Leren Netwerken

Het team van OO ‘sH is in oktober 2019 gestart met het ontwikkelen en aanpassen van trainingen. Eenmaal in de veertien dagen op de woensdagmiddag is het team actief bij Fontys Pabo of Avans Social Studies.

In oktober en november 2019 is veel aandacht gericht geweest op het aanpassen van een training onder de naam Leren Netwerken. Deze training is de afgelopen jaren in het kader van Outside In Inside Out (Erasmus+) ontwikkeld door onder andere Sjoerd Janssens van ds. Pierson College en Frank Brouwer van het Rodenborch College. Deze training voor leraren is nu ingekort en meer interactief gemaakt. Tevens is er een speciale leerling-versie ontwikkeld voor havo4 en vwo5 leerlingen van beide scholen.

Zie hier de uitwerking hiervan

Heb je ook ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een nieuwe training? Neem dan gerust contact met ons op!