Rendabel Water

Project rendabel water is in september 2014 van start gegaan onder leiding van projectleider Vasco van Oosterwijck, student Avans Hogeschool. Het doel van het project was om een groot probleem, verspilling van industriewater, op te lossen met behulp van de inzichten van leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs en het HBO.

 

 

Lees meer

Het idee was om op een andere manier, namelijk de manier van de leerlingen, naar het probleem te kijken en op die manier samen tot een oplossing te komen waar niemand eerder aan gedacht had. De verspilling van water is op kleine schaal te zien binnen de Waterfabriek, waardoor er een samenwerking is ontstaan tussen de Waterfabriek en basisschool Wittering.nl. Op deze school is een presentatie gehouden over de Waterfabriek en het probleem van de verspilling. De leerlingen konden vervolgens solliciteren en daarna hebben acht leerlingen de Waterfabriek bezocht om het probleem in de praktijk te kunnen zien.

 Waterfabriek.jpg

Het Jeroen Bosch College heeft zich hier vervolgens bij aangesloten om ook leerlingen van het middelbaar onderwijs naar het probleem te laten kijken. Ook zij gaan hier oplossingen voor bedenken. Alle oplossingen zijn uiteindelijk gepresenteerd aan de projectleider en daar is vervolgens één oplossing uitgekomen.

De oplossing die dichtbij een realiseerbaar eindproduct lag is het opvangen van al het afvalwater, dat afvalwater vervolgens reinigen en filteren en daarna weer terugsturen voor hergebruik van het water.

In het voorjaar van 2015 zal er nagedacht worden over de uitvoer van een soortgelijk project dat start in september. Het project zal hier en daar wat anders worden uitgevoerd, maar er zal weer een samenwerking zijn tussen de Waterfabriek, Wittering.nl en het Jeroen Bosch College. Het idee is om van elke school één klas langs de Waterfabriek te sturen om de leerlingen kennis te laten maken met de techniek. Er zal uitgelegd worden wat er gebeurt binnen de Waterfabriek en wat een aantal verbeterpunten zijn. Vervolgens worden de klassen in vier groepen verdeeld, waarbij elke groep zich op één punt binnen de Waterfabriek zal focussen. De vier verschillende onderdelen zullen zijn:

  • De verspilling van water (techniek)
  • Productontwikkeling (innovatie)
  • Stimuleren van het drinken van water bij kinderen (marketing)
  • Sleutelwedstrijd (techniek)

Elke groep, bestaande uit 6 tot 8 leerlingen van de basisschool en 6 tot 8 leerlingen van de middelbare school, zal gaan nadenken over het onderdeel wat zij gekozen hebben om daar vervolgens nieuwe ideeën en oplossingen voor te bedenken. Elke groep zal dit aan het einde weer aan de projectleider presenteren.

 

Jeroen Bosch College

Jeroen Bosch College

Rompertsebaan 63

5231 GT 's-Hertogenbosch