Uitnodiging voor netwerkbijeenkomst op 28 februari 2018

Onderwerp: ‘Techniek, zorg en betekenisvol onderwijs’

De verbindingen leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven voor zorg en techniek, op basis van concrete vragen en behoeften vanuit beide partijen. 

Woensdag 28 februari 2018, 15.00-17.00uur, Van Maerlant Den Bosch, Onderwijsboulevard 1, Inloop vanaf 14.30uur

Welke belangen hebben techniek- en zorginstanties en welke belangen heeft het onderwijs? Hoe kunnen wij deze belangen verbinden met elkaar? Heb je interesse in een mogelijke samenwerking met een techniek- en/of zorginstantie of het onderwijs? Wil je met techniek- en zorginstanties en het onderwijsnetwerk in gesprek gaan over je belangen en een mogelijke samenwerking? En wil je tot verrassende inzichten komen?

Dan is het voor jou wellicht interessant om naar onze netwerkbijeenkomst te komen op 28 februari. In deze netwerkbijeenkomst gaan wij aan de hand van speeddaten op zoek naar kansen en de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven. En gaan we na hoe 21st century skills hiervoor ingezet kunnen worden.

Voel je vrij om mensen uit je netwerk mee te nemen naar de bijeenkomst!

Hier het programma van deze middag

 

Bestuur Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH

Het bestuur van de recentelijk opgerichte Stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH kwam op 30 januari j.l. voor de eerste keer officieel bijeen met het Programmateam, om nader kennis te maken, taken te verdelen en verdere afspraken te maken. Onder het genot van een glaasje bubbels werd o.a. het feit gevierd dat Ondernemend Onderwijs met het oprichten van de Stichting nu een officiële, blijvende status heeft. We houden je op de hoogte over de bestuurszaken. 

 

Op de foto staan v.l.n.r. Michel van Ingen (bestuur), Anna Freitag (programmateam), Margo van den Oord (programmaleider), Femke Gijsbers (bestuur), Jan Raemaekers (programmateam), Ivvy Kwak (bestuur). Hanny Post (programmateam) maakte de foto.

 

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 2 februari 2018

Netwerkbijeenkomst ’Samen bouwen aan Bonafideel’, 2 februari 2018, 15.00-17.00uur, Pabo Den Bosch, Frans Fransenstraat.

Bonafideel, een concept voor een ontmoetings-, studie- en werkplek voor studenten en leerlingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal ondernemers.

Wilt u uw netwerk vergroten rondom sociaal ondernemen en circulaire economie? Wilt u meedenken over de uitvoering en toekomst van Bonafideel? En wilt u elkaars talenten benutten en meedenken over een mogelijke samenwerking met en voor Bonafideel? Dan zien wie u graag op de netwerkbijeenkomst van Ondernemend Onderwijs ‘sH van 2 februari 2018.

Voor de organisatie graag even aanmelden op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com

 

Lees meer

 

Presentaties stagiaires OO op Gemeentehuis 19-1-2018

        

Odilia Kerkhoven over OO 'sH               Yasheley van Es over zwerfafval op Paleiskwartier

Amy van Deursen over ouderenzorg 

        

Pepijn Giesbers over sociaal ondernemerschap    Apolline Mol over interactieve App Kidsee

Lees meer

 

Uitnodiging 17 januari 2018 Pabo te gast bij Provinciehuis

Grootse happening op het Provinciehuis Den Bosch op 17 januari 2018.
Pabo studenten presenteren daar, in aanwezigheid van o.a. de Gedeputeerde Henri Swinkels, hun innovatieve ontwerpen, waar zij de afgelopen 5 maanden zeer intensief, samen met externe partijen aan gewerkt hebben. 

Ondernemend Onderwijs is hierbij niet meer weg te denken en steekt samen met Pabo de vlag uit!
Benieuwd naar de resultaten? Kom op 17 januari naar het Provinciehuis. Aanvang 13.00uur.

Graag (vanwege organisatie) even aanmelden op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com

Lees hier het programma van deze middag

 

 

2018

Het team van 'sH Ondernemend Onderwijs stapt met optimisme 2018 in.

In december j.l. werd de Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH opgericht, waar wij heel trots op zijn. Wij vertrouwen erop dat Ondernemend Onderwijs door het oprichten van de Stichting blijvend is geïntegreerd in het Bossche onderwijs en dat onze organisatie zich in de komende jaren nog verder kan uitbreiden.

Creatieve plannen, mooie samenwerkingen, warme contacten, leren van elkaar o.a. door interessante netwerkbijeenkomsten, inzet van stagiaires vanuit diverse opleidingen, engagement bij sociale vraagstukken, het gebeurt allemaal!

En ook in 2018 zullen wij weer klaarstaan en waar mogelijk meehelpen naar het zoeken van ondernemende oplossingen voor vragen uit het netwerk.

Samen maken we 2018 tot een prachtig ondernemend jaar!

 

‘GIJS!’, kerstvoorstelling over vluchtelingen

uitgevoerd door leerlingen, ouders en docenten Rodenborch-college

Corine Hulshof, student aan Konings Theateracademie en oud-stagiaire bij Ondernemend Onderwijs,  is als productieleider betrokken bij de voorbereidingen voor de unieke kerstvoorstelling ‘GIJS!’.

Dit muzikale toneelstuk vertelt het verhaal van Addis, een jongen die zijn eindexamen doet, maar plotseling met zijn gezin terug moet naar Ethiopië. Deze groots opgezette, professionele voorstelling is geproduceerd door Theater aan de Parade en de Cabaretfirma en wordt opgevoerd door leerlingen, hun ouders en docenten van het Rodenborch-College. Lees hier meer

Vluchtelingenwerk Zuid Nederland biedt een speciaal bijpassend lesprogramma aan om leerlingen actief na te laten denken over het onderwerp vluchtelingen. Meer informatie over 'GIJS!'

Gelezen in de krant:

Lees meer

 

Europeesch project Pass2Work op Bossche Vakschool

De gemeente Den Bosch, de Bossche Vakschool en het Bossche bedrijfsleven werken samen met andere Europese partners in het project Pass2Work. Doel van het project is de competenties van leerlingen te bevorderen, die de aansluiting richting de arbeidsmarkt verbeteren en vergemakkelijken. De samenwerking tussen bedrijven, organisaties en onderwijs moet hiervoor versterkt worden. Om dit te bereiken wordt er samen met de projectpartners een opleidingsplan voor het stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Deze opleidingsplannen worden als pilotprojecten in de betrokken scholen uitgevoerd en geïmplementeerd.

Ook Ondernemend Onderwijs is hier nauw bij betrokken! Lees hier meer

 

Uitnodiging 24 november 2017 bij HAS Hogeschool

‘Stimuleer en gebruik je creativiteit’

Zet in op een zorgzame samenleving, duurzaamheid, circulaire aanpak en sociaal ontwerpend leren!

Met Matthijs Bosman, kunstenaar, social designer en concept jockey. Een allround-denker in vele gedaanten, die zich specialiseert in dat ene idee waardoor alles anders blijkt te zijn.

Vrijdag 24 november 2017, 15.00-17.00uur, HAS Den Bosch, Onderwijsboulevard 221, in ruimte De Deel (tussen ZLTO en HAS). Inloop vanaf 14.30uur.

Wat gebeurt er als we onze gezamenlijke creativiteit aanboren en inzetten voor het inzichtelijk maken en verder brengen van belangrijke waarden als een zorgzame samenleving, duurzaamheid, circulaire aanpak en sociaal ontwerpend leren? En zijn wij in staat die verkregen inzichten door te vertalen naar onze dagelijkse omgeving en het daar weer te delen met collega’s, buurtbewoners, studenten en leerlingen?

We laten ons op 24 november graag inspireren door creatieve geesten en ideeën uit ons netwerk, om daarmee onze vaardigheden te stimuleren en belangrijke vraagstukken anders te belichten, dit samen te delen, waardoor we tot verrassende nieuwe inzichten kunnen komen.

Lees meer

 

Jonge ondernemers van Rodenborch College naar Start-Up Event

Het Rodenborch College in Rosmalen doet dit schooljaar voor het eerst mee aan Jong Ondernemen.

Twee havo-4 klassen, 45 leerlingen, slaan aan het ondernemen door een eigen Junior Company op te richten. Leerlingen verkenden, onder begeleiding van docenten Henni van Loon en Paul van Ostaijen en 2 leden van het team Ondernemend Onderwijs, hun persoonlijke kwaliteiten op gebied van samenwerken en ondernemend denken. Vervolgens vormden zij op basis van deze kwaliteiten groepen die samen een bedrijf vormen. Binnen ieder bedrijf(je) werden de taken verdeeld. 

Op 6 oktober bezochten de algemeen en financieel directeuren van de 8 jonge bedrijven het Start-Up Event van Jong Ondernemen in de Jaarbeurs te Utrecht.

Lees meer

 

Biomimicry op en rond het schoolplein

BiomimicryNL ontwikkelde samen met Veldwerk Nederland (nu IVN), gemeente Den Haag en Techniekeducatie Delft een mooi vormgegeven lespakket met de natuur als inspiratiebron voor technische vindingen.

Leerlingen ontwerpen zelf oplossingen voor technische problemen, waarbij ze zich laten inspireren door de natuur op het schoolplein. Ze gebruiken hierbij de stappen van onderzoekend en ontwerpend leren (techniekonderwijs).

Lees meer

 

Unieke kans op bijzondere stageplek voor (2e) 3e of 4e jaars HBO'ers!!

Ben jij op zoek naar een stageplek voor komende maanden?

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij graag meewerken aan echte vraagstukken uit de samenleving?

Wil je graag onderdeel uitmaken van een groeiend en boeiend netwerk?

Wil jij dat er naar je wordt geluisterd? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe stagiaire!

Stuur snel een motivatiebrief naar Ondernemend Onderwijs!

Lees meer

 

Feestelijke afsluiting 'sH Ondernemend Onderwijs schooljaar 2016-2017

'Nee schatteke, BEA dat is geen vrouw!’

Op 7 juli jl. hebben we in de theaterzaal van de Konings Theater Academie het schooljaar 2016-2017 feestelijk afgesloten. De aanwezigen weten nu, dankzij Lander Severins, dat BEA geen minnares is, maar de ‘Bossche Educatieve Agenda’… !

Samen werken we komend schooljaar verder aan de invulling van de BEA met al die prachtige Bossche initiatieven uit de beroepspraktijk. De studentmedewerkers lieten zien welke initiatieven zij hebben ondersteund of verder uitgewerkt. Zoals HAVO-4 leerlingen van het Rodenborch College verder helpen met hun profielwerkstuk door het stellen van de juiste vragen. En een brainstorm over hoe het basisonderwijs op een interactieve manier de middeleeuwen kan ervaren. Ook is met inzet van onze studenten ‘Actie Aarde’, onderdeel van de duurzame school, verbonden aan sociaal, onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren (soool).

Lees meer

 

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 7 juli 2017

7 juli 2017, 14:00–16:00u (met aansluitend borrel), Theaterzaal Konings Theater Academie, Havensingel 25, ’s-Hertogenbosch 

De studentmedewerkers van ’sH Ondernemend Onderwijs willen op deze laatste netwerkbijeenkomst van dit schooljaar graag met u terugblikken op het afgelopen half jaar. Ze laten zien wat er uit hun samenwerking met het netwerk is ontstaan en gerealiseerd, en ze gaan hun werkzaamheden feestelijk afsluiten.
Tevens richten ze de kijker op de ontwikkelingen van ’sH Ondernemend Onderwijs voor het komende jaar door samen met de aanwezigen na te denken over hoe we met ons netwerk, ondernemendheid in de samenleving ook na de zomer weer waardevol kunnen doorzetten. Kom en laat je verrassen!  

Meld je in verband met de organisatie even aan voor deze bijeenkomst via post@ondernemend-onderwijs.nl 

 

Aangeboden: uitdagende stage voor ondernemende studenten

Voor de periode september 2017 tot en met januari 2018 zoekt het team van Ondernemend Onderwijs enthousiaste derdejaars studenten die hen kunnen ondersteunen, o.a. door middel van een ondernemende houding.

Taken zullen zijn het mee organiseren van netwerkbijeenkomsten en het samen beantwoorden van vragen uit het bedrijfsleven én het onderwijs. Meewerken aan het uitbreiden van het netwerk en uitdragen van de doelen van Ondernemend Onderwijs zal ook tot de opdrachten behoren.

Heb je interesse? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie waarom je bij Ondernemend Onderwijs stage zou willen lopen, vóór 25 juni naar post@ondernemend-onderwijs.nl

 

 

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 16 juni 2017

16 juni 2017, 15.00-17.15uur, Avans, Hervenplein 2, 5232 JE 's-Hertogenbosch. Inloop vanaf 14.30uur.

 

Maak op 16 juni 2017 kennis met de nieuwe aanpak van leren in Leergemeenschappen bij Avans Social Studies. Met ingang van komend studiejaar gaan 1e jaars studenten van Avans Social Studies leren in leergemeenschappen, zich inzetten voor sociaal maatschappelijke doelen en skills ontwikkelen als samenwerken en onderzoeken. In deze leergemeenschappen participeren externe organisaties, niet als opdrachtgever, maar als gelijkwaardige onderzoeker en samenwerkingspartner.

Ondernemend Onderwijs bij uitstek dus!

Lees hier het programma voor deze netwerkbijeenkomst 

 

 

Talent in de spotlights op Sancta Maria Mavo

Terwijl in de sportzaal van de Sancta Maria Mavo de eerste eindexamens volop bezig waren, werden in een ander lokaal de aanwezigen uit het netwerk Ondernemend Onderwijs getrakteerd op een bevlogen presentatie van Sander van Roij.

Sander, onderwijscoördinator op de Sancta, vertelde deze middag over zijn reis vanuit het 'traditionele onderwijs' naar het onderwijsprogramma 2.0, waarmee men op de Sancta in april j.l. bandbreed is gestart. En Sander vertelt niet zomaar. Hij boeit met prachtige verhalen over leerlingen, zijn opa, zijn dochter. Allemaal met de boodschap dat onderwijs zo veel beter kan en meer moet aansluiten op beleving van leerlingen, arbeidsmarkt of vervolgscholen. 

Lees meer

Bijna 10 jaar geleden startte Sander met het ontwikkelen van een speciaal programma voor leerlingen die dreigden uit te vallen uit het onderwijsproces. Het Changement! Met groot succes: alle leerlingen uit dit project vonden een passende plek op de arbeidsmarkt of vervolgschool! Dit heeft geresulteerd in het huidige Onderwijsprogramma 2.0 van de Sancta Maria Mavo met als belangrijkste doel alle leerlingen succesvol te laten zijn met hun eigen talenten.

Enkele opvallende aspecten uit het nieuwe onderwijsprogramma: Lessen starten later en duren een half uur. Tussendoor 'energizers'. Geen huiswerk mee naar huis.

Hoe dat mogelijk is: kijk hier naar de uitleg.

 

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 12 mei 2017

12 mei, 15.00-17.00uur, Sancta Maria Mavo, Aartshertogenlaan 108 in Den Bosch. Inloop vanaf 14.30uur

Bijna 10 jaar geleden startte Sander van Roij met het ontwikkelen van een speciaal programma voor leerlingen die dreigden uit te vallen uit het onderwijsproces. Het Changement! Met groot succes: alle leerlingen uit dit project vonden een passende plek op de arbeidsmarkt of vervolgschool!
Heel recent is, na een uitgebreide voorbereidingsperiode, de hele school met alle leerlingen overgegaan op een vernieuwende 21e eeuwse aanpak. 

Lees meer

Voor deze nieuwe aanpak zijn de ervaringen opgedaan in het Changement de basis geweest. Hoe vergaat het hen en wat vinden de leerlingen ervan?
Wij mogen met Ondernemend Onderwijs tijdens de netwerkbijeenkomst van 12 mei hier een kijkje achter de schermen nemen. 

Naast deze kennismaking met het nieuwe onderwijs van de Sancta Maria Mavo, is er in het programma weer ruim tijd ingeruimd voor het uitwisselen en uitdiepen van projectvragen en het ondernemend uitwerken van ideeën uit het netwerk. Het team van Ondernemend Onderwijs met de studentmedewerkers is hiervoor weer paraat! Komt u ook?

Meld je ivm organisatie graag even aan voor deze bijeenkomst via post@ondernemend-onderwijs.nl

 

Zo komt innovatief ondernemend onderwijs tot stand.....

Succesvolle netwerkbijeenkomst Ondernemend Onderwijs. Met Anne-Marie Rakhorst en Duurzaamheid.nl bij PaboDB.

Oproep aan alle scholen: doe mee met de '17 doelen die je deelt' prijsvraag!

Let op: filmpjes inzenden vóór 15 mei 2017!

Lees meer

17 doelen prijsvraag

17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen. Maar hoe gaan we deze doelen behalen? Daarvoor zijn goede ideeën en slimme oplossingen nodig. Ben jij tussen de 6 en 17 jaar oud en heb je een goed idee voor een eerlijke, schone en veilige wereld? Doe dan mee aan de 17 doelen prijsvraag!

Hoe kun je meedoen?

Maak een filmpje van maximaal 2 minuten waarin je vertelt wat jouw idee is én wat je nodig hebt om het te kunnen uitvoeren.

Wat kun je winnen?

We kiezen drie ideeën uit die met professionele begeleiding verder worden ontwikkeld. Dat betekent dat we je gaan helpen om wat jij bedacht hebt, te gaan maken of uitvoeren.

Bekendmaking van de prijswinnaars - 1 juni

Op 1 juni is het de Internationale Dag van het Kind en maken we bekend welke ideeën in de prijzen zijn gevallen. Op deze feestelijke dag verwelkomen we de genomineerden in NEMO Science Museum in Amsterdam.

Meedoen? Schrijf je voor 15 mei 2017 hier in. En wie weet zien we jou op 1 juni in het NEMO Science Museum!

 

 

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 7 april 2017

Ondernemend Onderwijs samen met Anne-Marie Rakhorst van Duurzaamheid.nl en de 17doelendiejedeelt.nl

Na de succesvolle campagne 17doelendiejedeelt.nl lanceert ondernemer Anne-Marie Rakhorst vrijdag voor ons netwerk de ‘17 doelen prijsvraag’. Het is wereldwijd de allereerste kinderprijsvraag gericht op de Werelddoelen van de Verenigde Naties. De prijsvraag daagt kinderen (van 6 t/m 17 jaar) uit om oplossingen aan te dragen voor een eerlijke, schone en veilige wereld in 2030.

7 april 2017, 15.00-17.15uur, Pabo Den Bosch, Frans Fransenstraat 15, 5231 MG Den Bosch

Meld je ivm organisatie graag even aan voor deze bijeenkomst via post@ondernemend-onderwijs.nl

Lees meer

Kom op 7 april 2017 naar Pabo Den Bosch en maak kennis met Anne-Marie Rakhorst en de 17doelendiejedeelt.nl-prijsvraag. Samen verbinden we deze aan Ondernemend Onderwijs en aan de padlet ‘Ondernemend Onderwijs in Actie’ waarmee alle vragen, ideeën en partijen kunnen worden gedeeld.

Programma

7 april 2017, 15.00-17.15uur, Pabo Den Bosch, Frans Fransenstraat 15, 5231 MG Den Bosch.

14.30-15.00uur Inloop en bijpraten

15.00-15.15uur Introductie en doel van de middag

15.15-15.35uur Anne-Marie Rakhorst over de 17doelendiejedeelt.nl-prijsvraag en haar vraag en inspiratie voor ons netwerk.

15.35-16.45uur Begeleide aanpak in het verder uitwerken van ideeën uit het netwerk, die gezamenlijk worden opgepakt en verder gebracht.

16.45-17.15uur Delen van de resultaten, plaatsen op de padlet, en afspraken voor vervolg, drankje en napraten.

17.15uur Afsluiting

Meld je ivm organisatie graag even aan voor deze bijeenkomst via post@ondernemend-onderwijs.nl

 

Bossche Educatieve Agenda 2017-2021

De gemeente, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Zo krijgen zij de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn.
In de Bossche Educatieve Agenda (BEA) staat hoe we dit aanpakken en welke activiteiten we hiervoor organiseren.

Infographic BEA

Opbrengsten startbijeenkomst BEP

 

Studenten Artevelde Hogeschool Gent op bezoek

Elke Jansegers en Cassidy Mestdagh zijn Erasmusstudenten aan de Artevelde Hogeschool Gent, België. Hier volgen zij de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind. Van februari t/m juni 2017 volgen zij de Minor ‘Leiderschap in IKC’ (Integraal Kindcentrum) aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch.
Zij doen hiervoor hun praktijkervaring op bij KC De Haren en waren ook te gast 10 maart j.l. op de netwerkbijeenkomst van Ondernemend Onderwijs. 
Hun bevindingen mailden zij aan ons:

Lees meer

Hallo !

Wij zijn Elke Jansegers en Cassidy Mestdagh. Wij zijn twee Erasmusstudenten vanuit de Artevelde Hogeschool Gent  België. Aan deze hogeschool volgen wij de bachelor Pedagogie van het Jonge Kind. Tijdens de periode van februari t/m juni 2017 volgen wij de Minor ‘Leiderschap in IKC’ (Integraal Kindcentrum) aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch.

Binnen deze minor maken wij kennis met hoe leiderschap binnen het IKC plaatsvindt en wat er allemaal bij komt kijken. Zo worden wij ook ondergedompeld in hoe samenwerking met andere organisaties worden opgezet, wat ondernemendheid is binnen een IKC en mogen we ook eens even proeven van hoe dit op de werkvloer vorm krijgt.  We kregen dan ook de kans om mooie praktijkervaringen op te doen in Kindcentrum De Haren.

Doordat we volledig ondergedompeld worden in het IKC gebeuren, hebben we ook al een aantal verschillen opgemerkt wat betreft het ondernemend onderwijs tussen België en Nederland.  We merken dat ondernemend onderwijs bij ons nog niet volledig vormgegeven is. Dit wil zeggen dat wij voornamelijk nog het oude onderwijssysteem hanteren (kennis overdracht van leerkracht naar leerling) maar anderzijds zien we wel dat ondernemend onderwijs voornamelijk terug te vinden is in methode scholen zoals Freinet, Steiner,…

We merken in Nederland dat ondernemend onderwijs hier leeft. We staan dan ook versteld van het enthousiasme van de leerkrachten, leidinggevende en organisaties binnen dit programma.

Na het bijwonen van de netwerkbijeenkomst van ‘sH Ondernemend Onderwijs op vrijdag 10 maart 2017 zijn wij ervan overtuigd dat ondernemend onderwijs een meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Wij nemen dit ook met grote enthousiasme mee naar onze eigen praktijk in België.

We bedanken jullie alvast dat we de kans kregen om ons hier nog wat meer in te verdiepen!

 

Jheronimus Bosch Art Center

Creativiteit belangrijke pijler in educatie programma JBAC

'In onze snel veranderende tijd is creatief denken een vaardigheid die onmisbaar is. Wij geloven dat iedereen creatief kan denken en willen iedereen de kans geven dat te doen!
Door middel van workshops, trainingen en ondernemend onderwijs dragen we dit gedachtengoed met veel enthousiasme uit.
We zijn dan ook super trots mensen binnen deze context met elkaar te kunnen verbinden in onze rol als HUB voor Ondernemend Onderwijs 's-Hertogenbosch.'

Lees hier meer over Hub JBAC en Pabostudenten

 

Opleiding tot Citytrainer Cultuur

HEB JIJ creatief talent?
ZOEK JIJ ondersteuning om bijvoorbeeld creatieve workshops te gaan geven?
WIL JIJ je oriënteren op een opleiding of baan in de (sociaal) culturele sector?
BEDENK JIJ leuke ideeën voor activiteiten/ evenementen in Den Bosch en Rosmalen en kun je daarbij hulp gebruiken?

Dan is Citytrainer Cultuur iets voor jou!

Meer info over deze (kosteloze) training

 

Studenten Pabo Den Bosch op NOT

4 studenten van Pabo Den Bosch staan met het bedrijf Hobbytime uit Almelo van 24 t/m 28 januari 2017 in Utrecht op de NOT (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling) in HAL 8 stand nr. A052.

Zij ontwikkelden samen een lesprogramma over duurzame energie voor basisschoolleerlingen gr. 7 en 8.

Lees hier meer 

 

 

Fysieke ‘ruimte voor ondernemendheid’.

Een fysieke plek, een uitnodigende en stimulerende omgeving, laagdrempelige toegang, aanwezigheid van partners en ‘samen doen’, blijken doorslaggevende argumenten om te kunnen komen tot co-creatie, tot een succesvolle samenwerking. Hier wordt ‘Ruimte voor ondernemendheid’ gecreëerd, kunnen deelnemers 21th century skills ontwikkelen en groeien zo uit tot krachtige burgers in onze samenleving.

Lees hier hoe Ondernemend Onderwijs fysieke 'Ruimte voor Ondernemendheid' creëert.

 

Hoe bouwt Ondernemend Onderwijs verder vanaf 2017?

Verslag bijeenkomst netwerk Ondernemend Onderwijs, 25-11-2016 bij Muzerije

Gastvrij werden deelnemers uit het netwerk OO op 25 november 2016 bij Muzerije ontvangen. Doel van deze middag: samen bouwstenen bepalen voor de voortgang/toekomst van het programma Ondernemend Onderwijs. Drie prachtige voorbeelden van ondernemendheid in het onderwijs stonden ter inspiratie op het programma.

Lees meer

Margo van de Oord, programma leider 'sH Ondernemend Onderwijs, heette iedereen van harte welkom en gaf het openingswoord aan Katja Brooijmans, programma manager 'sHOO.

Katja’s openingswoord had als kernboodschap:

‘Handen aan de ploeg!’

Levert netwerk bouwstenen voor betekenisvol onderwijs?

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil, samen met de lokale onderwijspartners en partners in de arbeidsmarkt de ‘handen aan de ploeg’ om hoge kwaliteit van onderwijs te bereiken en wil hierin de brug slaan tussen de partijen (triple helix: Overheid Onderwijs Organisaties/Ondernemingen).

De gemeente probeert deze partners nadrukkelijker hierbij te betrekken.

Om het voortbestaan van ‘sH OO te garanderen is zichtbaarheid in de koepels als POVO en DOVO van groot belang en zullen schoolleiders en directeuren ook hierop moeten aandringen bij de BEA (Bossche Educatieve Agenda).

Katja rekent er op dat onderwijspartners, scholen, docenten, leerlingen, schoolleiders en ondernemers, waar nodig actief zullen bijgedragen om het netwerk levend te houden. En dat er bouwstenen zullen worden aangereikt om betekenisvol onderwijs te blijven geven. Lees hier Katja Brooijmans hele speech

 

Hierna volgen 3 ondernemende voorbeelden ter inspiratie: 

Christine Jetten, van het Koning Willem I College, Afdeling Media Art en Performance (MAP)

‘Alleen dat wat we zelf kunnen, kunnen we ook leren aan onze studenten.’

De opleidingen van MAP maken deel uit van de creatieve industrie waar multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is. We hebben daarom fundamenteel andere uitgangspunten nodig om de aansluiting te kunnen blijven maken bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor moet het onderwijs ondernemender worden, met vakoverschrijdende samenwerking. Docenten moeten bereid zijn een deel van hun autonomie op te geven. Een horizontaal ingerichte organisatie.Zij verwijst hiervoor o.a. naar het boek “Blauwdruk voor de emergente school”.

‘De komende jaren willen we bouwen aan team dat met betere tools en inzichten het onderwijs van de 21ste eeuw kan vormgeven.’

Twee collega’s van het Productiehuis van het KW1C, Lydia Francois en Nita Dunlop, vullen Christine hierbij aan met praktijkvoorbeelden.

 

Filmpje over Maplab

Lees hier de presentatie van Christine Jetten

 

Ivvy Kwak, van KC De Haren

Ondernemend onderwijs is volledig geïntegreerd in het curriculum van KC De Haren.

Het team van De Haren omarmt het programma Ondernemend Onderwijs, o.a. door gebruik van de Ontwerpcirkel en de Motivatiemeter bij de projecten.

Ivvy geeft als voorbeeld de projecten ‘De Ecologische Voetafdruk’ en ‘Reisbureau De Haren’, waarin leerlingen als echte adviseurs reizen bedenken voor docenten op hun school. Wat leren de leerlingen van deze ‘levensechte’ vragen en hoe integreren docenten deze projecten in de reguliere vakken? Want een ding is zeker, deze innovatieve invulling van het programma komt in plaats van de bestaande lesstof, niet er bovenop.

Door gebruik te maken van de Competentiemonitor wordt duidelijk dat het werken met echte opdrachten, in samenwerking met de wereld buiten de school, heel goed scoort bij leerlingen én docenten.

Zie hier de hele presentatie van Ivvy

 

Michel van Ingen, begeleider projectgroep H2 Pabo (FHKE)

Ook hier is ondernemend onderwijs in het curriculum geïntegreerd. 3e jr. studenten werken voor het realiseren van hun opdrachten samen met organisaties en bedrijfsleven.

 

Michel vertelt dat docenten en studenten op de Pabo in Den Bosch wel ‘4x ondernemend’ werken.

De docenten als teams, de studenten als teams, met de teams van de stagescholen én met de leerlingen van de stagescholen!

Naast de reguliere stages vervullen dit schooljaar inmiddels 80 3e jrs. studenten een externe opdracht met het bedrijfsleven. Dat is vernieuwend. En een projectgroep, gevormd door studenten uit eigen geledingen, ondersteunt hen daarbij. Dit levert extra ondernemende competenties op die weer worden gewaardeerd in hun portfolio.

Daarnaast wordt door Pabostudenten de Competentiemonitor afgenomen om de groei in 21e eeuws vaardigheden bij leerlingen en studenten te kunnen vaststellen.

Michel verwees, gezien de tijd, de aanwezigen naar de website van Ondernemend Onderwijs, waar regelmatig door de projectgroep verslag wordt gedaan van hun projecten. Lees hier nog meer 

 

Margo van de Oord concludeert door de vele vragen en enthousiaste opmerkingen, dat deze groep graag met het netwerk Ondernemend Onderwijs verder wil. ‘We willen nog veel van elkaar horen.’

Dat gaan we dan ook zeker met deze groep doen. We plannen daarvoor een volgende bijeenkomst in januari 2017. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Margo verzoekt de aanwezigen vervolgens een intentieverklaring* in te vullen, waarop ieder kan aangeven welke vorm van samenwerking  voor 2017 wordt geambieerd met het netwerk van Ondernemend Onderwijs. En welke ‘bouwstenen’ hiervoor nodig of wenselijk zijn.

*Ook een intentieverklaring invullen? Klik aan, vul in en verzend hem naar post@ondernemend-onderwijs.nl

 

   

    

Terwijl ieder beknopt zijn wensen invult, sluit Margo deze bijeenkomst, onder dankzegging aan gastlocatie Muzerije, de aanwezigen voor hun inbreng en sprekers voor het delen van hun mooie voorbeelden.

Zij spreekt de hoop uit in januari 2017 met deze groep, aangevuld met  andere enthousiaste bouwers aan ons netwerk, weer een goede start te maken met als doel het netwerk Ondernemend Onderwijs in Den Bosch nog meer zichtbaar en deelbaar te maken en blijvend te integreren. Samen met studenten, docenten, directies, bedrijven, organisaties en overheid.

 

Beeld en samenvatting intentieverklaringen: 

 • De intenties lopen ver uiteen d.w.z. van micro tot en met macroniveau, van het concreet uitwerken van een workshop of een project tot het uitwerken van beleid en onderzoek.
 • Veel deelnemers spreken op de een of andere manier uit dat ze willen (blijven) samenwerken en verbinden en willen hier een actieve bijdrage aan leveren.
 • Een deel van de deelnemers spreekt over kennis delen, ervaringen delen, spontane bijeenkomsten en trainingen.
 • Verschillende keren wordt de wens of behoefte uitgesproken van het belang van concrete innovatieve locaties, pop-up store of Hubs. Tevens stellen enkele deelnemers hun eigen locatie ter beschikking.
 • Een deel van de deelnemers geeft aan waar ze mee bezig zijn en dat ze daar gewoon mee doorgaan.
 • Een deel van de deelnemers geeft aan kennis en kunde van docenten en leerlingen ter beschikking te stellen.
 • Een paar deelnemers geeft aan met nieuwe ondernemende initiatieven te komen.

 Filmpje Bouwstenen Ondernemend Onderwijs

 

Uitnodiging:

Hoe wil jij in 2017 verder met Ondernemend Onderwijs?
Kom op 25 november en deel je wensen en ideeën hierover. En bouw mee aan een ondernemende samenleving!

Met inspirerende good-practices van Pabo, KW1C en KC De Haren.
Hoe geven zij ruimte aan ondernemendheid?

Datum:              25 november 2016 
Tijd:                   15.00 - 17.00uur
Locatie:              Muzerije,
                           Hinthamerstraat 74,
                           5211 MR ’s-Hertogenbosch

Programma: Samen werken aan Ruimte voor Ondernemendheid

Hier aanmelden

 

Inspiratie tijdens vakantie

Hieronder een selectie uit de ingestuurde foto's van, volgens fotografen, inspirerende omgevingen. Ook iets bijzonders, ondernemends of inspirerend gezien? Stuur ook jouw foto!

Oeteldonkse kleuren in Vilnius; een brug over rivier de Semois (België) die jaarlijks wordt opgebouwd en afgebroken; de weidsheid van de Hondsbossche zeewering; de fundering van een oud communistisch gebouw dient nu als haven in Talinn; prachtige station van Luik; Warschau op een zonnige dag; textielmuseum in Tilburg; Wonderlijke wandeling op de Sint Jan in 's-Hertogenbosch

 

Oogst groter door ruimte voor ondernemendheid en ondernemend onderwijs

‘sH Ondernemend Onderwijs was met enkele ambassadeurs, waaronder Kindertrots, aanwezig tijdens de netwerkbijeenkomst van AgriFood Capital waarin de oogst van Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 werd aangeboden door voorzitter en wethouder Huib van Olden aan de aanwezigen. Gedeputeerde Bert Pauli hamerde er vervolgens nog maar eens op dat ondernemend gedrag in het onderwijs moet worden gestimuleerd om te kunnen blijven oogsten. Ook zou er volgens hem door het onderwijs veel meer samen moet worden gewerkt met de ondernemers uit de regio. De arbeidsmarkt is er bij gebaat maar ook zeker het onderwijs.

Lees meer

In de brainstormsessies waarin gevraagd werd om oplossingen te bedenken voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt kwam steeds naar voren dat men denkt aan mensen met meer ondernemende skills en competenties. Het versterken daarvan zul je in je schoolloopbaan en ook daarbuiten moeten doen en moeten kunnen vastleggen. Verbindingen en samenwerkingen zullen een andere dynamiek moeten gaan krijgen om zodoende gezamenlijk tot een sterke en innovatieve arbeidsmarktregio te komen waarin het onderwijs uiteraard een prominente plek heeft.

‘sH Ondernemend Onderwijs is daar als lerend netwerk keihard mee bezig.

 

Uit het onderzoek van Anna Freitag: Adviesraden

Anna wil tijdens haar stage het belang van OO voor de samenleving aantonen en onderzoeken welke voorwaarden OO tot een succes maken.

Daarnaast onderzoekt zij hoe we het programma kunnen borgen om het in de toekomst zelfstandig te laten functioneren en te verduurzamen (bijvoorbeeld door Adviesraden op te richten). 

Haar bevindingen met betrekking tot de Adviesraden

 

Ideeën leerlingen KC De Haren voor Groenste Hoofdstad 2018

Heel veel leerlingen van KC De Haren in Den Bosch plaatsten prachtige tips en ideeën voor ’s-Hertogenbosch Groenste Hoofdstad 2018 op ons Digitale Prikbord. Wat een ondernemendheid van kinderen en leerkrachten!

 

Burgemeester Rombouts vraagt hulp aan leerlingen basisscholen

Burgemeester Rombouts stuurde 23 mei j.l. aan alle kinderen in ’s-Hertogenbosch een brief en filmpje met de vraag hun beste idee in te vullen over hoe wij de groenste, schoonste en gezondste stad van Europa kunnen worden. 

Filmpje met uitleg vraag burgemeester 

Brief van de burgemeester

Doe ook mee en vul jouw beste idee in! 

Lees meer

 

Om alle ideeën voor 's-Hertogenbosch Green Capital 2018 te kunnen bundelen, is een digitaal prikbord ingericht genaamd: 'Samen met de hele stad voor Groenste Hoofdstad 2018'. Inloggen met het wachtwoord: 'SamenGroensteHoofdstad'.

Voor alle leerlingen in het basisonderwijs is een eigen digitaal prikbord ingericht. Zij worden via de scholen en hun docenten geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen.

 

Trots op Den Bosch!

Worden wij European Green Capital 2018?

De Europese commissie heeft bekend gemaakt dat 's-Hertogenbosch meedingt naar de titel Europese Groene Hoofdstad voor het jaar 2018. De stad die de titel wint blinkt uit in duurzaamheid en is een voorbeeld voor andere Europese steden.

Lees meer

's-Hertogenbosch is genomineerd omdat de gemeente op 12 thema's hoger scoort dan gemiddeld. Bijvoorbeeld op gebied van water en natuur, klimaat en vervoer. 

Lees hier het hele artikel van de Gemeente 's-Hertogenbosch

 

 

Natuurproject KC de Hoven

Van Beppie Olivier (KC de Hoven) ontvingen wij het volgende verslag. Mooi voorbeeld van samenwerking tussen 2 scholen en bedrijven uit de omgeving.

'We zijn het project gestart met een overleg samen met betrokken ouders, leerkrachten en een afvaardiging van ondernemend onderwijs. Door Margo (OO) zijn we in in contact gebracht met Thomas Freitag de imker, een docent van Helicon en Elly Vermaat (RijkenVermaat).  

Het gedeelte van de onderbouw...groep 1/2 zal ik uiteenzetten.

Lees meer

We zijn gestart met Moffel en Piertje dit zijn bekende figuren voor de kleuters...en zo kwamen we op de dieren die onder de grond leven. Er kwamen veel onderzoeksvragen naar voren vanuit de kinderen.  

Op school is een opa geweest die imker is. Hij vertelde en liet wat attributen zien. Daarvoor hebben we samen met de kleuters gekeken naar een bijenfilm en samen hebben we voor de imker vragen bedacht. 

We hebben een wormenbak gemaakt en de wormen bestudeerd. 

Op de zandverstuiving en het aangelegen bos zijn de kleuters bezig geweest met natuurspelletjes(speurtocht) en spelen en onderzoeken van het zand. 

Er is onderzoek gedaan naar kriebeldiertjes, die tevoorschijn komen als je bv. een groot stuk oude boom bekijkt.

Er is een groep dieper ingegaan op de mol.

Een andere groep op de wandelende tak en een groep op de worm.

 

Op woensdag 30 maart hebben we een natuurochtend gehouden. De kinderen konden kiezen uit verschillende workshops.

1  insectenhotels maken 

2  bloemen zaaien en plantjes planten

3  gangenstelsels maken buiten op het plein en in de zandbak.

4  dierendans en Engels

Bij de insectenhotels en het zaaien zijn studenten van Helicon ingezet. Dit was een leuke en leerzame samenwerking. De hotels en het zaaien is om de wijk kleurrijker en diervriendelijker te maken.

Er kwamen rupsen van de Vlinderstichting en we hebben de vlinders vrij kunnen laten in de wijk. Dat was een warm moment.

Er zijn slakken en kikkervisjes in de groepen gekomen, bekeken, erover vertelt en geknutseld. En natuurlijk teruggezet in de natuur.

De groepen zijn naar de stadsboerderij geweest op visite bij de imker Thomas. Ze hebben kaarsen gemaakt en honing getapt en met een echt imkerpak aan de bijen van dichtbij bekeken. Ze hebben bloemen gezocht en heerlijk gespeeld in de speeltuin.

Samen met Elly zijn er NME-leerroutes uitgezet voor alle groepen en hebben we als biodiversiteit de bij gekozen. De routes liggen dicht bij het kindcentrum, op stadsboerderij Eyghentijds en een stukje Kanaalpark.

De plaatsen voor de palen zijn gemarkeerd en Elly komt 20 juni uitleg geven voor het hele team. Dan kunnen we daarna de route lopen en hoop ik dat we allemaal enthousiast zijn om de kinderen warm te maken voor een stukje natuurbeleving.'

 

Imkerij Stad en Streek gaat internationaal

Imkerij Stad en Streek is een vaste partner van Ondernemend Onderwijs. De Imkerij kreeg zo waar een uitnodiging vanuit Gambia om daar haar kennis te delen. Lees hier het artikel.

 

Het Rondeel winnaar 'Hoe word ik een Klimaatheld'

Met een reuze slimme vinding 'het koeienschetenfilter' won basisschool het Rondeel uit 's-Hertogenbosch de wedstrijd 'Hoe word ik een Klimaatheld'. De koeienschetenfilter moet de uitstoot van schadelijke gassen verminderen. Lees hier het  artikel in het BD.

Artikel BD site

 

Kinderparlement in Den Bosch

Kinderen van Bossche basisscholen mochten op 30 september voor het eerst als 'parlementsleden' plaats nemen op het  pluche van de gemeente Den Bosch.

Kinderparlement

Kinderparlement BD

 

Avans opent duurzaam centrum

Met de opening van een duurzaam centrum, het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB), initieert Avans onder meer een manier om het onderwijs beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. Studenten pakken actuele problemen van bedrijven aan bij wijze van een onderzoeksproject.

Artikel BD Avans duurzaam centrum

 

Fietser tussen Oss en Den Bosch als proefkonijn

SPARK onderzoekt in een ‘Living Lab’ hoe de fietsinfrastructuur in de regio ’s-Hertogenbosch kan worden verbeterd, om zo het fietsen verder te stimuleren. TU Eindhoven en NHTV Breda gaan onzerzoeken hoe snelfietsroutes beter, veiliger en gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt. Een mooi voorbeeld waarbij de 3 o's (Onderwijs, Overheid en Ondernemingen) elkaar weten te vinden en studenten ondernemend bezig kunnen zijn. Zie bijgaand artikel in het Brabants Dagblad. Artikel

 

Leerlingen BBS De Kruiskamp leren 'stadsboeren'

In het Brabants Dagblad verscheen 4 juni 2015 het artikel 'Leerlingen BBS De Kruiskamp leren 'stasboeren'. De kinderen leren onder meer, en dat midden in een stadswijk, telen van aardbeien, zaaien, meststof maken, oogsten en produceren. De eerste aardbeien zijn geoogst, en kinderen van groep 5 maken er aardbeienjam van. Zelfs de verkoop ervan gebeurt door de kinderen zelf. Een prachtig voorbeeld van ondernemend leren!   Artikel BD

 

Ondernemerschapsonderwijs loont!

Mariël Voogel schrijft op LinkedIn: Lesgeven in ondernemerschap is meer dan het uitnodigen van succesvolle ondernemers voor gastlessen over hun praktijkervaringen. En meer dan het leren schrijven van een ondernemingsplan en de basis van marketing en financiën: dit zijn basisvaardigheden en processen die zich niet alleen verhouden tot het ondernemerschap. Het beheersen van deze kennis wordt steeds minder van belang ten opzichte van het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en attitude van de werkende van de toekomst.

Lees meer

Vogel.jpg

Door Mariël Voogel

Ondernemend gedrag

Ondernemend gedrag ontstaat wanneer studenten losgelaten worden om problemen op te lossen, kennis te delen en hun ideeën in producten kunnen omzetten. Er zijn zelfs universiteiten die hun studenten laten bridgen of schaken, om hun vaardigheden te ontwikkelen voor het beste besluit, strategievorming, intuïtie en omzeilen van de concurrent. Sommigen zijn van mening dat ondernemendheid alleen in de ‘echte’ wereld goed wordt ontwikkeld. Aan het onderwijs de uitdaging om een brug te slaan tussen de praktijk en het klaslokaal.

“The fundamentals are easy. We can teach people how to do a market analysis or make a business plan. Not a problem in my opinion. But going the extra mile is where it gets interesting.”

Giovanni Azzone, Rector of Polytechnic University of Milan

Ondernemerschapsonderwijs werkt

De Europese Commissie (EC) publiceerde in 2014 haar Entrepreneurship 2020 Action Plan met als doel het Europese ondernemerspotentieel te helpen ontwikkelen. De publicatie Entrepeneurship Education: A road to succes (2015) toont de resultaten van het onderzoek naar wat het onderwijs hieraan kan bijdragen. Het onderzoek omvatte 91 projecten in 23 landen die aandacht schenken aan ondernemerschapsonderwijs. Het onderzoek keek naar de impact van focus op ondernemerschap binnen het onderwijs op het niveau van studenten, instellingen, de economie en de maatschappij.

Uit een analyse van deze casestudies blijkt dat studenten die ondernemerschapsonderwijs hebben genoten, vaker innovatieve bedrijfjes starten, hun slagingskans als ondernemer is verhoogd en hun kans op werkeloosheid is verlaagd.

In het basis- en voortgezet onderwijs draagt het ondernemerschapsonderwijs bij aan:

 1. de ontwikkeling van vaardigheden en eigenschappen van de leerlingen als een groter zelfvertrouwen, het benutten van kansen, oplossingsgerichtheid en het doorzettingsvermogen;
 2. een hoger ambitieniveau;
 3. de intrinsieke motivatie (wil) om zich verder te ontwikkelen.

Deze effecten zijn op meerdere vlakken belangrijk, en essentieel voor later succesvol ondernemerschap.

Vergroten van de effecten van ondernemerschapsonderwijs

Het rapport gaat ook in op de belangrijke aspecten om de effecten van het ondernemerschapsonderwijs te vergroten. Ik zal de aanbevelingen hieronder op een rij zetten.

 • Gezien de positieve effecten van ondernemerschapsonderwijs, moet het standaard onderdeel zijn van het curriculum van alle studenten, en niet alleen voor degenen die ervoor kiezen.
 • De effecten stapelen zich op met de tijd en zijn hoger bij opeenvolging van meerdere leerervaringen op het gebied van ondernemerschap. Het pleit voor inbedding in een doorlopende leerlijn.
 • Trainingen zijn maatwerk en moeten voor een groter effect zijn aangepast op de leeftijd, het onderwijsniveau, het onderwerp en de discipline (sector). Dit betekent in het basisonderwijs en de eerste klassen voortgezet onderwijs, ondernemerschap als lesmethode voor innovatief en actief leren. In de laatste klassen van het voortgezet onderwijs, ondernemerschap als mogelijk beroep en werken aan een ondernemende houding en gedrag. In het hoger onderwijs is een combinatie van beide benaderingen gewenst.
 • De effecten van leerprogramma’s zijn sekse afhankelijk. Mannen profiteren van een meer conventioneel leerprogramma, dan vrouwen.
 • Praktische levensechte leerervaringen dragen bij aan het succes van het ondernemerschapsonderwijs.
 • Docenten zijn belangrijke actoren in het ondernemerschapsonderwijs. Bewustmakende activiteiten voor docenten in combinatie met opvolgende op maat gemaakte trainingen zijn essentieel. Het begint bij de docent. Tevens moeten ondersteunende instrumenten en lesmethoden meer onder de docenten worden verspreid.
 • Een integrale inbedding van ondernemerschapsonderwijs verhoogt het bewustzijn van de docenten.
 • Institutionele verandering en een gecoördineerde aanpak van ondernemerschapsonderwijs is het meest effectief wanneer het volledig wordt gesteund door het management, het bestuur en de staf.
 • Het ondernemerschapsonderwijs moet worden ingebed in het zogenaamde entrepeneurial ecosystem. 
 • Netwerken en mentorschap zijn belangrijke ondersteuningsmiddelen.
 • De mogelijkheden tot ondersteuning en begeleiding moeten transparant en zichtbaar zijn.
 • Ondernemerschapsonderwijs trekt ondernemende studenten en medewerkers aan en zal leiden tot nog meer ondernemerschap.
 • Ondernemerschapsonderwijs zou een indicator moeten zijn in de procedures voor kwaliteitsborging van scholen en universiteiten.

All young people should benefit from entrepreneurship education, including at least one practical entrepreneurial experience before leaving compulsory education.”

DG Education and Culture (DG EAC)
in ‘Rethinking Education’

Onderwijs moet vroegtijdig inspelen op vereisten in de toekomst

De wereld verandert snel en het onderwijs moet hierop vroegtijdig inspelen door de ontwikkeling van vaardigheden van de leerling en student te stimuleren om bijvoorbeeld bepaalde basiskennis te verkrijgen. Al eerder pleitte ik voor de opzet van een  21st Century Skills Center. Er wordt wel geëxperimenteerd in allerlei projecten, maar structurele inbedding ontbreekt nog.

De dialoog voor het onderwijs in de toekomst is in november vorig jaar door het Ministerie van OC&W gestart met het PLatform Onderwijs 32. Zij brengen eind van dit jaar hun advies uit en het streven is om in 2017 de vernieuwde kerndoelen en eindtermen vast te stellen. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de ontwikkeling van ondernemerschap en een ondernemende houding hiervan onderdeel uitmaakt. De bovenstaande aanbevelingen zijn hiervoor een goed startpunt.

Ik kan niet wachten.

Mariël

Ondernemerschapsonderwijs

 

Energietuin moet leerlingen ondernemender maken

In het Brabants Bagblad van 10 februari 2015 verscheen bijgaand artikel. De Energietuin is een mooi voorbeeld waar kinderen creatief aan het denken worden gezet over een vraagstuk binnen de samenleving, in dit geval de vraag naar energievoorziening. Artikel BD

 

Artikel in het BD 1 jaar Ondernemend Onderwijs

Het Brabants Dagblad was erbij tijdens het verjaardagsfeest op 21 januari 2015 van Ondernemend Onderwijs. Met de quote; 'een win-winsituatie' kunnen we tevreden terug kijken naar het eerste jaar van Ondernemend Onderwijs en een gelaagd verjaardagsfeest mede dankzij het geweldige ontvangst van Helicon MBO Den Bosch en de catering van de Bossche Vakschool! Artikel BD

 

 

Rodenborch wint First Lego League

Leerlingen van Rodenborch College namen deel aan de wereldwijde First Lego League. En raad eens? Ze hebben gewonnen en gaan door naar de Beneluxfinale!

Lees meer

IMG-20141201-WA0001.jpg

 

Artikel BD 'Scholen in actie voor de bij'

'Bossche scholieren gaan op de bres voor voedsel en ruimte voor de bij.' Zo schrijft het Brababants Dagblad op donderdag 20 november 2014.

Lees meer

HELP.pdf

 

Leerlingen klussen bij basisschool

Leerlingen van de Bossche Vakschool helpen basisschool Boschveld met allerlei klussen. Onder het mom van 'Techniek maakt scholen mooier' mogen de derdejaars vmbo'ers levensecht leren buiten de school.

Lees meer

IMG-20140222-WA0000.jpg

 

In de media

Bent u geïnteresseerd in het programma Ondernemend Onderwijs, of in een van onze projecten? Laat het ons weten via

post@ondernemend-onderwijs.nl