Leergemeenschappen Avans Social Studies

 

'Hoe energie ontstaat bij Leergemeenschappen', oktober 2018

Femke Gijsbers, docent Avans Social Studies stuurde ons onderstaand verslag.

'Het duurde even een paar weken, maar nu zijn we dan ook echt los! De studenten van beide leergemeenschappen waar ik bij betrokken ben, zijn energiek aan de slag met iets wat hun sociale hart raakt.  Eén club onder de vlag van Cello-zorg (di) en één onder de vlag van de Gemeente 's-Hertogenbosch i.s.m. teamleden van Ondernemend Onderwijs 'sH (do).

Lees meer

Aan het einde van onze dinsdagochtendsessie kwam onlangs een groepje pas  om 12:05u terug van een gesprek met een persoonlijk begeleider van Cello. Stralende gezichten, vol enthousiasme. “Rik wil ook met ons een drive aanmaken!” “Hij wil allemaal informatie delen en echt met ons samenwerken” “Hij is echt super enthousiast (over ons), we hadden zo’n mooi gesprek dat we helemaal de tijd vergaten”. Een ander subteam bleef nog even plakken bij Cello, omdat ze erna om 12:30u een gesprek hadden met een professional met expertise op het gebied van seksualiteit. Zij wilden met haar hun idee delen om een doorstart te geven aan de Bossche soos-avond voor jongeren met een verstandelijke beperking en vraagstukken rondom hun seksuele geaardheid (LHBT). Ben erg benieuwd wat daar uitkomt.

Bij de andere leergemeenschap waar ik bij betrokken ben zijn er intussen ook verschillende subgroepen gevormd rond ons grote thema ‘Intercultureel talent’. Iedereen is bezig met een onderwerp dat raakvlakken heeft met interculturele talentontwikkeling en integratie. Bv. hoe de opvang en inburgering van jonge nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar verloopt, maar ook over wat dat nu precies is ‘intercultureel werken en 'competent zijn’, of hoe je nu dromen en drijfveren van mensen in kaart brengt. Allemaal om er voor te zorgen dat er meer ruimte en aandacht komt voor de dromen en talenten van jonge nieuwkomers in ‘s-Hertogenbosch. Ook daar lijken we nu opgestegen. Heel gaaf allemaal.'

25-10-2018, Femke Gijsbers

Deelnemende partijen

  • Avans Social Studies
  • Gemeente 's-Hertogenbosch
  • Cello-Zorg
  • Ondernemend Onderwijs 'sH