Wij wensen iedereen een mooie vakantie!

Het Programmateam en de studentmedewerkers van OO ‘sH gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. Wij wensen iedereen een mooie zomer en hopen jullie in september weer vol inspiratie te mogen begroeten.

Het was weer een heel mooi ondernemend jaar! We hebben met vele (nieuwe) partijen uit ons netwerk verbindingen gemaakt, o.a. tijdens onze netwerkbijeenkomsten, door de nieuwe werkgroep #SVBO (samen voor betekenisvol onderwijs) en door het bezoeken van allerlei meetings op het gebied van onderwijsinnovaties regionaal, landelijk en zelfs Europees!

Ook hadden we dit jaar weer zeer enthousiaste en betrokken studentmedewerkers vanuit diverse hbo-opleidingen en ontvingen we, tijdens onze werkgroepbijeenkomsten, gasten met hun vraagstukken en ondersteunden hen op onze Ondernemend Onderwijs manier. Kortom, het bruiste bij Ondernemend Onderwijs ‘sH!

Eind augustus start het team OO 'sH weer op en op 18 september 2019 zal de eerstvolgende netwerkbijeenkomst 's-middags op de Pabo Den Bosch plaatsvinden. We hopen je dan weer te mogen begroeten!