Play Equal Erasmus+ Programma

 

De rol van Ondernemend Onderwijs binnen Play Equal

Play Equal is een project vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Europese partners hierin zijn Oostenrijk en Duitsland. Lokale partners zijn de Bossche Vakschool en het Koning Willem 1 College. 

Het doel van dit project is het creëren van gelijke kansen en sociale inclusie voor jongeren van 12 tot en met 19 jaar die minder kansen hebben. In dit project worden nieuwe onderwijsprocessen, trainingen voor professionals, jongeren en ouderen ontwikkeld en alle initiatieven zullen uiteindelijk leiden tot hernieuwde beleidsontwikkeling voor deze doelgroep. 

Ondernemend Onderwijs treedt vanuit de buitenkring op als extern adviseur en ondersteuning voor- en vanuit het werkveld. De binnenkring wordt gevormd door Bossche partners met bijzondere programma’s:

Er zijn 6 Intellectual Outputs opgenomen in PE19:

 • IO1: Learning social inclusion through (Best) practice
 • IO2: Action research: framework and validating key-success factors
 • IO3: Co-creating educative partnership between schools and parents
 • IO4: Blueprint: Combining formal and non-formal methodologies for learning in an ongoing pathway.
 • IO5: Hackathon - an innovative way to bring new solutions to the table
 • IO6: Aligning social inclusion within school and governmental policy.

 

De bijdrage van Ondernemend Onderwijs ‘sH is:

Gericht op IO4: een aanpak (blueprint) ontwikkelen waarin formele en non-formele manieren van leren in een doorlopende leerlijn worden gecombineerd, is de opdracht waar we op verschillende manieren samen aan werken:

 1. Samen met studenten en professionals van Avans, van Fontys, van KW1C, Van Bossche Vakschool, van Team OO, Werkplaats OO, verkennen en onderzoeken welke formele en informele manieren van leren van sociale vaardigheden er zijn en kunnen worden bewerkt en in een doorlopende leerlijn ingezet voor onze specifieke doelgroep.
 2. Hiervoor een Train de Trainer programma opzetten en samen invullen, om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen.
 3. Uitvoering geven aan de opgedane kennis en vaardigheden vanuit het Train de Trainer programma door de toepassing in de eigen beroepspraktijk.
 4. Opleveren van een blueprint voor een combinatie van formeel en informeel leren, in een doorlopende leerlijn, van po tot hbo.

 

Hiervoor zijn tot nu toe de volgende initiatieven ontwikkeld:

 1. Samen met het lectoraat ‘Waarderen van diversiteit’ van Linda van den Bergh van Fontys, verdiept een groep studenten van Avans zich in de publicaties hiervan en beantwoordt vragen over inzetbaarheid en transfermogelijkheden voor de leerlingen van ISK. Johan van Hout (student Avans en studentmedewerker OO ‘sH) is hiervan de initiatiefnemer en trekker.
 2. We ontwikkelen de training 'Groter leren denken' en  onderzoeken we de bruikbaarheid en inzetbaarheid van de denktechnieken voor de ontwikkeling van social skills voor onze doelgroep.
 3. Samen met de Werkplaats OO bouwen we het bestudeerde en bruikbare materiaal om naar een Train de Trainer programma, en proberen dit verder uit/ toetsen dit in onze eigen netwerk. 
 4. Samen met ons nieuwe team van trainers kunnen we vervolgens de opgedane kennis en vaardigheden naar ieders eigen beroepspraktijk en andere externe partijen verder uitzetten en delen.

Op 17 juni 2021 zal er een Harvest Sessie plaatsvinden. Bekijk hier de uitnodiging. 

Gericht op IO5: het organiseren van een Hackathon – een innovatieve manier om nieuwe oplossingen boven tafel te halen.

 1. Samen met studenten en professionals van Fontys, van Team OO, Werkgroep OO,

verkennen en onderzoeken hoe je een Hackathon optuigt en wat daarvoor allemaal nodig is.

 1. Op 19 mei 2021 hebben we een kleine hackathon als pilot te georganiseerd. Bekijk hier het verslag met de opbrengsten.
 2. Op basis van de opgedane ervaringen, opbrengsten en het ontwikkelde draaiboek (blueprint) kunnen daarna een grote hackathon organiseren in november 2021                                                                                              

Digitaal samenwerken aan Play Equal

Sinds de uitbraak van het Coronavirus vinden alle werkzaamheden t.b.v. Play Equal digitaal plaats.

Het team van OO heeft hier op innovatieve wijze op ingespeeld door alle onderzochte en bestudeerde inhoud om te zetten in een (digitaal) handboek met bijbehorende mini-colleges. We maken hier met de werkgroep Play Equal een leerzaam Train de Trainer programma van!

De Werkgroep Play Equal is door OO in het leven geroepen om de samenwerking en begeleiding van het project goed vorm te kunnen geven. De groep bestaat uit de deelnemers van de binnenkring en van de buitenkring. Daarnaast participeren studenten van Avans Social Studies en studentmedewerkers van Ondernemend Onderwijs ‘sH in deze werkgroep. Wekelijks vinden digitale Team-bijeenkomsten plaats, waarin de ervaringen en werkzaamheden van de voorbije week worden besproken, gastsprekers specifieke thema’s belichten en afspraken en taakverdeling voor de komende week worden gemaakt.

Groter leren denken als tool voor het ontwikkelen en bevorderen van sociale vaardigheden:

Als eerste is door de opgerichte werkgroep Play Equal de training Groter leren denken  ontwikkeld. Studies van Peter van Kessel op dit terrein hebben hiervoor als leidraad gediend. Gezocht is naar het creëren van een zo groot mogelijke impact en het betrekken en inzetten van een grote groep studenten en docenten/trainers. Hieruit is de opzet van een Train de Trainer programma ontstaan.

 

Play Equal stimuleert talentontwikkeling voor docenten, studenten en leerlingen!


Ondernemend Onderwijs ‘sH, Den Bosch, juni 2021

 

Deelnemende partijen

 • Koning Willem 1 College, Leren op Locatie
 • Bossche Vakschool
 • Ondernemend Onderwijs 'sH