Groen in en na school

Deelnemende partijen

  • PO: alle basisscholen
  • VO:
  • MBO: Helicon; milieu-ruimte
  • HBO: HAS
  • Platform Biodivers; * Projectbureau Orbis; Natuurwijzers