Loopbaanoriëntatie VO-scholen

 

Platform LOB

In Den Bosch en omstreken wordt er heel actief gewerkt aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Ook Ondernemend Onderwijs is op verschillende vlakken hierbij betrokken. Zo organiseerden wij op 26 november 2020 een VO-bijeenkomst voor LOB voor alle decanen van de 11 Bossche VO scholen.  

Om alle informatie en activiteiten voor LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB) goed vindbaar en deelbaar te maken, is Ondernemend Onderwijs bezig met de ontwikkeling van een apart platform. Totdat dit platform gereed is stellen we ons eigen platform (tab PlatformLOB) hiervoor beschikbaar.

Het Rodenborch-College is de eerste VO-school die hiervan gebruik maakt. Daar vond op 27 november 2020 voor de leerlingen van havo 5 een Digitale Beroepenmarkt plaats, om hen zo de kans te bieden zich te oriënteren op verschillende beroepen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je vindt meer over deze beroepenmarkt onder de tab PlatformLOB.

 

 

LOB terug- en vooruitblik

juli 2019

Graag willen wij van Ondernemend Onderwijs ‘sH (OO) nog even terugblikken op het bijna voorbije schooljaar 2018-2019 en vooruitblikken naar het nieuwe. Sinds dit schooljaar heeft OO op verzoek van de gemeente Den Bosch een faciliterende en uitvoerende rol in de vernieuwing van LOB.

Terugblik

Het afgelopen jaar heeft OO verschillende bijeenkomsten bijgewoond en georganiseerd. Een van de doelen hierbij was het netwerk van LOB in Den Bosch en in de regio te leren kennen. Daarnaast was het tevens de bedoeling te zien hoe het huidige LOB onderwijs eruit ziet. Naast een beperkt desktop onderzoek, een telefonische enquête en verschillende gesprekken met LOB-ers hebben we hier inmiddels een heel aardig beeld van. 

Lees meer

Het voorstel van Erik Hegge op de bijeenkomst van 13 juni om de informatie en of beleid van alle vo-scholen op het gebied van LOB op te vragen bij de gemeente hebben we  opgevolgd. Jullie hebben aangegeven ook in de toekomst elkaar graag een viertal keer per jaar te willen ontmoeten om nieuwe ontwikkelingen en ideeën uit te wisselen. Aan deze wens hebben we reeds gehoor gegeven en zullen we volgend jaar zeker ook blijven doen (zie vooruitblik). De laatste bijeenkomst die heeft plaatsgevonden, te weten op 13 juni bij het Sint Jans Lyceum, kan qua opzet als model dienen. Toen is er ruimschoots aandacht geweest voor het onderwerp “Kritisch Denken en het belang ervan bij LOB” en “Interactieve ouderbetrokkenheid: Hoe stimuleer en organiseer je dit?” Isabelle Rovers bracht mbt ouderbetrokkenheid deze handreiking in:

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/handreiking-ouders-en-lob-city-deal-project

Vooruitblik

Ondernemend Onderwijs wil komend schooljaar, samen met jullie, vier bijeenkomsten organiseren voor, door en over LOB. Het liefst door afwisselend te gast te zijn op een van de vo-scholen in Den Bosch. In overleg zal telkens een van de negen scholen als locatie en als gastheer of gastvrouw fungeren.

Aan het begin van de bijeenkomst is er ruimte voor belangrijke ontwikkelingen. Daarna staan een of twee onderwerpen op de agenda, die worden ingebracht  door jullie zelf. De deelnemers zelf zijn en blijven eigenaar van deze onderwerpen en nemen hierin ook het voortouw.

Op het eind zullen in een korte rondvraag de nieuwe onderwerpen geïnventariseerd worden voor de volgende bijeenkomst. De meest geschikte dag in de week is tot nu toe de donderdag. Als tijdstip houden we voorlopig van 16 tot 18 uur aan. Hierdoor is de mogelijkheid voor deelname het grootst. Bij trainingen kan een start om 16 uur aangehouden worden, als dat wenselijk is.  

Inmiddels zijn er contacten geweest met Peter van Kessel, docent van de Bossche Vakschool, over Kritisch Denken. Hij heeft aangeboden dit onderwerp komend jaar te willen verzorgen in de vorm van nader in te plannen trainingen en workshops.

Ook de uit het Erasmus+ OIIO Blueprint, 'Leren netwerken' krijgt komend jaar een vervolg op basis van het ontwikkelde materiaal van Sjoerd Jansen en Frank Brouwers. Pierson College, Rodenborch College en Sint Jans College gaan er passend in hun curriculum mee aan de slag. Ondernemend Onderwijs ondersteunt hierbij met communicatie, training en doorontwikkeling. Wie belangstelling heeft om deze netwerktrainingen in te zetten voor zijn docententeam en/of leerlingen, laat het ons weten, hoe meer inzet hoe beter!

Voorstellen voor de uitwisseling met TalentenCampus Oss en met ExpertisepuntLOB zijn al vastgelegd en deze organisaties zullen bij een van de eerstvolgende bijeenkomsten als gast aanwezig zijn.

Samen met Rodenborch College en Zwijsen College bereiden we met Transvorm (Zorg) en N-O-Brabant Werkt (Techniek) het LOB-initiatief ‘De Week van Zorg&Techniek’ voor. Leerlingen van alle 3e, 4e 5e en 6e klassen van het voortgezet onderwijs kunnen zich gedurende deze week oriënteren op loopbaan mogelijkheden in Zorg en/of Techniek. Bijgaande flyer met een save the date voor deze speciale week is vandaag verspreid en vormt het startpunt voor een regionaal programma met mogelijkheden voor Zorg, Welzijn en Techniek. Zie hier de Flyer.

Uiteraard houden we jullie van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Nogmaals willen we iedereen danken voor zijn of haar inbreng en we werken graag samen met jullie aan een succesvol vervolg van LOB in de regio Den Bosch komend schooljaar. Maar eerst en vooral wensen we jullie een heel fijne vakantie toe.

 

 

Volgende bijeenkomst is op donderdag 26 september 2019

Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur

Locatie: welke school wil het Team LOB-VO op 26 september ontvangen?

En wil gastheer of gastvrouw zijn?

 

Vriendelijke groet, namens het Team LOB-VO,

Jan Raemaekers

Adviseur Ondernemend Onderwijs 'sH

 

Toekomstbestendige LOB, 16 mei 2019

De vervolgbijeenkomst over LOB vond plaats op 13 juni 2019 op het Rodenborch College. 

Het LOB-expertisepunt werd hierbij betrokken, met Jolanda Cuijpers en Karin Martens regiocontactpersonen Noord-Brabant. En ook de voorbereiding van Crazy 88* voor Den Bosch was een van de onderwerpen van gesprek.

 

*Crazy 88 is een spel met opdrachten voor leerlingen om kennis te maken met bedrijven en organisaties in de stad Den Bosch.

 

Toekomstbestendige LOB 2019

De gemeente Den Bosch heeft Ondernemend Onderwijs de opdracht gegeven om de VO-scholen te ondersteunen in de verdere professionalisering en doorontwikkeling van een toekomstbestendig LOB. Specifiek ten behoeve van het lokale LOB netwerk gaat Ondernemend Onderwijs:

 • de aanbevelingen en producten vanuit het project Outside In Inside Out lokaal helpen implementeren. De focus ligt daarbij op het belang van arbeidsmarktinformatie en het opbouwen van een duurzame samenwerking met bedrijven in LOB.
Lees meer
 • Aansluiting vinden op de regionale interventies (Agrifood) op het gebied van talentontwikkeling/LOB. Voortbordurend op het succes van het netwerk in het verleden (sinds 2009) daarbij de regionale uitgangspunten volgen waar dit kan, met nadrukkelijk voldoende ruimte voor lokale invulling (couleur locale) en voorbeelden.
 • Een online platform ontwikkelen in nauwe samenhang met het netwerk.
 • Speciale aandacht geven aan de doorgaande leerlijn binnen LOB: de focus ligt daarbij op de overgang PO/VO en VMBO/MBO

Regelmatige ontmoetingen van de scholen in het LOB-netwerk blijven hiervoor wenselijk.

De bijeenkomst van 13 maart 2019 leverde een eerste inventarisatie op van de ontwikkelingen en wensen van de betrokken scholen. Tussentijds vinden persoonlijke afspraken plaats bij de afzonderlijke scholen.

 

Deelnemende partijen

 • Rodenborch college
 • Ds. Pierson college
 • St. Janslyceum
 • Zwijsen college
 • Bossche Vakschool
 • Stedelijke Gymnasium Den Bosch
 • Sancta Maria Mavo
 • Jeroen Bosch college
 • Van Maerlant
 • Helicon vmbo
 • Agrifood Capital
 • Gemeente 's-Hertogenbosch