Samen Buiten Leren, Samen Delen!

Op KC De Kwartiermaker stond alles op 30 oktober 2019 gereed voor een mooie bijeenkomst over Samen Buiten Leren. Deze middag werden aanwezigen meegenomen op ontdekkingstocht met het doel kinderen meer buiten het klaslokaal te laten leren, laten bewegen, laten ontdekken en te inspireren.

Waarom is leren buiten het klaslokaal dan zo belangrijk? Dàt wordt deze middag duidelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden. Aanwezigen kunnen kiezen uit 3 workshops, 1. Verwondertocht in de wijk rond school, 2. Het positieve effect van een moestuin bij school, 3. Hoe past 'buiten leren' in de missie en visie van jouw school. Na afloop wordt plenair gedeeld wat iedere groep heeft ontdekt of besproken. Hieronder is e.e.a. uitgewerkt.

Het team OO 'sH biedt iedere belangstellende (school) de mogelijkheid samen een Verwondertocht op maat in de eigen wijk te ontwerpen. Neem daarvoor contact met ons op. 

1. Lees hier over de workshop Verwondertocht Stef

Handout Verwondertocht door Stef van de Broek

2. Het positieve effect van een moestuin bij school door Kim Cleijn

3. Uitwerking opbrengsten groep Visie en missie o.l.v. Jan Raemaekers, Netwerkbijeenkomst Samen Buiten Leren