Nieuwe aanpak Sancta Maria Mavo

Een bijzonder 'changement'. Sander van Roy, coördinator onderwijs, vertelt over zijn zoektocht naar meer ondernemend onderwijs, oftewel ruimte voor ondernemendheid.

'Vanaf 10 april 2017 starten we op de Sancta Maria Mavo met een nieuw onderwijs concept. Een concept waarbij de leerling, onder begeleiding, in het middag gedeelte van het rooster mag aangeven hoe hij/zij de verwerking van ieder vak zou willen doen. Er ontstaat zo ruimte om die leerling die extra hulp nodig heeft ook extra hulp te bieden. Ook de leerlingen die meer zelf willen doen en meer willen laten zien  krijgen de ruimte om dit te proberen. Dit alles met een vangnet dat om de 4 weken aanpassingen mogelijk zijn.'

 

Kijk hier de film met uitleg over dit Onderwijsprogramma 2.0

Lees meer

'Als ik met mijn opa van 95 een borreltje drink zijn er nog maar weinig dingen waar ik met hem over kan praten.. Die ene van tante sjaan die z'n broer is verhuisd...?? geen idee. en of de broekhannik dit jaar wel of geen nestjes uithaalt valt ook buiten mijn referentiekader.. Gelukkig is er dan nog het onderwijs. Toen hij vroeger op school zat moest iedereen in rijtjes luisteren naar een docent om vervolgens opdrachten te maken. En dat is nu nog steeds zo. Tijd om onszelf de taak te geven het onderwijs aan de huidige maatschappij aan te passen. 

Ik zal het niet met m'n opa kunnen bespreken maar soms is het samen op de tuinbank zitten en het gezellig nergens over hebben ook een heerlijke dagbesteding.'

 

 

Het Changement

Het doel van het Changement is leerlingen positief te prikkelen, een beter inzicht te geven in wie ze zijn, wat ze wél kunnen en wat er in hun toekomst mogelijk is. De Sancta Maria Mavo boekt al negen jaar zeer positieve resultaten met het Changement. Het Changement is een onderwijsconcept van de Sancta Maria Mavo. Sander van Roy, docent biologie en KickChange, is het brein achter dit onderwijsconcept.

Lees meer

Voor wie is het bedoeld?

Eigenlijk voor iedere leerling. Maar vanwege de uitvoerbaarheid binnen een school in eerste instantie voor leerlingen die dreigen vast te lopen en mogelijk vroegtijdig de school verlaten. Of leerlingen die last hebben van blokkades, negatieve ervaringen, of niet verder kunnen of willen, of buiten de boot vallen. Ouders zien niet graag een stempel op hun kind, maar als ze eenmaal het programma hebben doorlopen, reageren ze allemaal positief.

'Bijna 100 procent kans van slagen'

Het Changement in vogelvlucht

Het programma bestaat uit een periode van zes weken, een dagdeel in de week. Economie, CKV, mentorles en LOB zijn hierin opgenomen. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij het programma en er zijn verschillende evaluatiemomenten.

KickChange en Lifetwister

Het programma begint met een driedaagse training KickChange en Lifetwister. KickChange heeft als doel energie sturen en agressie op een goede manier kwijt kunnen. Fysiek & mentaal komen allebei aan bod. Met een sterk lichaam en geest krijg je een nieuwe kijk op jouw eigen verantwoordelijkheid. Life Twister is een coach- en communicatiespel ter bevordering van het samenwerken op basis van wederzijds respect en (h)erkenning.

Kamp

KickChange en Lifetwister zijn een onmisbare voorbereiding voor het kamp. De leerlingen vormen een groep waarin vertrouwen vanzelfsprekend wordt. Op kamp, in de Biesbosch, ondergaan de leerlingen een test. Het weinig slapen, op elkaars lip zitten, zal de ware aard van de leerlingen naar boven halen. Tijdens het kamp wordt er gewerkt aan zelfbeeld, opkomen voor jezelf, het aanspreken van anderen, organiseren, presenteren en accepteren. Het kamp vormt een goede basis in het begin van het schooljaar. Er kan dan gestart worden met het werken aan de re-integratie van het schoolsysteem.

Programma

Het weekprogramma omvat oefeningen en opdrachten zoals: wie ben ik, het maken van een mindmap, mijn ouders werken waar?, zakboekvaardigheden, empowerment tweedaagse (praktijkervaring opdoen in ondernemen) en draaiboek LOB verdeeld over 12 lessen.

Energizer

Energizer, oefeningen in spel, sport, toneel, wordt op verschillende momenten ingezet als een pauze of ontspanningsmoment om leerlingen te her-motiveren en de sfeer optimaal te houden.

Vaardigheden

In het Changement gaan leerlingen geleerde vaardigheden toepassen als organiseren, delegeren, accepteren, opkomen voor jezelf, samenwerken, doelen stellen en nog veel meer. Deze vaardigheden helpen de leerlingen de regie over hun eigen leven te nemen.

Draaiboek van het Changement

De wens is om dit onderwijsconcept voor anderen scholen beschikbaar te maken. Sander van Roy schreef een uitgebreid draaiboek over het Changement zodat ook andere scholen daar op een toegankelijke manier mee aan de slag kunnen. Voor meer informatie: svroy@desancta.nl

 

 

Sancta Maria Mavo

Adres:

Aartshertogenlaan 108

5212 CM 's-Hertogenbosch

073 - 6411712

www.sanctamariamavo.nl