Kritisch kijken, mooier dan in het echt?

 

Kritisch kijken naar foto’s o.a. op Social Media, welke betekenis kan dit hebben?

Kinderen kritisch leren kijken naar foto’s, foto’s die op Social Media staan of zij zelf hebben geplaatst. Een foto is bewerkelijk en niet altijd direct het eindresultaat. Ook gaan de kinderen ervaren zelf foto’s te maken rekening houdend met allerlei aspecten.

Om te zien hoe Marleen deze lessenreeks kritisch leren kijken heeft opgezet, lees je in haar innovatief ontwerp.

 

Link naar haar presentatie

Deelnemende partijen

  • Marleen van der Pol
  • Het Techniek Loket
  • Fontys Pabo Veghel
  • Ondernemend Onderwijs 'sH