Het programmateam van ’sH-OO merkt dat er steeds meer vragen uit de samenleving komen die om een innovatieve en creatieve oplossing vragen. Wij stellen ons Ondernemend Onderwijs Netwerk beschikbaar om uw vragen en / of knelpunten in te brengen. Samen stellen we een plan van aanpak op.

Doel: de synergie gebruiken die ontstaat door vragen uit de samenleving voor te leggen aan een netwerkmix, bestaande uit personen afkomstig uit bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, de zogenaamde triple-helix.

Lees meer

Doelgroep: voor iedereen die de kracht van het samenwerken van de triple-helix wil leren kennen en durft te gebruiken.

Inhoud: De inhoud spitst zich toe op een of meerdere maatschappelijke knelpunten uit de samenleving. Het door u in te brengen onderwerp komt centraal te staan.

Opbrengst: Aan het einde van de bijeenkomst heeft u voldoende input of een waaier van creatieve en innovatieve oplossingen die de basis vormen voor het samenstellen van uw eigen plan van aanpak.

Duur: kan variëren van 2 uur tot 4 uur.

Omvang groep: van 20 tot 60 personen.

Materiaal: internetverbinding is noodzakelijk, overige materialen in overleg of brengen we mee.

Heeft u belangstelling, mail ons op post@ondernemend-onderwijs.nl of neem contact op met programmaleider Margo van den Oord, 06-51534041.