Outdoor Learning

 

Netwerkwandeling 17-4-2019 wordt herhaald!

Op 17 april 2019 geleden hebben wij een wandeling gemaakt door de wijk Orthen. Alle deelnemers hebben deze wandeling als erg positief ervaren. Er werd zelfs voorgesteld deze wandelingen regelmatig te herhalen.

Door dit grote succes hebben wij meteen plannen gemaakt om deze wandeling op maat te gaan aanbieden. Dan kunnen wij vragen van jouw school of organisatie centraal stellen, zodat wij passende activiteiten en toegespitst op de wijk rond jouw school/organisatie kunnen ontwerpen.

Interesse in een wandeling op maat? Neem contact met ons op via sh.ondernemendonderwijs@gmail.com.

 

 

Lees meer

Wilt u nog meer weten over Outdoor Learning? Hieronder hebben wij een aantal inspirerende artikelen, boeken en websites om je verder in dit onderwerp te verdiepen.

 

Netwerken met energie (boek) https://m.managementboek.nl/boek/9789463191159

 

Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar in een verstedelijkte omgeving. Een huis met uitzicht in het groen is veel geliefder dan zonder. Waarom? Wat is de invloed van groen op de menselijke hersenen? IVN vroeg wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten. Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur werkt als een vluchtheuvel voor de geest.

https://www.mieras.nl/assets/pdf/mark-mieras-buitentijd-leertijd.pdf

https://www.mieras.nl/schrijven/beetje-natuur/

 

Mijn naam is Agnes van den Berg. Ik ben omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Op deze website vind je een overzicht van mijn onderzoek, presentaties, publicaties en andere activiteiten.  http://www.agnesvandenberg.nl 

 

Vriendelijke groet, namens het team van Ondernemend Onderwijs 'sH

Charlotte Lubbes

 

Buitenschools Leren gaat op onderzoek!

Voor Ondernemend Onderwijs is het meewerken aan de aanvraag voor een Erasmus++ project over Buitenschools Leren (Outdoor Learning) een prachtige kans mee te werken aan innovatief en ondernemend onderwijs. Want innovatief en ondernemend dat is Buitenschools Leren bij uitstek.

Samen met Campus aan de Lanen (Signum) en Stichting de Buitenschool hopen wij het Buitenschools Leren een enorme boost te kunnen geven in de regio Den Bosch.

Lees meer

Campus aan de Lanen, een gloednieuwe school in Rosmalen, en Stichting de Buitenschool zijn hierbij onze partners. Campus aan de Lanen biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 - 15 jaar. In haar visie en uitgangspunten valt te lezen dat buiten zijn en buiten leren een belangrijk goed is. Kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur en de wijk. Ook is er veel aandacht voor bewegend leren. De docenten spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen en overbrengen van de onderliggende waarden en normen. Zeer belangrijk te vermelden is dat de school samen met de gemeente in gesprek is over de in opbouw zijnde wijk. Dit infrastructurele overleg is medebepalend voor de inrichting en het gebruik van de omgeving.

Ook Stichting de Buitenschool wil meer onderwijs en leren buiten de vier muren van het lokaal. Zij streeft onder andere naar het halen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD) op een inspirerende locatie en promoot buiten leren met de gezamenlijke doelstelling, ‘elk kind tenminste 1 dag per week naar buiten!’ Ook zij geven aan dat de docent een belangrijke coachende rol vervult in dit soort leren. De houding van de docent, het goede voorbeeld geven ten aanzien van het buitenschools leren, is zeer waardevol voor de kinderen.

Ondernemend Onderwijs ‘sH ontwerpt samen met Campus aan de Lanen en Stichting de Buitenschool zes tot acht projecten op basis van levensechte vragen afkomstig uit de samenleving die geschikt zijn voor Outdoor Learning.

De komende maand (januari 2019) moet duidelijk worden welke internationale partners gaan aanhaken voor de onderzoeksaanvraag definitief kan worden ingediend. Nu maar duimen dat het lukt! We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Lubbes en Jan Raemaekers, programmateam OO 'sH

 

Deelnemende partijen

  • Ondernemend Onderwijs 'sH
  • De Buitenschool Den Bosch
  • Campus aan de Lanen