De bibliotheek in de school

 

Presentatie Bibliotheek en Kunsteducatie

In bijgaande presentatie van basisschool 't Schrijverke is te zien en te lezen hoe de projecten 'Kunsteducatie en kunstuitleen' en 'De bibliotheek in de school' van start zijn gegaan en hoe ze verlopen. Veel kleurrijke foto's en filmpjes. Ook is er te lezen hoe de Inspectie opmerkt hoe deze school ondernemendheid stimuleert...Presentatie

 

Runnen eigen schoolbieb en stimulerende initiatieven leesgedrag

Basisschool 't Schrijverke gaat Jenaplanschool Antonius Abt helpen bij het opzetten van de bieb die volledig door leerlingen wordt gedraaid. Er is een sollicitatieprocedure, de bieb zorgt voor een leesconsulent en er is een docent beschikbaar binnen de school voor de begeleiding. Aan de beschikbare collectie worden thema’s verbonden. Leerlingen gaan zelf het lezen én boeken promoten.

 

Lees meer

Het Jeroen Bosch College, voorbeeld voor VO scholen, zal in samenwerking met de bibliotheek een aantal zaken onderzoeken zoals  leesbevordering en leerlingparticipatie, hoe de lesinhoud beter kan aansluiten en leerlingen actief met literatuur aan de gang kunnen. In het kader van een pop up biep in het GZG-plan gaat de gemeente de bieb vragen vorm te geven aan het effectief gebruik van de gratis bibliotheekpas tot 18 jaar.

 

Deelnemende partijen

  • PO: 't Schrijverke
  • VO: Jeroen Bosch College
  • HBO: Avans / Pabo
  • Bedrijven: de Bibliotheek