Innovatief Onderwijs Ontwerpen met Pabo – gemaakte keuzes en hoe nu verder?

Opvolging van de kennismaking begin september en de daarna gemaakte keuzes en afspraken.

Voor wie: voor alle betrokken externe instanties

Wanneer: 14 oktober 2020 Tijd: 15.30 – 17.00

Waar: MS Teams

Graag maken we even kort de balans op, hoe iedereen in dit keuzeproces gevaren is en bespreken met u in kleine groepen hoe de samenwerking met uw organisatie er op dit moment voor staat en wat wij daarin voor u en de studenten kunnen betekenen.

Na een korte gezamenlijke doorloop van het proces door Pabo en Ondernemend Onderwijs gaan we via kanalen in MS Teams uiteen in kleine groepen. Bij elke groep is een begeleider van Ondernemend Onderwijs aanwezig. Iedere instantie krijgt hierin de ruimte om zijn/haar ervaringen te delen en openstaande vragen te stellen. Er wordt gewerkt in een gezamenlijk document en samen wordt er naar maatwerkoplossingen gezocht.


Plenair wisselen we de input uit de verschillende groepen daarna met elkaar uit en maken afspraken over het vervolg. Waarna we een laatste ronde langs de deelnemers maken in de rondvraag, om er zeker van te zijn, dat alles en iedereen aan bod is gekomen!
Daarmee ziet het programma voor die middag er als volgt uit:


Programma:

15.30 – 15.45u Welkom + Introductie Pabo en Ondernemend Onderwijs

15.45 – 16.15u Uiteen in verschillende groepen/kanalen, werken in gezamenlijk document.

16.15 – 16.45u Plenaire uitwisseling tussen de groepen + afspraken

16.45 – 17.00u Rondvraag + afsluiting