De Kruisboelijn gaat naar buiten!

Kindcentrum De Kruisboelijn wil minstens een dag per week met de leerlingen naar buiten. Dat doet de school door met kinderen de wijk en de natuur in te gaan. Zo organiseert De Kruisboelijn ontdekkend en ontwerpend leren in de eigen omgeving van het kind.

Uit een fonds voor onderwijsinnovatie hebben zij een subsidie ontvangen om het 'buiten leren' te realiseren.

Het team van OO 'sH begeleidt de docenten van De Kruisboelijn, o.a. bij het vervangen van regulieren lessen door 'buitenlessen'.

Een verslag van Toos Koopmans (OO 'sH)

 

KC De Kruisboelijn

KC De Kruisboelijn

Churchilllaan 82

5224 BW 's-Hertogenbosch

Tel.: 073-8225200

www.dekruisboelijn.nl