Natuurproject KC de Hoven

 

Natuurproject KC de Hoven

Van Beppie Olivier (KC de Hoven) ontvingen wij het volgende verslag. Mooi voorbeeld van samenwerking tussen 2 scholen en bedrijven uit de omgeving.

'We zijn het project gestart met een overleg samen met betrokken ouders, leerkrachten en een afvaardiging van ondernemend onderwijs. Door Margo (OO) zijn we in in contact gebracht met Thomas Freitag de imker, een docent van Helicon en Elly Vermaat (RijkenVermaat).  

Het gedeelte van de onderbouw...groep 1/2 zal ik uiteenzetten.

Lees meer

We zijn gestart met Moffel en Piertje dit zijn bekende figuren voor de kleuters...en zo kwamen we op de dieren die onder de grond leven. Er kwamen veel onderzoeksvragen naar voren vanuit de kinderen.  

Op school is een opa geweest die imker is. Hij vertelde en liet wat attributen zien. Daarvoor hebben we samen met de kleuters gekeken naar een bijenfilm en samen hebben we voor de imker vragen bedacht. 

We hebben een wormenbak gemaakt en de wormen bestudeerd. 

Op de zandverstuiving en het aangelegen bos zijn de kleuters bezig geweest met natuurspelletjes(speurtocht) en spelen en onderzoeken van het zand. 

Er is onderzoek gedaan naar kriebeldiertjes, die tevoorschijn komen als je bv. een groot stuk oude boom bekijkt.

Er is een groep dieper ingegaan op de mol.

Een andere groep op de wandelende tak en een groep op de worm.

 

Op woensdag 30 maart hebben we een natuurochtend gehouden. De kinderen konden kiezen uit verschillende workshops.

1  insectenhotels maken 

2  bloemen zaaien en plantjes planten

3  gangenstelsels maken buiten op het plein en in de zandbak.

4  dierendans en Engels

Bij de insectenhotels en het zaaien zijn studenten van Helicon ingezet. Dit was een leuke en leerzame samenwerking. De hotels en het zaaien is om de wijk kleurrijker en diervriendelijker te maken.

Er kwamen rupsen van de Vlinderstichting en we hebben de vlinders vrij kunnen laten in de wijk. Dat was een warm moment.

Er zijn slakken en kikkervisjes in de groepen gekomen, bekeken, erover vertelt en geknutseld. En natuurlijk teruggezet in de natuur.

De groepen zijn naar de stadsboerderij geweest op visite bij de imker Thomas. Ze hebben kaarsen gemaakt en honing getapt en met een echt imkerpak aan de bijen van dichtbij bekeken. Ze hebben bloemen gezocht en heerlijk gespeeld in de speeltuin.

Samen met Elly zijn er NME-leerroutes uitgezet voor alle groepen en hebben we als biodiversiteit de bij gekozen. De routes liggen dicht bij het kindcentrum, op stadsboerderij Eyghentijds en een stukje Kanaalpark.

De plaatsen voor de palen zijn gemarkeerd en Elly komt 20 juni uitleg geven voor het hele team. Dan kunnen we daarna de route lopen en hoop ik dat we allemaal enthousiast zijn om de kinderen warm te maken voor een stukje natuurbeleving.'

Deelnemende partijen

  • KC de Hoven, Helicon, Stadsboerderij Eyghentijds, RijkenVermaat