Leren Netwerken

De training 'Leren Netwerken' is de afgelopen jaren in het kader van Outside In Inside Out (Erasmus+) ontwikkeld door onder andere Sjoerd Janssens van ds. Pierson College en Frank Brouwer van het Rodenborch College. In 2019 heeft de werkplaats van Ondernemend Onderwijs deze training voor leraren ingekort en meer interactief gemaakt. Tevens is er een speciale leerling-versie ontwikkeld voor havo4 en vwo5 leerlingen van beide scholen. Deze training is met succes ontvangen, uitgevoerd en geëvalueerd. Zie hier de uitwerking hiervan

Vanuit deze ervaringen kwam in het najaar van 2020 via Sjoerd Janssens van het Pierson College de vraag om voor de leerling-versie van de workshop ‘Leren Netwerken’ een introductie te maken. In de OO Werkplaats werd deze vraag onder de loep genomen, met diverse mooie resultaten als gevolg. De uitwerking van studentmedewerker Camille Smits viel goed in de smaak en willen wij hier alvast tonen. Lees hier haar idee! Later volgt de definitieve versie.

Heb je ook ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een nieuwe training/workshop? Neem dan gerust contact met ons op!