Programmeren met de Micro:bit

 

Pabo studenten ontwerpen innovatieve lessen in samenwerking met externe instanties (bedrijven, organisaties)

Bob van Genuchten

'Programmeren met de Micro:bit' 

Projectomschrijving: Tijdens dit project zijn leerlingen op de Angelaschool in Boxtel actief bezig geweest met het programmeren van eigen codes op de Micro:bit. De Micro:bit is een minicomputer die handig hanteerbaar is voor leerlingen in het basisonderwijs doordat er gecodeerd wordt door middel van blokken. Leerlingen werken in groepen aan een code die zij presenteren aan de gehele klas. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol en laat leerlingen zelf ontdekkend leren.

Lees meer

Externe instanties: Tijdens het project ‘Programmeren met de Micro:bit’ is er samengewerkt met de instanties OHO en NXP. Samen hebben we gekeken hoe de Micro:bit kunnen worden ingezet in het basisonderwijs en welke kennis leerkrachten moeten hebben om programmeerlessen te geven. Daarvoor heb ik twee workshops gegeven waarbij leerkrachten in het basisonderwijs hebben ervaren hoe het programmeren met de Micro:bit werkt.

Ontwerpprincipes: Tijdens het project zijn de 21ste eeuwse vaardigheden en de Taxonomie van Bloom ingezet. Daarnaast zijn leerlingen binnen het creatieve proces bezig geweest om een eigen code te programmeren. Vanuit het zelf ontdekkend en probleem oplossend leren zijn leerlingen in dit project bezig geweest.

Resultaten: 5 groepen leerlingen hebben allen een eigen code kunnen schrijven en op de Micro:bit gedownload. Hierbij hebben leerlingen in groepen eerst ideeën besproken wat voor code zij wilden maken. Aan de hand van de informatie die ze van de leerkracht hebben verkregen, zijn ze de eigen codes in de praktijk gaan programmeren. Hierbij hebben ze gekeken naar bestaande codes en elementen toegepast in het eigen ontwerp. Aan het eind van het project hebben de groepen de programma’s aan elkaar gepresenteerd met behulp van een eigen kunstwerk. Het grootste resultaat is de bevinding dat programmeerlessen door de leerkracht met de handen in de zakken te geven. Dit houdt in dat leerlingen zelfstandig codes kunnen programmeren.

 

Deelnemende partijen

  • Angelaschool, Boxtel
  • Onderwijs helpt Onderwijs
  • NXP