OhO-t werkt samen met twee Pabostudenten aan innovatief project

In opdracht van de Pabo moeten derdejaars studenten een 'innovatief onderwijsontwerp' maken in samenwerking met een externe instantie.

Iris van Hemert en Lisa Minkels werkten vanaf september tot en met december 2019 samen met Onderwijs helpt Onderwijs aan een innovatieve lesontwerp. Doel was: extra lessen bouwen rondom de bestaande online lessen Programmeren van OhO. Iris werkte dit uit op haar stageschool bs Het Palet met programmeren van dans en drama. Lisa deed dat met programmeren rondom kleding of meubels maken op KC Westerbreedte. Zij deden dit onder begeleiding van OhO en gedeeltelijk in samenwerking met studenten van het Koning Willem 1 College.

Op 15 januari 2020 presenteerden zij hun innovatieve ontwerp, samen met alle andere derdejaars Pabostudenten uit Den Bosch en Veghel, aan zo'n 160 belangstellenden in de hal van het Provinciehuis.

Lees hier meer

 

OhO-t

Jongeren in opleiding vormen een goudader in onze samenleving, die nog nauwelijks is aangeboord. Het OhO-t-project laat zien, hoe jongeren in staat zijn een prachtige bijdrage te leveren aan onderwijskundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.

website OhO-t   

contact: Klaas Stegeman of Dick de Jong

Video Onderwijs helpt Onderwijs

 

Lees meer

Tot nu toe hebben ca. 6500 basisschoolleerlingen op 30 po-scholen binnen de stichtingen Signum, ATO en KW1C in Den Bosch e.o. met de OhO-t-methode gewerkt. Daarbij waren zo’n 100 techniekteams betrokken met ca 400 leerlingen en studenten uit het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Dankzij zo’n 80 pabostudenten van de Fontyshogeschool hebben de verschillende technieklessen een sterk onderwijskundig stempel meegekregen.