De Energietuin

 

Presentatie Groot Project Techniek 26 maart 2015

Op de dependance, locatie Park, van Jenaplanschool Antonius Abt zijn de leerlingen druk bezig met het ontdekken, leren en toepassen binnen het thema Groot Project Techniek. Op donderdag 26 maart presenteren de kinderen hun bevindingen tijdens de Pareltjesavond.

Lees meer

De Onderbouw is bezig met het ontdekken van de diverse technieken waarmee je kunt bouwen of waarmee je bewegingen in gang kunt zetten.

Om bewegingen te ontdekken gebruiken zij o.a. tandwielen. Zij bouwen bruggen met Knex omdat je daarmee stevige constructies kunt ontdekken en hebben een bouwhoek met diverse gereedschappen waarmee zij zelf ontdekkingen kunnen doen. Aan de basis van dit alles ligt het boek 'De bever en de echo'.

De Middenbouw gaat een stapje verder want zij leren diverse technieken waarmee je kunt bouwen. Hiermee willen zij op diverse manieren bruggen bouwen die de bever, uit hetzelfde boek dat door de OB gebruikt wordt, zou kunnen gebruiken om naar de overkant te komen.

Naast het aanleren van diverse technieken gaan de MB kinderen in o.a. Bono en filosofie kringen met elkaar in gesprek over hoe je op een milieuvriendelijke manier gebruik kunt maken van water, verwarming enz.

De Bovenbouw groepen zijn bezig met het toepassen van diverse technieken gekoppeld aan duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen. Zij hebben hiervoor diverse artikelen bestudeerd, zelf proefjes gedaan en in kringen gesproken over een duurzame leefomgeving. Door alle gesprekken hebben de kinderen een bewustwordingsproces doorlopen waarmee in gang gezet is dat zij zowel thuis als op school bewuster gebruik gaan maken van de bestaande energiebronnen. Tijdens Pareltjesavond presenteren zij het proces wat zij doorlopen hebben. Ook presenteren zij, bijvoorbeeld, een dorp waarin de mensen heel bewust gebruik maken van duurzame bronnen.

De Pareltjesavond is op donderdag 26 maart van 18.00 tot 20.00 uur.

 

 

Energietuin in het Brabants Dagblad

In bijgaand artikel valt te lezen waarom de Energietuin een mooi voorbeeld is waar kinderen creatief aan het denken worden gezet over een vraagstuk binnen de samenleving, in dit geval de vraag naar energievoorziening. Artikel BD

 

Prezi over project Energietuin

In bijgaande prezi een mooi overzicht van het project de Energietuin. Let op de presentatie van de leerlingen in het filmpje. De leerlingen laten hun mooie bouwwerken zien aan medeleerlingen en vertellen erover.

Prezi

 

Energie uit bliksem?

Je plaatst een enorme paal die de bliksem opvangt, de energie die daarbij vrijkomt en trilling geleid je door naar een boor die dan weer een enorm gat boort om warmte op te vangen. Verzin het maar eens! De leerlingen van Antonius Abt bruisen van de ideeën. Peter Koelewijn en Lucas Klerk van Kinegrity bezochten de leerlingen op school...

Lees meer

Peter Koelewijn en Lucas Klerk van Kinegrity bezochten donderdag 20 november de leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt. Daar kregen ze een presentatie van de leerlingen aan de hand van maquettes waar ze hun ideeën in hadden uitgewerkt:

 • een waterhut waarlangs het water langs een zeil afstroomt dat je kunt opvangen en energie uit kunt halen,
 • een windmolen met halverwege een afdak, en windmolen met zonnepanelen die bewegen,
 • speciaal hondenpoepveld,
 • bewegende sporters met dynamo's aan de schoenen,
 • sportschool, bewegingen omzetten in energie,
 • enorme waterbak met kraantje om gras te sproeien,
 • speeltoestellen en sporttoestellen met dynamo, beweging omzetten in energie,
 • zonlicht geeft energie, waarom dan ook geen maanlicht?,
 • klein zonnepaneel met vergrootglas ertussen zodat je veel zonlicht opvangt,
 • een rad waar de hond (dus geen hamster) in kan rennen, hoef je hem minder uit te laten en het levert energie op.

 2014-11-20 11.16.25.jpg

Peter en Lucas waren diep onder de indruk van de ideeën die de leerlingen hadden bedacht. De verwachting die ze hadden, dat kinderen 'out of the box' denken en vindingrijk zijn, werd bevestigd. Ook Peter en Lucas presenteerden met een laptop over hun Kinegrity uitvinding. Er kwam een mooi gesprek op gang. Door meer in te zoemen op de bewegende zonnepanelen die zonnestralen opvangen, het idee van Kinegrity, kwamen er meer ideeën boven tafel. Zoals het idee van Sjors (leerling groep 6), een vergrootglas op zonnepanelen zodat je nog meer zonne-energie kan opwekken. Of zonlicht weerkaatsen met spiegels, en deze spiegels ophangen in de ruimte.

 2014-11-20 10.26.10.jpg

Tips die de leerlingen meekregen van Lucas en Peter:

 • Kijk naar de natuur, hoe lost die het op? Een zonnebloem beweegt ook naar de zon toe.
 • Welke thema's gebruik je, warmte en beweging. Warmte, hoe kan je dat maken? Denk aan hooi en poep. Beweging, hoe kan je dat gebruiken?
 • Kijk of je iets kunt vinden over bliksemenergie op internet, is er al iemand die daarover nagedacht heeft?
 • Niet opgeven. Als iets kapot gaat toch weer overnieuw beginnen.
 • Wees eigenwijs (niet te). Zoek en ga net zolang door en laat zien dat iets wel kan.
 • Duurzame projecten, laat het zien, vertel het overal, heel belangrijk!
 • Gebruik van materialen, bij sloopbedrijven, gebruikte materialen hergebruiken alvorens ze worden recyclet tot een nieuw product. Het mooi maken door schuren, schilderen en schoonmaken.

 

Tekenen, maquette maken, vervolg Energietuin

De leerlingen van Antonius Abt zijn in de tweede bijeenkomst aan de slag gegaan met het maken van een maquette om de tuin meer vorm te geven. Met als doel ideeën verder uit te werken, kritisch te kijken naar de functie en werking van apparaten in de energietuin.

 

 

 

Lees meer

Hoe gingen ze te werk?

IMG_2224.jpgIMG_2224.jpg

Maquettes maken

Iedereen kiest een apparaat uit zijn bouwtekening en gaat hiervan een maquette maken. Wat is een maquette? Een schaalmodel! We doen dit om beter te snappen hoe onze machines werken, hoe ze er precies uitzien en wat we nodig hebben. Het is niet erg als je iets nog niet snapt: vragen schrijven we op en stellen we aan de knappe koppen die op bezoek komen (of google).

IMG_2223.jpg

Stap 3: Maquette in de tuin + bord

Iedereen plaatst zijn uitvinding in de ruimte: waar, wat voor ondergrond, hoeveel ruimte nodig? En iedereen maakt een promotiebord: naam ontwerper+naam uitvinding/tuin.

 

Kinegrity deelnemer in Energietuin

De uitvinders van Kinegrity nemen deel in het project de Energietuin. Peter Koelewijn en Lucas Klerk gaan leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een energietuin. Tussen de leerlingen en Peter en Lucas is het de bedoeling dat er een wisselwerking gaat ontstaan. Beiden gaan elkaar bevragen en van antwoorden voorzien in de ontdekkingswereld van energie.

 

 

 

Lees meer

 

Welke technische oplossingen kunnen voor, wellicht simpele, problemen of vragen bedacht worden?

"Dat kinderen van het basis- en middelbare onderwijs met deze vragen aan de slag gaan, zien wij als grote meerwaarde van dit project. Zorgprofessionals of volwassenen zien vaak beren op de weg en willen zaken uitsluiten omdat ‘deze toch niet mogelijk zullen zijn’. Kinderen kunnen vaak veel meer ‘out of the box’ denken omdat zij niet vastgeroest zitten in veelgebruikte oplossingsstrategieën en heel erg in staat zijn hun eigen creativiteit te gebruiken! Kinderen benaderen vragen vaak met een eenvoudige, probleemoplossende, mind."

Waarom doen wij mee aan het project 'de Energietuin'?

"We steunen de Energietuin omdat we geloven in een duurzame samenleving waarvoor een bewuste omgang met materiaal en energie erg belangrijk is. De huidige maatschappij moet nog veel leren over duurzaamheid, terwijl de kinderen straks niet beter zullen weten. Samen nadenken over duurzaamheid zal het leren en de bewustwording verbeteren!"

Peter Koelewijn en Lucas Klerk

Kinegrity

 

 

Leerlingen aan de slag als ontwerpers

In de eerste bijeenkomst mochten leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt nadenken over hoe een energietuin eruit zou kunnen zien. Dat gebeurde op een onderzoekende en experimentele wijze.

Lees meer

Op basis van open vragen en een proces van resumeren en opnieuw vragen stellen, en vooral de kinderen elkaars vragen laten beantwoorden, zijn de leerlingen aan het werk gegaan en is er een eerste schets ontstaan.

De groep

De leerlingen brachten eerst in kaart wie het team vormen. Al snel bleek dat het een enthousiaste groep is die met een gezamenlijke wens om in en rondom de school meer gebruik te maken van duurzame energie.

Introductie energie

De leerlingen kregen een introductie over de totstandkoming van het idee voor de Energietuin. Er werd een vergelijk gemaakt met de ontwerpers van Kinegrity. De leerlingen deden een vooronderzoek naar duurzame energie, de kosten ervan en wat het oplevert.

Wat voor energie

Er werd door de leerlingen gekeken naar wat voor een energie school allemaal nodig heeft. Ook werd er een opsomming gemaakt van de soorten energie die we kennen en welke soorten er mogelijk te gebruiken zijn.

Vragen en ideeën

Er ontstonden veel ideeën, maar tegelijk ook interessante vragen zoals: kunnen we iets met sportende mensen (die 's avonds buiten lopen)? Iets met beweging en/of een dynamo? Hoe haal je energie uit de aarde, lucht, water? Hoe vang en bewaar je dat? Hoe werkt dat precies met bliksem? Iets met kou en warmte en dan? Is het gevaarlijk? Hoe zorgen we dat de tuin en ook goed uit ziet? Deze moet wel kunstig zijn! Hoe zit dat met kunst en energie? Verschillende ideeën kwamen op tafel die verder uitgewerkt gaan worden, zoals bijvoorbeeld: energie door rook uit een buis, een proefje met stroom uit een citroen en de combinatie kunst en energie.

Eerste schets

De leerlingen hebben van alle ideeën, gedachten en vragen een eerste schets/tekening gemaakt van wat zij graag zien in de Energietuin. Deze werden een voor een gepresenteerd.

Volgende keer gaan ze verder met het afmaken van de tekening en wordt er een begin gemaakt met het maken van een maquette van een onderdeel uit iedere tekening. Alle vragen worden verzameld en de actielijst met ideeën wordt bijgewerkt.

 

Schone energie voor en door leerlingen

Leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen krijgen de vraag om een energietuin te ontwerpen waarin je zinvol verschillende energiebronnen kunt ontdekken. De energietuin is een proeftuin om te ervaren en een plek waarin je kunt ontdekken en proberen hoe verschillende energiebronnen ontstaan en werken. Met inzet van MeVolution worden de kinderen in hun proces gevolgd.

Deelnemende partijen

 • PO: Jenaplan Antonius Abt
 • VO: RC, de Hollandse Polder
 • De Muzerije: Leonie Gossens
 • HBO: HAS
 • BEC
 • MBO Helicon, Green Engeneering