groepen de stad in gingen om gezamenlijk mee te denken over de ontwikkeling van een Bosch initiatief, nl. het Zuid-Willemspark. De pitches die de groepen maakten, werden beoordeeld door een jury en het beste plan wordt meegenomen in de daadwerkelijke ontwikkeling van het Zuid-Willemspark.

Kees van den Oord, teamleider bovenbouw Rodenborch doet verslag:

Lees meer

In de bovenbouw van het vwo slaat het Rodenborch-College een brug tussen de onderbouw en de universiteit. Dit betekent dat wij veel aandacht schenken aan vaardigheden, kennis en persoonlijke ontwikkeling. Wij zien het liefst creatieve, positief-kritische en nieuwsgierige leerlingen die kunnen reflecteren, goede vragen stellen en durven te dromen. Zij gaan hun eigen weg maar werken daarbij ook samen. Dit past bij de schoolmissie: ruimte voor talent en oog voor elkaar. Het Rodenborch-College streeft naar betekenisvol en hoogwaardig onderwijs voor elke leerling.

Tijdens de introductieweek van 6 vwo legden wij dit jaar het accent op het leren door creëren.

Wij wilden de leerlingen creatieve tools meegeven en zichzelf laten reflecteren op hun toekomst en hun eigen stad. Op maandag 4 september gingen wij naar het Jheronimus Bosch Art Center in de Bossche binnenstad. Er waren twee workshops tussen 9.00 en 11.00 uur. In de ene workshop leerden de leerlingen creatief denken volgens De Bono. Mevr. Edith Henskens van Kindertrots was hun begeleider. In de andere workshop reflecteerden de leerlingen op zichzelf door middel van een schilderij, een droom en een toespraak.

  

Aan het einde van de ochtend hielden de leerlingen zich creatief bezig met de Zuid-Willemsvaart, die de komende decennia in het Zuid-Willemspark verandert. Dit wordt een nieuwe groene long met nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en bedrijven. De leerlingen fietsten en wandelden met layerapps langs het kanaal om inspiratie op te doen. De gemeente ’s-Hertogenbosch was zeer benieuwd naar de suggesties en dromen van onze leerlingen. De creatieve brainstorming was vooral gericht op de vraag naar de verbeteringen in de stedelijke voorzienigheden voor de jeugd van 18 jaar en ouder.

Na de middag waren er zes pitches van 3 minuten voor een jury onder leiding van wethouder Eric Logister en met verder mevr. Pullens (de projectleider van het Zuid-Willemspark) en programmamaker Geert Das van het BAI (Bosch Architectuur Initiatief). Een gecombineerd sport- en waterpark , veel recreatie- en eetgelegenheden, een floating foodmarket en speeltuinen voor jong en oud. Het plan ‘Kanen aan het Kanaal’ * was volgens de jury de beste pitch. Dit was een krachtig idee uit 6 vwo, dat straks misschien wordt uitgewerkt in het nieuwe Zuid-Willemspark.

 

(aanvulling van de redactie: 'Kanen aan het Kanaal' werd bedacht door: Noortje van den Eerenbeemt, Siebe van den Broek, Lisa de Graaf, Indira Geerts, Moniek Heurman, Linde Vos, Jip Plooij, Janneke de Bresser en Anika Verbeeten)

Wat een ondernemend onderwijs!

 

 

 

Studentmedewerkers Ondernemend Onderwijs helpen Rodenborchleerlingen

Studentmedewerkers van Ondernemend Onderwijs zijn op het Rodenborchcollege ingezet als advies/vraagbaak bij het maken van de profielwerkstukken door havo 4-leerlingen.

Gedurende de laatste weken van dit schooljaar waren, op vaste tijden, steeds minimaal 2 studentmedewerkers van Ondernemend Onderwijs aanwezig om de 4 havo-leerlingen op hun verzoek met raad en daad bij te staan. 

Een mooi voorbeeld van verbindingen tussen HBO, VO en organisaties! 

En zeker een mooie vorm van ondernemend onderwijs!

 

Bevrijdingsconcert voor jong en oud

Concert voor jong en oud op 5 mei

Ieder jaar organiseert het Rodenborch-College in samenwerking met gedachteniskapel Vennehof de bijeenkomst in het kader van Dodenherdenking. Naast deze stemmige herdenking willen de leerlingen van onze school de vrijheid vieren op 5 mei. In Perron-3 vindt er daarom die dag een concert plaats met de titel: What the world needs now.

Lees meer

Op 14 februari lanceerde popprofessor Leo Blokhuis de website www.whattheworldneedsnow.nl om in zware tijden een positief tegengeluid te laten horen. Het is immers tijd voor een optimistisch tegengeluid. Samen kunnen wij iets bijdragen aan een mooiere, betere wereld. Dit concert zou een bijdrage kunnen leveren aan een liefdevoller klimaat in Rosmalen, zonder ons te spiegelen aan een politieke partij of organisatie. Hiervoor lijkt 5 mei een perfecte dag.

Een groep enthousiaste leerlingen neemt het initiatief om er een geweldig concert van te maken. Leerlingen en oud-leerlingen van het Rodenborch-College zullen muzikaal hun talenten laten horen. Diverse basisscholen zijn benaderd om met de leerlingen teksten te maken, die op 4 mei een plek krijgen in gedachteniskapel Vennehof en die op 5 mei ten gehore gebracht zullen worden. Daarnaast is er ook ruimte voor dans en poëzie.

Het concert begint om 13.00 uur en is gratis toegankelijk. Er zal wel gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage te leveren voor een goed doel, namelijk de renovatie van speeltuin Het Kwekkeltje in Rosmalen. Deze speeltuin is namelijk een prachtig voorbeeld van een plek waar kinderen in vrijheid samen kunnen spelen met elkaar.

De gratis kaarten kunt u reserveren via 5mei@rodenborch.nl

 

De Kracht van Water

De kracht van water, pilotproject ‘Rodenborch-style’

Het Rodenborch-College werkt samen met ’sH Ondernemend Onderwijs aan een blauwdruk voor projecten die typisch Rodenborch zijn en dan met name ondernemend. Met inzet van de deskundigheid van sHOO en die van onze eigen docenten realiseren we op termijn projecten die leerlingen motiveren om zelf een onderzoeksopdracht te formuleren, zelf op onderzoek uit te gaan en de resultaten te delen in de klas, de jaarlaag en met ouders. 

 

Lees meer

Daarbij zetten we nadrukkelijk in op ruimte voor en de ontwikkeling van 21th century skills. Leerlingen krijgen een grote rol bij het voorbereiden van de projecten. We evalueren in de toekomst elk project met leerlingen en docenten.

Vanzelfsprekend zoeken we de samenwerking  met scholen, opleidingen, bedrijven en instellingen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Er zijn al contacten met de gemeente, de provincie en het waterschap. Er is veel contact met basisschool De Troubadour. Kenmerkend voor het Rodenborch-College  is dat in de projecten vakkennis, vaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap zullen samengaan. LOB staat sinds twee jaar op onze school centraal. Jaarlijks houden we loopbaangesprekken waarin leerlingen leren reflecteren op hun kwaliteiten, wensen en oriëntatie op studie en beroep. De projecten maken leerlingen mondig bij het opzetten van hun onderzoek en deze manier van onderzoekend en ontwerpend leren maakt dat leerlingen zelf hun weg leren bepalen en bouwen aan hun eigen toekomst. 

Met ondernemende groet,

Marcel van den Tillaart

teamleider Rodenborch-College

 

Rodenborch-College

T.M. Kortenhorstlaan 4

5244 GD Rosmalen

073 521 9046

 

http://www.rodenborch.nl/