Het Changement

 

Leerlingen Van Maerlant filmen Changement

Leerlingen van Van Maerlant volgen gedurende een jaar het project het Changement. Ze maken opnames van de diverse onderdelen voor een documentaire. Op een ondernemende manier leren zij te werken met een echte opdrachtgever; in dit geval het Sancta Maria.

Lees meer

Van Maerlant, een vmbo-school in 's-Hertogenbosch, heeft als missie leerlingen op te leiden in een omgeving waar talent en ambitie leidend zijn. En ze leren op een manier die zo goed mogelijk bij hen past. Tijdens de lessen Dienstverlening en Commercie maken de leerlingen in het Media Leerpark zoveel mogelijk gebruik van levensechte opdrachten. Op een ondernemende manier leren zij te werken met een echte opdrachtgever; in dit geval het Sancta Maria in de persoon van Sander van Roy. De leerlingen filmen de diverse onderdelen op locatie en werken de opnames uit in de editruimte van het Media Leerpark. Aan het eind van het schooljaar moet zo een documentaire ontstaan die weergeeft hoe de leerlingen in het Changement zich hebben ontwikkeld. Het mes snijdt aan twee kanten. Voor de Van Maerlant leerlingen is dit een opdracht die goed aansluit bij ondernemend onderwijs en voor de leerlingen die het Changement volgen, is het zeer waardevol om straks hun ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt, terug te zien.

 

Het Changement

Het doel van het Changement is leerlingen positief te prikkelen, een beter inzicht te geven in wie ze zijn, wat ze wél kunnen en wat er in hun toekomst mogelijk is. De Sancta Maria Mavo boekt al negen jaar zeer positieve resultaten met het Changement. Het Changement is een onderwijsconcept van de Sancta Maria Mavo. Sander van Roy, docent biologie en KickChange, is het brein achter dit onderwijsconcept. 

Lees meer

Voor wie is het bedoeld?

Eigenlijk voor iedere leerling. Maar vanwege de uitvoerbaarheid binnen een school in eerste instantie voor leerlingen die dreigen vast te lopen en mogelijk vroegtijdig de school verlaten. Of leerlingen die last hebben van blokkades, negatieve ervaringen, of niet verder kunnen of willen, of buiten de boot vallen. Ouders zien niet graag een stempel op hun kind, maar als ze eenmaal het programma hebben doorlopen, reageren ze allemaal positief.

 

'Bijna 100 procent kans van slagen'

Het Changement in vogelvlucht

Het programma bestaat uit een periode van zes weken, een dagdeel in de week. Economie, CKV, mentorles en LOB zijn hierin opgenomen. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij het programma en er zijn verschillende evaluatiemomenten.

KickChange en Lifetwister

Het programma begint met een driedaagse training KickChange en Lifetwister. KickChange heeft als doel energie sturen en agressie op een goede manier kwijt kunnen. Fysiek & mentaal komen allebei aan bod. Met een sterk lichaam en geest krijg je een nieuwe kijk op jouw eigen verantwoordelijkheid. Life Twister is een coach- en communicatiespel ter bevordering van het samenwerken op basis van wederzijds respect en (h)erkenning.

Kamp

KickChange en Lifetwister zijn een onmisbare voorbereiding voor het kamp. De leerlingen vormen een groep waarin vertrouwen vanzelfsprekend wordt. Op kamp, in de Biesbosch, ondergaan de leerlingen een test. Het weinig slapen, op elkaars lip zitten, zal de ware aard van de leerlingen naar boven halen. Tijdens het kamp wordt er gewerkt aan zelfbeeld, opkomen voor jezelf, het aanspreken van anderen, organiseren, presenteren en accepteren. Het kamp vormt een goede basis in het begin van het schooljaar. Er kan dan gestart worden met het werken aan de re-integratie van het schoolsysteem.

Programma

Het weekprogramma omvat oefeningen en opdrachten zoals: wie ben ik, het maken van een mindmap, mijn ouders werken waar?, zakboekvaardigheden, empowerment tweedaagse (praktijkervaring opdoen in ondernemen) en draaiboek LOB verdeeld over 12 lessen.

Energizer

Energizer, oefeningen in spel, sport, toneel, wordt op verschillende momenten ingezet als een pauze of ontspanningsmoment om leerlingen te her-motiveren en de sfeer optimaal te houden.

Vaardigheden

In het Changement gaan leerlingen geleerde vaardigheden toepassen als organiseren, delegeren, accepteren, opkomen voor jezelf, samenwerken, doelen stellen en nog veel meer. Deze vaardigheden helpen de leerlingen de regie over hun eigen leven te nemen.

Draaiboek van het Changement

De wens is om dit onderwijsconcept voor anderen scholen beschikbaar te maken. Sander van Roy schreef een uitgebreid draaiboek over het Changement zodat ook andere scholen daar op een toegankelijke manier mee aan de slag kunnen. Voor meer informatie: svroy@desancta.nl

Deelnemende partijen

  • de Sancta Maria Mavo
  • Van Maerlant Media