Theater en wijkontmoetingen

 

Theater als verbindendende factor tussen scholen en wijk

Elke vrijdagavond is er een wijktheateravond op een locatie in de stad, dit wisselt per week.
BBS de Kruiskamp is er een van. Na een intakegepsrek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen leerlingen van Van Maerlant op locatie gaan filmen. In de nabewerking kunnen er vier producten gevraagd worden: een compilatie ten behoeve van promotie voor het wijktheater, een documentaire insteek vanuit het perspectief van de bezoeker, een documentaire insteek vanuit het perspectief van de artiest en een nieuwsitem.

 

Lees meer

Voor de BBS met een wijktheater ligt de uitdaging in het programmeren van de wijktheateravond. Dit
gebeurt nu niet door leerlingen zelf, dit project is aanleiding om dat vorm te gaan geven. De leerlingen van de BBS zijn de opdrachtgever voor de verfilming.

Deelnemende partijen

  • PO: Kruiskampscholen
  • VO: Van Maerlant
  • MBO: Koning Willem 1 College
  • HBO: Pabo, Culturele Minor