Jonge ondernemers van Rodenborch College naar Start-Up Event

Het Rodenborch College in Rosmalen doet dit schooljaar voor het eerst mee aan Jong Ondernemen.

Twee havo-4 klassen, 45 leerlingen, slaan aan het ondernemen door een eigen Junior Company op te richten. Leerlingen verkenden, onder begeleiding van docenten Henni van Loon en Paul van Ostaijen en 2 leden van het team Ondernemend Onderwijs, hun persoonlijke kwaliteiten op gebied van samenwerken en ondernemend denken. Vervolgens vormden zij op basis van deze kwaliteiten groepen die samen een bedrijf vormen. Binnen ieder bedrijf(je) werden de taken verdeeld. 

Op 6 oktober bezochten de algemeen en financieel directeuren van de 8 jonge bedrijven het Start-Up Event van Jong Ondernemen in de Jaarbeurs te Utrecht.

Dit grote Start-Up Event werd bezocht door meer dan 500 deelnemers. Leerlingen, studenten en docenten van vo, mbo en hbo waren aanwezig om inspiratie op te doen voor hun eigen ondernemingen. Na een inspirerende opening volgden korte sessies van 20 minuten over idee-ontwikkeling tot product, inkoop en verkoop, en winst- en verliescalculaties. 

Terug op school rapporteerden de directeuren hun bevindingen aan de overige leden van hun eigen bedrijf. Hierover volgende keer meer.