Leerlingen onderhouden schoolmoestuin

Leerlingen van Antonius Abt gaan iedere week op dinsdagochtend met de klas schoffelen en water geven in de schoolmoestuin achter Slot Haverleij. Waar mogelijk is gaan leerlingen ook in de pauzes water geven. En een keer in de week gaan er leerlingen gezamenlijk met ouders aan het werk.

Lees meer

De schoolmoestuin is een onderdeel van de kasteelmoestuin in de Haverleij waar ook bewoners moestuinen onderhouden. De kasteeltuin is sinds 2014 in gebruik genomen en in 2015 is Antonius Ant met leerlingen gestart met zaaien, planten en onderhouden.

De kasteeltuin aan De Omloop in de Haverleij werd 5 juni 2015 in het bijzijn van de landschapsarchitecten en ontwerpers van de kasteeltuin Paul van Beek en Marriëlle Kok, initiatiefnemers en leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt officieel geopend. Gezamenlijk werd door de kinderen en de ontwerpers een appelboom geplant.  

 20150605_111915_resized.jpg

 

Project Techniek en Zorg

In het project Techniek en Zorg, dat bij Ondernemend Onderwijs is ontstaan, werken het Jeroen Bosch College, TechXperience, IVT Thuiszorg en Jenaplanschool Antonius Abt samen en zijn alle partijen betrokken bij de voorbereidende activiteiten op onze school rondom Techniek en Zorg.

Lees meer

Jenaplanschool Antonius Abt haalt de wereld de school binnen!

Wij zijn, schoolbreed, het project Techniek en Zorg gestart met een videoboodschap van wanhopige mensen die zorg behoeven of met een probleem zitten en hier graag een oplossing voor zouden willen hebben. Alle groepen hebben een (gefingeerde) brief ontvangen van burgemeester Rombouts over de behoefte aan uitbreiding van diverse voorzieningen op het gebied van zorg in Engelen. (In de Haverleij te Engelen staat Jenaplanschool Antonius Abt) De deelgemeenteraad van Engelen zou graag willen onderzoeken of kasteel Oeverhuijze tot zorgkasteel bestemd kan worden, waar de inwoners van Engelen van jong tot oud dan gebruik van kunnen maken. De kinderen hebben de opdracht gekregen te kijken tegen welke problemen de werknemers en cliënten in een bestaande zorginstelling aanlopen, het verzoek om dit te onderzoeken en technische oplossingen aan te dragen voor deze problemen en een ontwerp te maken voor het nieuwe zorgkasteel Oeverhuijze.

Per groep of cluster (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) wordt met de kinderen een zorgrichting gekozen, die kinderen gaan bezoeken en onderzoeken en waarvoor zij nieuwe producten gaan ontwikkelen. Zoals gehandicaptenzorg, ouderenzorg, de EHBO afdeling van een ziekenhuis.

Zo is cluster Spiegelzaal gekoppeld aan het bedrijf waarmee contacten gelegd zijn via Ondernemend Onderwijs: IVT Kraam- en Thuiszorg. De kinderen van cluster Spiegelzaal onderzoeken waar de werknemers en cliënten van de kraamzorg tegenaan lopen. Tevens heeft IVT Kraam- en Thuiszorg deze vraag uitgezet bij hun werknemers: “Hebben jullie vragen waar basisschoolkinderen en het voorgezet onderwijs mee aan de slag kunnen gaan als het gaat om het bedenken van oplossingen voor een probleem in de zorg die jij dagelijks levert?” Een kraamverzorgende van IVT wordt uitgenodigd om te vertellen over haar beroep en tevens brengen de kinderen een bezoek aan een verloskundigenpraktijk en een consultatiebureau. Alle werknemers zijn door de kinderen geïnterviewd met de vraag voor welk probleem of vraagstuk zij graag een oplossing zouden zien.

Door de wereld de school binnen te halen, creëer je levensechte situaties waardoor de betrokkenheid van de kinderen vergroot wordt, betekenisvol onderwijs wordt gecreëerd. De kinderen van onderbouw Spiegelzaal (groep 1-2) besluiten zelf om de gemeente te bellen om te weten te komen wat de gemeente eigenlijk doet naar aanleiding van de brief die ze hebben gekregen. Tijdens het bezoek van de kraamverzorgende van IVT Kraamzorg stellen de kringen gerichte vragen en zijn ze betrokken bij hetgeen de kraamverzorgende hen vertelt. Kinderen van onderbouw, middenbouw en bovenbouw werken samen, spelen samen , spreken samen en vieren samen binnen het cluster. Ze zoeken creatief naar oplossingen, ze nemen de verantwoordelijkheid voor elkaar, zichzelf én de omgeving. De komende periode zullen ook leerlingen van het Jeroen Bosch College met kinderen van cluster Spiegelzaal in gesprek gaan over het Project Techniek en Zorg. Samen gaan ze kijken naar de mogelijkheid om een prototype te ontwikkelen voor het probleem dat zij aan willen gaan pakken om IVT Kraamzorg verder te helpen.

 

 

Project Energietuin

Leerlingen van Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen kregen de vraag om een energietuin te ontwerpen waarin je zinvol verschillende energiebronnen kunt ontdekken. De energietuin is een proeftuin om energie te ervaren en een plek waarin je kunt ontdekken en proberen hoe verschillende energiebronnen ontstaan en werken. Met inzet van MeVolution worden de kinderen in hun proces gevolgd.

Lees meer

De Onderbouw is bezig met het ontdekken van de diverse technieken waarmee je kunt bouwen of waarmee je bewegingen in gang kunt zetten.

Om bewegingen te ontdekken gebruiken zij o.a. tandwielen. Zij bouwen bruggen met Knex omdat je daarmee stevige constructies kunt ontdekken en hebben een bouwhoek met diverse gereedschappen waarmee zij zelf ontdekkingen kunnen doen. Aan de basis van dit alles ligt het boek 'De bever en de echo'.

De Middenbouw gaat een stapje verder want zij leren diverse technieken waarmee je kunt bouwen. Hiermee willen zij op diverse manieren bruggen bouwen die de bever, uit hetzelfde boek dat door de OB gebruikt wordt, zou kunnen gebruiken om naar de overkant te komen.

Naast het aanleren van diverse technieken gaan de MB kinderen in o.a. Bono en filosofie kringen met elkaar in gesprek over hoe je op een milieuvriendelijke manier gebruik kunt maken van water, verwarming enz.

De Bovenbouw groepen zijn bezig met het toepassen van diverse technieken gekoppeld aan duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen. Zij hebben hiervoor diverse artikelen bestudeerd, zelf proefjes gedaan en in kringen gesproken over een duurzame leefomgeving. Door alle gesprekken hebben de kinderen een bewustwordingsproces doorlopen waarmee in gang gezet is dat zij zowel thuis als op school bewuster gebruik gaan maken van de bestaande energiebronnen. Tijdens Pareltjesavond presenteren zij het proces dat zij doorlopen hebben. Ook presenteren zij, bijvoorbeeld, een dorp waarin de mensen heel bewust gebruik maken van duurzame bronnen.

 

Jenaplanschool Antonius Abt Locatie Slot

Jenaplanschool Antonius Abt

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen
073 – 85 11 200

www.antoniusabt.nl

 

Jenaplanschool Antonius Abt Locatie Park

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

073-85 11 200