Leefomgeving

 

Pabo studenten ontwerpen innovatieve lessen in samenwerking met externe instanties (bedrijven, organisaties)

Annebel Neppelenbroek en Externe instantie: GrowWizzKid

'Leefomgeving'

Ik ben aan de slag gegaan onder het motto: ‘Niet stapelen maar vervangen’. Ik heb lessen van het lopende onderwijsconcept VAL-junior vervangen door lessen van GrowWizzKid. Door middel van een meerlaags binnenteeltsysteem, verschillende opdrachten en lessen hebben de leerlingen de groei van planten bijgehouden, planten verzorgd, geëxperimenteerd en zijn meer te weten gekomen over de leefomgeving van planten en dieren om ons heen. De leerlingen maakte als eindproduct een logboek over het hele project dat moest voldoen aan een aantal eisen.

Lees meer

PROJECTBESCHRIJVING

Iedere week heb ik de leerlingen voorzien van een les rondom het meerlaagsteeltsysteem. Leerlingen maakten zich nieuwe informatie eigen en konden deze toepassen bij bijvoorbeeld het verzorgen van de planten in het meerlaagsteeltsysteem. Ook maakten leerlingen koppelingen naar teeltbedrijven in de wereld om ons heen. Hoe gaat het er daar aan toe en hoe maken nieuwe ontwikkelingen het huidige telen makkelijker? Leerlingen kregen iedere week nieuwe opdrachten die na 6 weken af moesten zijn. De eindopdracht waar iedereen naar toe werkte tussen alle opdrachten door was het logboek. Het logboek moest voldoen aan een aantal eisen.  Naast een les/groepsbijeenkomst werkten de leerlingen ook minimaal 2 uur per week aan de opdrachten.

Verschillende domeinen kwamen aan bod:

 • Rekenen met pH-waardes, het omzetten van groei gegevens in een grafiek.
 • Het schrijven van een betoog, aantekeningen maken om later nog iets mee te doen en het schrijven/maken van een logboek.
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld door opdrachten rondom de leefomgevingen van planten en dieren (aardrijkskunde), vergelijkingen met vroeger; hoe ging het telen er vroeger aan toe en wat maakt het nu makkelijker? (geschiedenis) en natuurlijk de groei van de planten, fotosynthese, het onderzoekend leren; hoe pakken we het zaaien/telen/oogsten aan? (natuur).
 • Het beschouwen van werkstukken waarbij objecten uit onze leefomgeving herkenbaar zijn.

WERKVORMEN

Er is gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Leerlingen waren vooral zelf aan het werk. Als leerkracht had ik een coachende rol op de achtergrond. Ik heb leerlingen zoveel mogelijk zelf laten ontdekken/onderzoeken. Leerlingen hebben bij sommige opdrachten mogen samenwerken en bij sommige opdrachten bewust zelfstandig. Door deze afwisseling hebben leerlingen van en met elkaar geleerd.

ONTWERPPRINCIPES

PPO:

 • ADDIE-Model
 • Taxonomie van Bloom
 • Curriculaire Spinnenweb van den Akker
 • Sociaal- constructivisme
 • 21st century skills
 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Executieve functies

Natuur:

 • Onderzoekend leren
 • Ontdekkend leren

KO:

 • Leerplankader kunstzinnige oriëntatie
 • MVB-model
 • Culturele ladekast

Taal:

 • Stappenplan stellen

Rekenen:

 • Handelingsmodel
 • Drieslagmodel
 • Hoofdfasen leerlijn

RESULTATEN

Dit project heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Naast de vele plantjes die we hebben kunnen oogsten en waarvan we de groei hebben bijgehouden, hebben de leerlingen eindproducten ingeleverd: de logboeken. Hierin staan alle ervaringen van de leerlingen. Leerlingen hebben geleerd om kritisch naar hun werk te kijken en op die manier aan de slag te gaan met de lessen en opdrachten. Het GrowWizzKid binnenteeltsysteem is een systeem die elke school zou moeten aanschaffen. Leerlingen ervaren zelf de groei van planten, experimenteren met verschillende teelwijzen, gaan aan de slag met techniek en behalen doelen rondom het natuuronderwijs. Voor mezelf heb ik ervaren hoe het is om leerlingen zelf aan de slag te laten gaan, te laten ontdekken, ervaren, vallen en opstaan en te onderzoeken. Leerlingen kunnen zelf zo veel en kunnen dit zo goed overbrengen op elkaar. Een ontzettend mooie ervaring!

Deelnemende partijen

 • GrowWizzKid