Tijd voor duurzaamheid

 

Pabo studenten ontwerpen innovatieve lessen in samenwerking met externe instanties (bedrijven, organisaties)

Marieke van Drunen en Arianda van Giessen en Externe instantie: Greenpeace

'Tijd voor Duurzaamheid'

Tijd voor Duurzaamheid is een project met als thema ‘duurzaamheid’. In vijf lessen leren de  leerlingen van alles over duurzaamheid en hoe je de problemen op kleine of grote schaal aan kunt pakken.

Projectbeschrijving: In het project Tijd voor Duurzaamheid wordt er aandacht besteed aan het actuele onderwerp duurzaamheid. Het project heeft als doel om basisschoolleerlingen van groep 5/6 bewust te maken van een duurzame levensstijl. Om dit te bereiken zijn er 5 lessen ontworpen. Hieronder een korte beschrijving van de lessen.

Lees meer

In de eerste les staat centraal wat duurzaamheid is. Duurzaamheid is een actueel onderwerp dat vaak in het nieuws is. Dat de leerlingen hier meer over leren is  dan ook belangrijk voor de toekomst. Maar wat weten ze hier al over? Dat gaan we bekijken door de leerlingen op te laten schrijven waar zij aan denken bij het woord duurzaamheid. Later gaan we dit bespreken en met elkaar vergelijken.
Een activiteit die hierop volgt is het bekijken hoe duurzaam de klas leeft, door het invullen van een ecologische voetafdruk. Om vervolgens even te ontspannen en voorgelezen te worden uit het boek: De wereld van Plastic. Om alles wat we deze les geleerd hebben te herhalen maken de leerlingen een Kahoot.

We hebben de leerlingen aan het einde van de les een huiswerk opdracht mee geven. De klas is gaan kijken wat ze thuis doen aan duurzaamheid.

De tweede les stond in het teken van het beschouwen van kunst gemaakt van afval. De klas heeft verschillende kunstwerken beschouwd en vragen gesteld aan het beeld dat ze zagen. Om in het thema van vragen stellen te blijven hebben ze in het tweede deel van de les vragen mogen voorbereiden voor een gastspreker. In het geval van ons project was dit de wethouder van Waalwijk. Hij heeft ons in een volgende les meer verteld over duurzaamheid aan de hand van de vragen van de leerlingen.

Les drie was een onderzoek in de school. Met de klas hebben we een checklist opgesteld met stellingen. Drie onderwerpen rondom duurzaamheid stonden hierin centraal: water, energie en afval. De klas is in groepjes verdeeld en allemaal naar een andere groep binnen de school gegaan om de checklist af te nemen. Van de uitslag hebben we grafieken gemaakt en is er een conclusie aan verbonden.

In de vierde les zijn we van de conclusie die we in les drie hebben getrokken een creatieve verwerking gaan maken. Wat kan er beter in de school rondom duurzaamheid en welke oplossingen kunnen we hiervoor bedenken. Daar hebben de leerlingen met materialen die anders weggegooid zouden worden en creatief product van gemaakt.

Les vijf hebben we het hele project: Tijd voor Duurzaamheid geëvalueerd en hebben de leerlingen tops en tips mogen geven. Deze tops en tips waren erg waardevol in het maken van de docentenhandleiding voor Greenpeace.

 

Externe instantie

Greenpeace is een organisatie die verschillende doelen heeft om beter te gaan zorgen voor de wereld om ons heen. Zij hebben ons geholpen om een mooi project te ontwerpen en wij helpen Greenpeace met het maken van een docentenhandleiding van ons project.

 

Ontwerpprincipes

In het project hebben we verschillende ontwerpprincipes gehanteerd. Het spinnenweb van den Akker, Taxonomie van Bloom en het ADDIE-model hebben we ingezet voor PPO.

Voor Natuur en Techniek hebben we gewerkt met onderzoeken en ontdekkend leren. We hebben we als een coach de leerlingen begeleid en de nieuwsgierigheid geprikkeld.

Voor het ontwerpen van kunstzinnige oriëntatie hebben we het cirkelmodel gebruikt. Ook zijn de fasen van het creatieve proces van SLO ingezet en sluiten de lessen aan bij De Culturele Ladekast.

In het project komt rekenen terug door het oplossen van een rijk rekenprobleem. Verder zijn de leerlingen aan de slag gegaan binnen het rekendomein verbanden en hebben we dit kunnen koppelen aan het drieslagmodel.

De taalactiviteiten stonden vooral in het teken van stellen. De klassen hebben verschillende stelopdrachten uitgevoerd, zoals vragen en stellingen bedenken en het voorbereiden van een presentatie. Mondelingen taalvaardigheden zijn dus ook aan bod gekomen.

 

Projectresultaten

We hebben dit project bereikt dat de leerlingen meer weten over duurzaamheid. Door de verschillende lessen en activiteiten zijn ze er op steeds aan andere manier naar gaan kijken. Elke les waren de leerlingen nieuwsgierig wat ze konden verwachten en zijn ze enthousiast aan de slag gegaan.

Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen ook heel tevreden waren over het project en hebben geleerd wat wij graag wilde bereiken.

Samen hebben we onze ondernemendheid getoond door verschillende mensen en instanties te benaderen. Deze hebben ons allemaal geholpen om het project te maken tot het project dat het is geworden. Wij zijn erg trots!

Film over dit project door 'Duurzaam TV'

Deelnemende partijen

  • Greenpeace