Feestelijke afsluiting 'sH Ondernemend Onderwijs schooljaar 2016-2017

'Nee schatteke, BEA dat is geen vrouw!’

Op 7 juli jl. hebben we in de theaterzaal van de Konings Theater Academie het schooljaar 2016-2017 feestelijk afgesloten. De aanwezigen weten nu, dankzij Lander Severins, dat BEA geen minnares is, maar de ‘Bossche Educatieve Agenda’… !

Samen werken we komend schooljaar verder aan de invulling van de BEA met al die prachtige Bossche initiatieven uit de beroepspraktijk. De studentmedewerkers lieten zien welke initiatieven zij hebben ondersteund of verder uitgewerkt. Zoals HAVO-4 leerlingen van het Rodenborch College verder helpen met hun profielwerkstuk door het stellen van de juiste vragen. En een brainstorm over hoe het basisonderwijs op een interactieve manier de middeleeuwen kan ervaren. Ook is met inzet van onze studenten ‘Actie Aarde’, onderdeel van de duurzame school, verbonden aan sociaal, onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren (soool).

Vanaf september gaat weer een groep 3e jaars PABO studenten aan de slag met het ontwikkelen van innovatieve leerprogramma’s in samenwerking met een bedrijf of organisatie. Wilt u ook graag samenwerken met studenten van Pabo Den Bosch? En de uitkomst hiervan in werking zien in het onderwijs? Mail dan voor 23 augustus naar post@ondernemend-onderwijs.nl

Op 29 september van 15.00-17.00 uur vindt de eerste netwerkbijeenkomst van het schooljaar 2017-2018 plaats, rondom het thema Techniek: ‘Hoe zorgen we voor passende doorstroom vanuit het onderwijs naar deze sector?’
Locatie volgt. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Ook in het komend schooljaar, maakt ’s-H Ondernemend Onderwijs opnieuw gebruik van de kennis en kunde van studenten van diverse HBO instellingen in de stad. Zij zullen vanaf 8 september weer aanwezig zijn op de HUB’s. De studenten zullen vanuit verschillende achtergronden met u meedenken over uw vragen en ideeën vanuit onderwijs en bedrijfsleven; en u als eigenaar van het idee ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Wilt u uw vraag of idee inbrengen en/of toetsen met de studenten op één van de HUB’s? Stuur dan een bericht naar post@ondernemend-onderwijs.nl en we spreken samen met u en uw mede-geïnteresseerden af op een van de HUB’s!

We kijken terug op een ondernemend en inspirerend jaar en een fijne samenwerking.
Fijne vakantie en graag tot begin september!!

Vriendelijke groet namens het Team en de Studentmedewerkers ’s-H Ondernemend Onderwijs:
Els, Jan, Hanny, Anna, Imke, Charlotte, Myrthe, Corine, Odilia, Reinier en Lander.

Margo van den Oord

Programmaleider ‘s-H Ondernemend Onderwijs

www.ondernemend-onderwijs.nl