De kerstkoffer

 

Pabo studenten ontwerpen innovatieve lessen in samenwerking met externe instanties (bedrijven, organisaties)

Merve Acar en Externe instantie: Bibliotheek Rivierenland (Geldermalsen)

'De Kerstkoffer'

In samenwerking met de lees- en mediacoach van de bibliotheek Rivierenland, heb ik een innovatief project ontworpen. Zij konden mij op twee gebieden helpen, namelijk leesbevordering en mediawijsheid.

Projectbeschrijving: Tijdens dit project hebben wij het thema ‘kerst’ op verschillende manieren verkend. Het project begon met een oude koffer die ik had gevonden. Deze koffer is het startpunt geweest van alle leeractiviteiten. Samen met de leerlingen voerden wij een gesprek over waar deze koffer vandaan zou komen en wat erin zou zitten. Wij maakten een plan om de eigenaar op te zoeken. De eigenaar bleek de grootouder van een leerling te zijn!

Lees meer

Zij vertelde het verhaal over allerlei voorwerpen die in de koffer zaten. Dit zijn voorwerpen wat men vroeger met Kerstmis gebruikte. De oma vertelde een mooi verhaal over het kerstfeest van vroeger en nu, de tradities, hapjes, muziek, kleding en nog veel meer. Er zat zelfs een foto van toen oma zelf nog kind was en heel oud speelgoed. Wat was het leuk dat wij die spullen bij ons in de hoek mochten houden om ermee te spelen!

Wij hebben ons twee weken lang bezig gehouden met alles wat met het kerstfeest te maken heeft, zoals het kerstverhaal, de rituelen/gewoonten, kerstboom met versieringen en kerstkaarten. De leerlingen maakten allerlei versieringen voor in de kerstboom en in het lokaal. Leuk voor het kerstdiner! De kinderen kregen de vrijheid om zelf versieringen te bedenken en dat in de kerstboom hangen. Ook hebben de leerlingen ervaren hoe het is om kerstkaarten te maken, geven aan een ander en zelf een kaart te krijgen.  

Tijdens dit project hebben wij ons ook bezig gehouden met het programmeren door de inzet van een Beebot. De Beebot moest naar een kerstvoorwerp toe die op de mat stond aangegeven. De kinderen leerden de Beebot instructies te geven en te programmeren.

Het project rondden wij af tijdens het kerstdiner. Hier konden de ouders de gemaakte versieringen bekijken. Ook konden zij zien hoe het proces was verlopen d.m.v. een presentatie.

Ontwerpprincipes

Tijdens dit project heb ik gebruik gemaakt van een aantal ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes sluiten aan op mijn visie en de manier van werken binnen de stageschool. De ontwerpprincipes per domein worden hieronder weergegeven. 


PPO:

 • ADDIE-model
 • Curriculaire Spinnenweb van den Akker
 • Handelingspsychologie (OGO) en sociaal-constructivisme
 • 21st century skills 
 • Taxonomie van Bloom
 • Executieve functies


Geschiedenis:

 • Ontwikkeling van historisch tijdsbesef
 • Beeldvormers
 • Historisch denken en redeneren
 • Erfgoededucatie 


Kunstzinnige oriëntatie:

 • Leerplankader kunstzinnige oriëntatie
 • BVM-model
 • Het creatieve proces
 • Culturele ladekast 
 • Beeldbeschouwen

Rekenen:

 • Handelingsmodel
 • Het drieslagmodel


Taal:

 • Mondelinge taalvaardigheid; onderwijsleergesprekken
 • Woordenschat; de viertakt
 • Beginnende geletterdheid; interactief voorlezen

Projectresultaten:
Het project heeft als eerst veel blije gezichten opgeleverd. Dit blijkt uit de vele evaluaties en vragenlijsten. De leerlingen waren erg enthousiast en betrokken bij de activiteiten.
Door stapsgewijs te werken heb ik geleerd om verantwoorde keuzes te maken passend bij de schoolvisie.
Dit project heeft veel beroep gedaan op mijn ondernemendheid. Zo heb ik geleerd om samen te werken met externe organisaties, verschillende collega’s uit de werkplek, lees- en mediacoach en (groot)ouders/verzorgers. Hierdoor was het project een groot succes.

Deelnemende partijen

 • Bibliotheek Rivierenland