Ideeën voor techniek in de zorg

 

Film over zorgrobot

Kinderen van Middenbouw Goudensteijn van Jenaplanschool Antonius Abt leggen in de film zelf uit wat voor robot zij hebben gemaakt en wat hun robot kan. Deze film maakt onderdeel uit van het thema Techniek en Zorg.

filmrobot

 

Presentatie zorgkasteel op 26 maart 2015

Het Groot Project Techniek en Zorg op Jenaplanschool Antonius Abt in Slot Haverleij  is in volle gang. Op donderdag 26 maart gaan de leerlingen hun bevindingen in dit project presenteren tijdens de jaarlijkse Pareltjesavond.

 

 

 

Lees meer

De kinderen van Jenaplanschool Antonius Abt ervaren welke ‘problemen’ er zijn in de zorg. De groepen gaan hiervoor op bezoek bij een zorginstelling, laten een medewerker van een zorginstelling in de groep komen of beleven het aan den lijve door bijvoorbeeld met een zwangere buik naar school te komen. (Soms is die echt, soms niet.....Want een zwangere meester? Nee, daar trapte niemand in!) De school is druk bezig met het onderzoeken van deze problemen en het ontwikkelen van een technische oplossing daarvoor. Uiteindelijk bedenkt én maakt elke groep een technisch eindproduct. Zodat de school haar eigen ‘zorgkasteel’ kan presenteren. Waarschijnlijk zijn ze uiteindelijk van alle markten thuis!

Op donderdag 26 maart kunnen geïnteresseerden komen kijken naar het  ‘zorgkasteel’ op de Pareltjesavond.

Het ‘zorgkasteel’ is dan open voor publiek van 18.00u tot 20.00u.

 

 

Bezoek van een kraamverzorgster

Leerlingen bedachten vragen voor een kraamverzorgster die op bezoek kwam. Dat deden Sarah, Rick, Isis, Sophie en Pepijn.  De kraamverzorgster kwam op 27 februari van alles uitleggen over het bevallen van een baby en het werk als kraamverzorgster. Verslag van de leerlingen.

Lees meer

Ervaringen van de kinderen van bovenbouw Spiegelzaal

We zijn net weer met een nieuw thema Zorg en Techniek bezig. Eigenlijk zou ons thema alleen techniek zijn. We kregen een verzoek van de gemeente. In dat verzoek van de gemeente staat dat wij moeten helpen met de zorg, door een zorgkasteel te bouwen. We hebben daar ja op gezegd. Daardoor gaan we ons cluster en onze groep in een kraamafdeling veranderen. Een paar kinderen uit onze klas zijn al naar een verloskundige geweest die hebben ons er alles over verteld. Ook is er een kraamverzorgende in onze groep komen vertellen en kinderen mochten haar interviewen. We zijn naar de ontdekhoek geweest binnen het thema Techniek. Daar kan je van alles bouwen en bakken. Sommige kinderen hebben ook hun babyspullen meegenomen. We zijn binnen het thema Techniek en Zorg met veel verschillende activiteiten bezig. Zo maken we een krant, bereiden interviews voor, maken we een muurkrant over de verloskundige en een levensgrote mindmap, versieringen en bereiden een PowerPoint voor die we presenteren op de Pareltjesavond. En zo gaan we nog veel meer leuke dingen doen!

echo maken.JPGonze zwangere juf mag op de tafel liggen voro onderzoek.JPG

Interview met de kraamverzorgster

Ze had veel spullen meegenomen en hierover verteld. Zo hebben we nu namelijk een po, een kraambedje en nog veel meer in ons cluster staan. Ze kon hier veel over vertellen, veel dingen waar wij nog niet veel vanaf wisten. De spullen gebruiken wij om ons cluster en onze klas als een kraamafdeling in te gaan delen. Nu gaan we onderzoeken welke problemen de kraamverzorgende tegenkomen dan kunnen we daar een technisch product voor maken.

 op bezoek bij de verloskundige.JPG

 

 

Leerlingen ontwerpen pleisterrobot

In middenbouw Merlijn hebben de kinderen als zorginstelling de EHBO/Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis gekozen. Zij hebben een woordweb gemaakt en hebben naar aanleiding van vele gesprekken ervoor gekozen een pleisterrobot te ontwerpen die vele functies heeft. Zoals de juiste maat pleisters aanleveren met daarbij allerlei vernuftigheden, met als topper, een lade waar je een snoepje of een pleister krijgt voor de schrik. Robotproject

 

De start van het project, brief van Rombouts

Antonius Abt is schoolbreed het project Techniek en Zorg gestart met een videoboodschap van wanhopige mensen die zorg behoeven of met een probleem zitten en hier graag een oplossing voor zouden willen hebben. Alle groepen hebben een (gefingeerde) brief ontvangen van burgemeester Rombouts over de behoefte aan een uitbreiding van diverse voorzieningen op het gebied van zorg in Engelen.

Lees meer

In de Haverleij te Engelen staat Jenaplanschool Antonius Abt. De deelgemeenteraad van Engelen zou graag willen onderzoeken of kasteel Oeverhuijze tot zorgkasteel bestemd kan worden, waar de inwoners van Engelen van jong tot oud gebruik van zouden kunnen maken. De kinderen hebben de opdracht gekregen te kijken tegen welke problemen de werknemers en cliënten in een bestaande zorginstelling aanlopen, het verzoek om dit te onderzoeken en technische oplossingen aan te dragen voor deze problemen en een ontwerp te maken voor het nieuwe zorgkasteel Oeverhuijze.

 Brief burgemeester Rombouts

 

Bèta Challenge Programme voor vmbo-leerlingen JBC

Vmbo-leerlingen van het Jeroen Bosch College (JBC) gaan het Bèta Challenge Programme volgen. Dit is een programma waarin de vmbo/mavo-tl leerling op het voortgezet onderwijs door een projectmatige aanpak werkt aan realistische vraagstukken rond de toepassing van techniek en technologie. Het project Techniek in de zorg sluit dus goed aan bij dit programma.

Lees meer

Met name de onderdelen uit het programma zoals het werken aan praktijkgerichte bedrijfsopdrachten en het bezoeken van bedrijven, in dit geval IVT kraam- en thuiszorg en gesprekken voeren met beroepsbeoefenaren komen in het project Techniek in de zorg aan bod. Bèta Challenge

 

Kinderen gaan op bezoek bij verzorgingstehuizen

Binnen het thema kerst gaan leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt op bezoek bij verschillende verzorginsgstehuizen. Ze gaan de ouderen bezoeken voor een gesprek, samen zingen, iets drinken en eten. Maar ze zullen de ouderen ook vragen stellen op het gebied van techniek in de zorg. Wellicht dat daar concreet ideeën en voorbeelden genoemd gaan worden die de leerlingen uitdagen in het project Techniek in de zorg.

 

Volop ideeën voor innovatie van techniek in de zorg!

IVT kraam- en thuiszorg heeft de volgende vraag uitgezet naar haar werknemers waarna opmerkelijk veel is losgekomen: 'Hebben jullie vragen waar kinderen van de basisschool en voortgezet onderwijs mee aan de slag zouden kunnen gaan als het gaat om het bedenken van een oplossing voor een probleem in de zorg die jij dagelijks levert?

Lees meer

Met de toevoeging: Om enigszins richting te geven kun je denken aan:

 • Waar lopen cliënten of jullie tegenaan op het gebied van eenzaamheid en veiligheid?
 • Veel hulpmiddelen zijn duur, mogelijke goedkopere of duurzamere wegwerpversie?
 • Maar het mag ook iets heel anders zijn.

Het bleek dat er genoeg voorbeelden te bedenken zijn waar de techniek verbeterd kan worden, bijvoorbeeld:

ondersteek.jpgkruik.jpgklossen.jpg

Kraamzorg:

 • Ontwerp van universele standaarden die in hoogte verstelbaar zijn voor babybadjes en tummytubs
 • Klossen. Wat zou er ontwikkeld kunnen worden zodat hoogzwangere vrouwen makkelijker in en uit bed kunnen stappen?
 • Metalen kruiken: Wat zou er ontwikkeld kunnen worden waardoor baby (en kruik) op temperatuur blijven
 • Babybedjes; ontwerp mogelijkheden bedjes zoals in ziekenhuis (doorzichtig, klein, veilig) en verhuur door IVT?
 • Bedpo: al eeuwen oud, voelt koud aan en is van metaal, andere mogelijkheden materiaal, vorm, maat?

Ouderen en algemeen

 • Wandelroute naar winkelcentrum met duidelijke merktekens onderweg, zodat ze de weg heen en terug kunnen vinden
 • Internetplek waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten om met iPad en dergelijke te leren omgaan.
 • Hulpmiddel bij het omdraaien van matrassen
 • Boodschappen online, deze worden nu thuis gebracht, is er nog een andere manier?
 • Handleiding maken voor elektrische apparaten/televisie en handleiding voor veilig telefoongebruik en openen deuren
 • Veel draden liggen los onder bed en kasten, wat voor oplossing zou bedacht kunnen worden?
 • Alternatieve schoonmaakoplossingen

Ideeën genoeg waarmee de leerlingen van de scholen aan de slag kunnen. Jenaplanschool Antonius Abt en het Jeroen Bosch College gaan de vragen verder concretiseren en ze gaan kijken hoe ze deze vragen zodanig kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen JPAA van 4-12 jaar en bij de leerlingen van het JBC. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of studenten van KW1C of HTS kunnen aansluiten bij dit project.

 

 

 

IVT kraam- en thuiszorg doet mee!

IVT kraam- en thuiszorg levert zorg op maat aan huis. Zorg en techniek is een van de projectonderwerpen waar de zorg meer en meer mee te maken krijgt. Mieke Banken, opleidingscoördinator bij IVT, vertelt waarom zij meedoen aan het project Scholen in Techniek.

Lees meer

Waarom doet IVT mee aan het project Ondernemend Onderwijs?

Omdat IVT kraam- en thuiszorg met name zorg levert in de thuissituatie van haar cliënten, zijn de medewerkers geïnteresseerd hoe de inzet van techniek bij de cliënten thuis vorm kan krijgen. Welke technische oplossingen kunnen voor, wellicht simpele, problemen of vragen bedacht worden?

Dat kinderen van het basis- en middelbare onderwijs met deze vragen aan de slag gaan, zien wij als grote meerwaarde van dit project. Zorgprofessionals of volwassenen zien vaak beren op de weg en willen zaken uitsluiten omdat ‘deze toch niet mogelijk zullen zijn’. Kinderen kunnen vaak veel meer ‘out of the box’ denken omdat zij niet vastgeroest zitten in veelgebruikte oplossingsstrategieën en heel erg in staat zijn hun eigen creativiteit te gebruiken!

Kinderen benaderen vragen vaak met een eenvoudige, probleemoplossende, mind.

 

 

Scholen in Techniek voor de zorg

Veranderingen in de zorg vragen voortdurend om innovatie. Ook op technisch gebied. Welke innovatie in de techniek is nodig om aan de verschillende behoeftes in de zorg te voldoen? Leerlingen gaan onderzoeken waar behoefte aan is in de zorg om de oudere en hulpbehoevende mens zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Leerlingen kunnen een creatieve en verrassende bijdrage leveren en mogelijk antwoorden geven op vragen vanuit de thuiszorg.

 

 

Deelnemende partijen

 • PO: Jenaplanschool Antonius Abt
 • VO: Jeroen Bosch College Leerlingen Bèta Challenge
 • IVT thuiszorg