Kansen voor ondernemendheid in bovenbouw VO

 

Profielwerkstukken in de bovenbouw VO

Elk schooljaar gaan leerlingen in de bovenbouw van het VO aan de slag met het maken van profielwerkstukken. Ze kiezen hierbij voor een onderwerp dat ze diepgaander willen onderzoeken of waar ze meer over willen weten. Ondernemend Onderwijs ‘sH ondersteunt bij de begeleiding hiervan.

Met de profielwerkstukken worden 21e eeuwse vaardigheden gestimuleerd, zoals informatie-, onderzoeks- en/of ontwerpvaardigheden; en communicatieve of presentatievaardigheden.

Om de transfer van deze vaardigheden te bevorderen en de leerlingen nog ondernemender te maken heeft OO 'sH drie verdiepende aandachtspunten geformuleerd, te weten dat leerlingen:

Lees meer
  1. tenminste contact met één extern bedrijf en/of organisatie hebben voor een betekenisvolle opdracht of vraag;
  2. meer ruimte en creatieve ondersteuning krijgen bij het maken van een keuze voor hun onderwerp;
  3. meer gebruik maken van maatschappelijke bronnen waaruit geput kan worden zoals bijvoorbeeld de websites van 17doelendiejedeelt, 100goededoelen, duurzaamheid op school.

 

OO 'sH stimuleert deze ontwikkelingen en zal ook komend schooljaar weer beschikbaar zijn voor de begeleiding.                                 

 

Deelnemende partijen

  • Rodenborch College