GrowWizzKid en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

GrowWizzKid daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan lessen en deze te integreren passend bij hun identiteit en beleid. Voedselvaardigheid en herkomst van (gezonde) voeding hebben we gebruikt om onder andere de kerndoelen natuur en techniek uit te werken. Hierdoor kan betekenisvol leren vanuit een veelomvattend thema worden toegepast. 

Opdracht lesontwerp voor 3e jaars Pabostudenten

Website GrowWizzKid

Contact: Juanita van Bon  06-23476043

Promofilm GrowWizzKid 

 

 

Lees meer

De focus ligt op het aanleren van (voedsel)vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om gezond te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. We gaan letterlijk én figuurlijk uit van GROEI: Betekenisvol leren! Alle thema’s en leerlijnen kunnen aan GrowWizzKid verbonden worden. Het is daarmee geen stapelen, maar vervangen.

Meerlaagsteeltsysteem

Een belangrijk onderdeel van het GrowWizzKid concept is het meerlaagsteeltsysteem met LED verlichting, dat binnen staat en waarin jaarrond geëxperimenteerd kan worden met verschillende teelttechnieken. Het begint met het opbouwen van het complete systeem door de kinderen zelf!

Kinderen ervaren zo welke elementen van invloed zijn voor optimale en gezonde plantengroei. Herkomst van gezond voedsel heeft naast het eigen gezondheidsaspect ook invloed op de directe en indirecte omgeving, nu en in de toekomst.

Met het meerlaagsteeltsysteem van GrowWizzKid worden twee verschillende jaarrond teeltmethodes mogelijk gemaakt: Teelt in aarde(substraat grondmengsel) en waterteelt

Verschillende gewassen worden opgekweekt. Per gewas kan de teeltlaag en de technische omstandigheden door de leerlingen worden ingesteld om optimale kweek te garanderen.

Ook wordt in het seizoen de moestuin niet vergeten!

 

Lesstof: kerndoelen, betekenisvol leren en 21e eeuwse vaardigheden

GrowWizzKid biedt via digitale lessen naast plantenleer en techniek lessen over bijv hefboomeffect en katrollen, situaties aan in de context van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens & Samenleving en Natuur en Techniek.

Vanuit de lessen zijn de kerndoelen op praktische wijze geïntegreerd. Voor elke leeftijd bestaan er lessen. Juist ook de jongste kinderen zijn bedreven in kweken en goed te betrekken bij voorlichting over gezonde voeding en de herkomst ervan. Kleuters zijn heel bedreven in water geven in de moestuin en kweken ook al eenvoudige producten als tuinkers in de GrowWizzKid. Zo vormt GrowWizzKid een goede doorlopende leerlijn!
Het programma kan breder worden getrokken: kinderen moeten rekenen en plannen voor optimale systeembenutting. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, science en taal komen aan bod. Er wordt vakoverstijgend gewerkt, middels interessante digitale lessen maar ook door uitdagende en betekenisvolle leerarrangementen die een leerkracht zelf (met de kinderen) uitdenkt. Bijvoorbeeld: bereid binnen 3 maanden een verzorgde maaltijd voor je ouders (incl restaurant etc).

De leerlingen verdiepen zich in een bepaald vraagstuk, zoals:

  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt (hongersnood)
  • Hoe maken we optimaal gebruik van techniek (robotisering)
  • Wat zorgt ervoor dat de mens fysiek gezond blijft of wordt (gezond blijven)

Conform 21e eeuwse vaardigheden staan o.a. samenwerken, theorie in praktijk brengen, experimenteren, uitvoeren en zelf verantwoordelijkheid leren nemen staan iedere les weer centraal.

Lessen

Per les is er een gedeelte speciaal ingericht voor de leerkracht als voorbereiding en afsluiter (klik op de button – voor de leerkracht). Er zijn opdrachten, verwerkingen, soms een practicum, en downloadbare werkbladen (staan met speciale links en pop-ups aangegeven).

De lessen zijn digitaal in stappen opgebouwd. Je kunt ze rechtstreeks via digibord klassikaal behandelen of via een presentatie met hoofdlijnen en kernwoorden. Of kinderen gaan helemaal zelfstandig aan de slag!

Omdat alle lessen uitsluitend online aangeboden worden, garanderen we altijd de meest actuele informatie en thema’s.