Van Gogh National Park

 

Ondernemend Onderwijs en het Van Gogh National Park

Vanaf het najaar 2018, toen Jeroen Naaijkens, verantwoordelijke voor het educatieprogramma van Van Gogh National Park, ons bezocht, heeft het team OO 'sH zich verdiept in de kansen en mogelijkheden om de educatieve ontwikkeling van dit nationaal park zoveel mogelijk te ondersteunen. 

Daarnaast werken 2 studenten van Fontys Academy Creative Industries Tilburg, Colin en Jeroen, aan een concept visie hiervoor. Regelmatig wordt het team van OO 'sH hierover ge-update. 

In juli 2019 wordt bezien of er voldoende onderbouwing is om verder te gaan voor het keurmerk 'nationaal park'. De naam 'nationaal park' mag worden gevoerd als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder een educatief programma. In 2020 valt hierover de beslissing.

Lees hier het prachtige bidbook van Van Gogh National Park

 

Ondernemend Onderwijs 'sH aan de slag met Van Gogh National Park

Jeroen Naaijkens (betrokken bij het educatieprogramma van het Van Gogh National Park i.o.) bezocht in oktober 2018 onze werkgroepbijeenkomst met de vraag of het team OO 'sH hulp kan bieden bij het ontwerpen van een educatief programma voor het Van Gogh National Park i.o.  

Lees meer

Het team OO 'sH had voorafgaand informatie ontvangen en Jeroen leidde deze middag zijn vraag nog wat gedetailleerder in. Na de aftrap werden eerst de vragen concreet geformuleerd, waarna de werkwijze van Ondernemend Onderwijs ‘sH hierop werd toegepast. Voor deze gelegenheid werd het team OO versterkt door twee studenten van Fontys Academy Creative Industries Tilburg, die hierbij graag hun expertise willen inzetten.
Na een open brainstorm werd per persoon één bijzonder punt opgenoemd, waarna de gehele opbrengst geclusterd werd. 

Jeroen Naaijkens was bijzonder verrast door het verloop en met name met de opbrengst van deze middag. Hij neemt deze bevindingen graag mee naar het bestuurlijk overleg!

Het kernteam OO ‘sH werkt de bevindingen uit in een adviesrapport aan het bestuur van Van Gogh National Park.

Wordt vervolgd.

Deelnemende partijen

  • Van Gogh National Park
  • Studenten Fontys Academy Creative Industries Tilburg
  • Ondernemend Onderwijs 'sH