'Techniek, Zorg en betekenisvol Onderwijs' bij Van Maerlant

Deze netwerkbijeenkomst van OO ‘sH over Techniek, Zorg en betekenisvol Onderwijs op 28-2-2018 startte met een inspirerende presentatie over het Europese project Pass2Work door docent Jan van den Nieuwenhuizen (Bossche Vakschool). Hierin kwam naar voren dat leerlingen van de middelbare school 21st century skills en een betere verbinding naar de arbeidsmarkt (Pass2Work) nodig hebben voor hun toekomst. Iedereen die aanwezig was bij de bijeenkomst, vanuit het arbeidsleven en onderwijs, deelt deze mening.

Verschillende partijen hebben vervolgens pitches gehouden.

Lees meer

Partijen vanuit bedrijfsleven, onderwijs, zorgorganisaties gaven aan welke verbinding zij met onderwijs/zorg/techniek zochten. De pitches vormden de basis voor mooie uitwisselingen en verbindingen tijdens het ‘speeddaten’. Aanwezigen hebben veel met elkaar gedeeld en er zijn nieuwe contacten gelegd en afspraken gemaakt. Ondernemend Onderwijs ‘sH kijkt terug op een waardevolle netwerkbijeenkomst.

12 juni 2018 zal de volgende netwerkbijeenkomst over Techniek, Zorg en betekenisvol Onderwijs plaatsvinden, waarbij het Europese project Pass2Workweer als voorbeeld zal dienen.