De Versfabriek

 

Eerste winst Bossche Versfabriek

De eerste winst is binnen bij de Versfabriek! Ook zijn er nieuwe samenwerkingverbanden met allerlei partijen. Op 5 juni werd de Bossche Versfabriek (voorheen Moesfabriek) van BBS De Kruiskamp bezocht door gasten uit het hele land die in de stad waren vanwege de landelijke dag van de stadslandbouw.

Lees meer

Het MT, bestaande uit leerlingen van de Versfabriek, hield een presentatie van het project waarna de bezoekers werden rondgeleid langs de plantenbakken met rode kool, rode bieten, aardbeien, paprika, spinazie, worteltjes en tomaten werden bezocht.

Ondertussen was de productie op gang gebracht met de aangekochte aardbeien die het MT voor een zeer scherpe prijs inkocht bij Het Vennenhof uit Sint Michielsgestel. Behalve onderhandelen over de prijs moest er ook worden nagedacht over de tegenprestatie die ze moeten leveren. Er ligt nu een opdracht om een artikel te schrijven voor de wijkkrant en een publicatie met foto op facebook. 

P1050009.JPG

Natuurlijk werden de eerste potten direct verkocht aan de aanwezige gasten. De presentatie leverde hen €75,- op. De eerste winst was binnen. 

Inmiddels is ook een tweede levering op komst, zodat ook een groep van de andere scholen kan produceren en natuurlijk verkopen.

Het enthousiasme onder de MT-leden is groot. De klassen die ondersteunend meehelpen zijn daar ook zeer enthousiast over.

Er is een samenwerking aangegaan met De Bossche Hoeve, een stadslandbouw tuin en kinderboerderij in de wijk. Zij hebben het MT geadviseerd m.b.t. bemesting en zaai en pootgoed.

De stadse Boeren hebben een verkoopplek aangeboden in de Tramkade.  Mogelijk dat we daar in het najaar gebruik van gaan maken als de opbrengsten van de bakken verkocht moet gaan worden.

 P1050001.JPG

 

 

 

De Moesfabriek, kinderen als boer, ondernemer & producent

De Moesfabriek is een educatief concept van Stadse Boeren. Momenteel worden hierbij de eerste pilots uitgevoerd op BBS de Kruiskamp. Hans Hooft van Stadse Boeren vertelt waarom zij het zo belangrijk vinden om met Ondernemend Onderwijs samen te werken.

Lees meer

Op welke manier zijn jullie betrokken bij het project de Moesfabriek (voorheen genoemd de Versfabriek)?
De Moesfabriek is een educatief concept van Stadse Boeren. Momenteel worden hierbij de eerste pilots uitgevoerd op BBS de Kruiskamp. De school is zeer betrokken bij deze pilot en levert ook input voor de eerste onderdelen. De Versfabriek heet tegenwoordig de Moesfabriek. Dit heeft te maken met de URL. Je treft meer informatie over de Moesfabriek op de Moesfabriek

2)      Waarom vinden jullie het belangrijk om betrokken te zijn bij dit onderdeel van Ondernemend Onderwijs?
Zoals gezegd zijn we betrokken omdat het ons eigendom is en ons geesteskind. Onze grote drijfveer hierachter is dat we kinderen kennis willen laten maken met voedsel(productie) en oorsprong. We zien dat de voedselketen een grote verandering aan het maken is en daarin willen we de jeugd meenemen. Om succesvolle leerervaringen te krijgen vinden wij het noodzakelijk om educatieve concepten te ontwikkelen die uitgaan van Ondernemend Onderwijs.

3) Wat is het belang van jullie verbinding met Ondernemend Onderwijs?
Wij hebben er belang bij dat er meer aandacht komt voor ondernemend onderwijs. Allereerst is ons belang dat kinderen dan effectiever leren. Daarnaast helpt de aandacht voor Ondernemend Onderwijs ons om vaker te worden gevraagd door scholen om samen te werken. Ons concept is concreet en inzetbaar en dat ervaren scholen als prettig.

 

Hans Hooft

hans@stadseboeren.nl

logo stadseboeren.jpeg

 

De Moesfabriek BBS de Kruiskamp

In de Moesfabriek gaan leerlingen onderzoek doen naar en kennis vergaren over de herkomst van voedsel, maar ook in bredere zin komen aspecten als voedsel, educatie, groen, cultuur en milieu hierbij aan bod. Neem bijvoorbeeld appelmoes, wat voor een grondstoffen zijn daarvoor nodig, hoe zit het met het productieproces, de kwaliteit, regelgeving, verpakking, etiketontwerp, noem maar op.

Lees meer

Doel van de lessen

De Moesfabriek speelt in op het ondernemerschap van kinderen. Dit programma biedt de kans om diverse lesonderdelen samen te brengen in één. Het inzetten van 21st century skills zijn het uitgangspunt en de groente en fruit van het land, uit de moestuin, gebruiken ze als belangrijke grondstof. Kinderen maken kennis met natuur en oorsprong en worden tegelijkertijd gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan. Door samen te werken aan een tastbaar en eetbaar eindproduct stimuleert de school de leerervaring. De lessen zijn bedoeld voor groep 7 en 8 en dragen ook bij aan de taal- en rekenontwikkeling van kinderen alsook aan de sociaal emotionele ontwikkeling.  

In het kader van ondernemendheid zijn het de leerlingen die het doen en de leerkracht heeft de rol als coach en stimulator. Sociaal maatschappelijk gebeurt er ook het een en ander, leerlingen maken soep voor de voedselbank.

Ook wordt in dit project, in samenwerking met Helicon Den Bosch, de beplanting rondom de school aangepast.

Bij dit project wordt samenwerking gezocht met Helicon Den Bosch en  Bossche Boeren

Deelnemende partijen

  • BBS De Kruiskamp/Mozaïek
  • Helicon Groen
  • Stadse Boeren
  • Voedselbank