5 jaar Ondernemend Onderwijs 'sH

Jan Raemaekers, lid van het Programmateam OO 'sH schrijft zijn blog over het 5-jarig jubileum van Ondernemend Onderwijs 'sH:

Het is niet te geloven, maar Ondernemend Onderwijs bestaat nu al 5 jaar. Hiep hiep hoera! Ooit begonnen als gesubsidieerd project van de gemeente ’s-Hertogenbosch, is de Stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH nu uitgegroeid naar een bijna niet meer weg te denken netwerkorganisatie in de Bossche samenleving.

Ik hoor u denken: ‘Waarom heb ik dan nog nooit gehoord van Ondernemend Onderwijs? Zeker als het een niet meer weg te denken netwerkorganisatie is.’ Mogelijk komt dat omdat Ondernemend Onderwijs ‘sH een netwerkorganisatie is die zelf niet zo nodig op de voorgrond hoeft te treden. Ondernemend Onderwijs is een soort katalysator, die ervoor zorgt dat de andere partijen goed functioneren en hun doelen halen. Dat is ook precies waar Ondernemend Onderwijs (OO) voor is opgezet: het stimuleren van ondernemendheid in de regio Den Bosch, door samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, in de breedste zin van het woord!

Eind 2013 had de gemeente een ondernemend onderwijs project op het oog voor de duur van twee jaar. En zoals elk goed projectteam hebben wij op het einde van die twee jaar geprobeerd onze verworvenheden te borgen en Ondernemend Onderwijs goed proberen te verankeren, zodat het niet na een paar maanden weer vergeten zou zijn. Nou, dat verankeren in de regio Den Bosch binnen 2 jaar, is niet gelukt. Wat toen wel is gelukt, is om er nog een jaar aan vast te plakken en goed na te denken hoe we dan wel de verworvenheden goed kunnen blijven overdragen.

Na diverse initiatieven voor borging is eind 2017 besloten een Stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH op te richten, om op die manier blijvend de ruimte voor ondernemendheid vorm te geven. Ook heeft de gemeente Den Bosch het begrip Ondernemendheid opgenomen in de Bossche Educatieve Agenda (BEA). Hiermee loopt de gemeente voor op de landelijke beleidsmakers in Den Haag, die het niet aandurven het begrip Ondernemendheid op te nemen in het curriculum van het PO en VO. Iets wat bijvoorbeeld Denemarken al ruim 10 jaar geleden wel gewoon heeft gedaan.

Inmiddels heeft Ondernemend Onderwijs een aanpak gevonden die zeer goed past bij het ondernemende doel en karakter van de stichting. Ondernemend Onderwijs mag ieder half jaar ongeveer zes hbo-studenten, die stagelopen bij de gemeente, begeleiden en / of aansturen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De studentmedewerkers, zoals wij ze noemen, hebben op de eerste plaats aandacht voor hun eigen stageopdracht, maar daarnaast werken ze mee aan twee opdrachten of maatschappelijke projecten waarbij Ondernemend Onderwijs betrokken is. Deze manier van werken met een kleine vaste kern (kernteam) en een flexibele schil in de vorm van zes studentmedewerkers, aan maatschappelijke relevante vraagstukken van mensen of organisaties uit de regio Den Bosch, is een uitermate dynamisch en creatief proces.

Sinds dit schooljaar(2018-2019) is Ondernemend Onderwijs ‘sH ook betrokken bij de Leergemeenschappen van Avans Social Studies. Ruim 500 eerste en tweede jaars studenten werken in groepen van ongeveer 12 - 15 personen bij maatschappelijke instellingen om daar een deel van het curriculum met eigen doelen en ideeën in te vullen. Ondernemend Onderwijs is bij enkele van deze Leergemeenschappen betrokken, deels om te leren en deels om aan te geven hoe het zou kunnen werken. Het lijkt er op dat Avans Hogeschool en Ondernemend Onderwijs door deze Leergemeenschappen een manier van werken gevonden hebben waarmee we de toekomst van het onderwijs en de maatschappij vorm kunnen geven. Avans verricht momenteel onderzoek naar de opbrengsten van het werken met Leergemeenschappen. Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze nieuwe manier van werken en leren, maar daarover een andere keer meer!

Kortom, Ondernemend Onderwijs ‘sH kan terugkijken op een boeiende leerschool van 5 jaren, waarin veel is gerealiseerd, soms andere wegen moesten worden ingeslagen, maar altijd met enorme bevlogenheid door het hele team, studentmedewerkers en vele enthousiaste mensen uit het netwerk is meegewerkt aan het opzetten van een kundige organisatie, die continue op zoek is naar verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De vele mooie vaste contacten, hulpvragen en ondersteuning bij onderzoeken, begeleidingen van studenten en docenten en nog veel meer, zijn daar goede voorbeelden van. Op onze website en in de maandelijkse Nieuwsbrieven wordt dit alles uitgebreid beschreven.

Ik wens de jubilaris van harte proficiat en op naar het volgende lustrum! Met vriendelijke groet, mede namens het hele kernteam, bestaande uit Margo, Hanny, Jan, Anna, Charlotte en Apolline, en alle studentmedewerkers Christian, Lobke, , Lucas, Femke, Willemijn, Katja, en studenten van de minor Dare to Change: Terri, Mike en Ries (niet op foto)

 

Jan