Rendabel water

 

Ingenieurs van basisschool Wittering.nl

Leerlingen van basisschool Wittering.nl ontpoppen zich in dit project als ware ingenieurs. Vasco van Oosterwijck bezocht de school en daar presenteerden de leerlingen hun nieuwe uitvindingen om het reduceren van waterverspilling mogelijk te maken.

 

 

 

 

Lees meer

Ze hebben nieuwe ideeën uitgewerkt in Minecraft of als prototype.

De volgende ideeën werden gepresenteerd:

  1. Het spoelen van flesjes door middel van centrifugale kracht.

In Minecraft is uitgewerkt hoe een kleine hoeveelheid water in een flesje wordt gebracht, vervolgens heel hard rond draait waardoor het water alle plekken kan bereiken. Vervolgens wordt het flesje omgedraaid zodat het water er uit loopt.

  1. Het spoelen van flesjes door middel van lucht.

Door middel van het bouwen van een prototype is een machine gebouwd op schaal waardoor duidelijk is gemaakt wat voor idee de leerlingen hadden. Deze oplossing is zo doordacht verzonnen dat bij doorvoer een waterbesparing van 100% verwezenlijkt kan worden!

  1. Het spoelwater terug laten lopen door een filter en water hergebruiken

Ook hier is met behulp van Minecraft het idee gesimuleerd. Het water loopt direct vanuit de spoelmachine door naar een waterzuiveringsfilter die het water zuivert en klaarmaakt om opnieuw gebruikt te worden.

Dit idee is realistisch gezien het best mogelijk te implementeren. De eerste twee zijn gezien de hoge kosten van elektriciteit onmogelijk. 

Voor idee 3 is een “go”gegeven, de leerlingen zijn nu druk bezig met het onderzoeken naar welk type filter zij moeten gebruiken om tot een goed resultaat te komen.

In de onderstaande link is een kort video verslag te zien over de sessie, gemaakt door Edith Henskens.

Filmpje

 

DITScreative thinking en Rendabel Water

De leerlingen doorliepen een boeiend programma olv Edith Henskens van DITScreative thinking. Oefenen met verbeeldingskracht volgens De Bono, rondleiding Waterfabriek en ideeën op papier zetten volgens het positieve denken.

Lees meer

Edith vertelt waarom zij betrokken is bij het project Rendabel Water.

"Als eigenaar van DITS Creative Thinking geef ik op een ondernemende manier creatieve denkvaardigheid. De leerlingen krijgen dit namelijk aangeboden aan de hand van een echt product 'THINK DRINK'. Daarnaast verbind ik als 'Black Belt' deze creatieve denktechnieken met de leanprincipes. Binnen Lean wordt veel aandacht geschonken aan verspillingen (7 wastes +1). De leerlingen en stagiaires van de Waterfabriek worden creatief en lean denkend opgevoed. ‘sH OO geeft de leerlingen van verschillende niveaus en scholen een mogelijkheid om met elkaar een levensecht probleem te onderzoeken en bij te dragen aan een oplossing. Een dergelijk samengestelde groep leerlingen ervaart meestal een heel positieve energie. Het is ook erg interessant om basisschool kinderen, vmbo, mbo en hbo studenten die samenwerken te mogen begeleiden. Het is voor mij een kans om te ontdekken waar serieuze creativiteit bijdraagt om iedereen vanuit zijn eigen kracht te laten werken."

"De Nederlandse Edward de Bono Foundation is betrokken bij dit project omdat het leerlingen van verschillende niveaus creatief en lean laat denken. Zij stelt haar expertise en de nieuwste tools op dit gebied graag beschikbaar omdat het wellicht bij zal dragen tot een type onderwijs waarin een groei mindset centraal staat."

 

Edith Henskens.

DITScreative thinking

ditscreatieveworkshops

Edwarddebonofoundation

 

Leerlingen Wittering.nl op bezoek bij Waterfabriek

Acht leerlingen van basisschool Wittering.nl bezochten de Waterfabriek. Projectleider Vasco van Oosterwijck had hun sollicitatiebrieven in goede orde ontvangen. Prachtige brieven met veelbelovende ideeën!

De leerlingen doorliepen een boeiend programma. Oefenen met verbeeldingskracht volgens De Bono, rondleiding Waterfabriek en ideeën op papier zetten volgens het positieve denken. Edith Henskens nam de leiding.

Het bezoek bij de Waterfabriek

Lees meer

Denk Drank

Alles begint met verbeeldingskracht. De leerlingen experimenteerden met de Denk Drank gebaseerd op de zes denkhoeden van Edward de Bono. De leerlingen namen een slokje van een roodgekleurd drankje en schreven op wat ze proefden en wat ze hadden verwacht te proeven. Daarna mochten ze zelf een smaak aangeven die ze wilden proeven en ze moesten deze smaak proberen te herinneren. Mynthe had 'kersentaart' opgeschreven. Mynthe deed haar ogen dicht en nam weer een slokje....'Het is zoeter. Het proeft bijna als kersentaart!' Een beetje verbeeldingskracht helpt dus om een gewilde smaak te proeven.

Sollicitatie

Verbeeldingskracht helpt ook bij het schrijven van bijvoorbeeld een sollicitatiebrief. Bedenk het hoogste, beste aan wie je de sollicitatiebrief schrijft. De leerlingen dachten aan Ajax, Rutte, Maartje Paumen etc. Als je iets heel goed kunt verbeelden, dan krijg je veel meer zin om iets te bereiken. Het kan net iets extra's geven, ook bij het schrijven van een sollicitatiebrief.

Rondleiding

De leerlingen kregen te zien hoe de waterflesjes over de band rollen, gespoeld en gevuld worden, en voorzien worden van een etiket. Deze keer met Wittering erop!, gemaakt door studenten van de studierichting Media Vormgevers KW1C. Ook bezochten de leerlingen de kwaliteitscontrole. Daar kregen studenten van Helicon veel vragen over de houdbaarheid.

Ideeën zoeken tegen waterverspilling

De leerlingen verzonnen ideeën, wilde ideeën, vooral veel ideeën waarbij ze niet mochten oordelen en geen ja maar. Geen idee is te gek, meeliften op andermans ideeën waarbij je met elkaar mag lachen, maar niet uitlachen. Oordelen stel je uit. De leerlingen waren gretig en schreven volop ideeën op. Ze bedachten ideeën en maakten plaatjes erbij. Ook werden ideeën doorgeschoven en werd er een nieuw idee van gemaakt. En wat als je het belangrijkste weglaat, water dus. Ook daar kwamen creatieve ideeën uit voort.

Het vervolg

Projectleider Vasco gaat nu de ideeën bestuderen en de beste eruit halen. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke leerlingen doorgaan naar de volgende ronde.

Edward de Bono

 

De Vereniging Industriewater

De Vereniging Industriewater (VIW) is de belangenbehartiger van bedrijven en instellingen in Noord-Brabant die zelf grondwater oppompen, die water betrekken van een waterleidingbedrijf, oppervlaktewater gebruiken, of afvalwater lozen. Denk daarbij aan Heineken Den Bosch. Monique Soeters-Hensgens van VIW vertelt over hun betrokkenheid bij het project Rendabel Water.

Lees meer

Waarom deelnemen?

Een van de doelstellingen van de VIW is de efficiency van watergebruik. Het project Rendabel Water sluit hierop aan. Daarom wil de VIW graag dit project ondersteunen, support bieden en vragen beantwoorden die door de onderzoekende leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs gesteld worden. Het moge duidelijk zijn dat vandaag de dag, mondiaal, nog steeds teveel water wordt verspild.

Meerwaarde onderzoek door leerlingen

De VIW ondersteunt het idee om leerlingen na te laten denken over hoe er efficiënter met water kan worden omgegaan. Hun creatieve, onbevangen, out of the box denken, kan van grote meerwaarde zijn. Het reduceren van verspilling van water in de Waterfabriek is daarvoor een uitstekende 'case'. Ook moedigt de VIW de ondernemende manier van aanpak van harte aan.

De VIW is verwachtingsvol over de ideeën die zullen ontstaan en hoopt tijdens dit proces een steentje bij te kunnen dragen. En wie weet krijgen we dan ook een antwoord op de vraag: Hoe reduceren we het door de industrie geproduceerde afvalwater in de stad ’s-Hertogenbosch?

Monique Soeters-Hensgens

Secretaris Vereniging Industriewater

m.soeters@verenigingindustriewater.nl

 

t 06 21 26 74 29 

De Vereniging Industriewater

 

Sollicitatieronde leerlingen Rodenborch College en basisschool Wittering.nl

Projectleider Vasco van Oosterwijck bezocht basisschool Wittering.nl en het Rodenborch College om leerlingen te enthousiasmeren en uit te nodigen voor het project rendabel water. Leerlingen krijgen de opdracht om een sollicitatiebrief te schrijven met daarin ideeën om de waterverspilling te reduceren. Vasco gaat de beste ideeën verzamelen om vervolgens deze samen met de leerlingen uit te werken. Zie bijgaand filmpje van het bezoek aan de scholen: verspilling van industriewater

Lees meer

De Waterfabriek gebruikt op dit moment 300 liter schoon drinkwater om 100 liter water te bottelen. De waterfabriek wil de hoeveelheid water terugbrengen en kijken naar mogelijkheden om ander water dan schoon drinkwater te gebruiken voor het bottelen.

 

Creatieve inbreng in schoon water voor de toekomst

Wittering.nl gaat vanuit het kernconcept ‘water’ onderzoeken hoe waterflesjes zo duurzaam en hygiënisch mogelijk gereinigd kunnen worden. Zij doen dit voor de innovatieve leeromgeving ‘de Waterfabriek’ van het MBO Koning Willem 1 College.

Lees meer

De Waterfabriek neemt deze uitdaging aan en wil met deze onderzoeksvraag een begin maken met haar R&D. Om uiteindelijk misschien wel een antwoord te gaan zoeken op de vraag: Hoe reduceren we het door de industrie geproduceerde afvalwater in de stad ’s-Hertogenbosch? De Waterfabriek is een bedrijf dat uitstekend geschikt is om in te zetten als leeromgeving omdat het een fabriek is die stilgelegd kan worden tijdens het productieproces. Alle onderwijsniveau’s (van PO tot en met HBO) en de bedrijven, aangesloten bij de vereniging industriewater, sluiten bij dit project aan. De scholenpraktijk en theorie ontmoeten zodoende elkaar op de werkvloer.

Leerlingen en studenten hebben op deze manier, onder begeleiding van hun docenten, de gelegenheid te groeien in hun motivatie, hun ondernemende houding, hun onderlinge samenwerking, hun zelfstandigheid en hun leerproces.

 

Deelnemende partijen

  • PO: Wittering.nl, concept ‘water’
  • VO: Sancta Maria MAVO Het Changement
  • VO: Jeroen Bosch College
  • MBO: De Waterfabriek KW1C
  • HBO: Avans Vasco van Oosterwijck projectleider
  • Vereniging Industriewater
  • Edward de Bono Foundation The Netherlands, Edith Henskens