Per 31-12-2021 is de Stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH opgeheven. Een veel gehoorde vraag is: wat gaat er nu gebeuren met de ontwikkelde ‘instrumenten’ en communicatiemiddelen van Ondernemend Onderwijs? We hebben besloten dat de berichtgeving via Instagram, Facebook en de Nieuwsbrief stopt per eind 2021. De website, waarop heel veel relevante informatie te lezen is, blijft voorlopig nog in de lucht en blijft voor het netwerk beschikbaar.

Lees verder

Ondernemend Onderwijs

Bedankt voor jullie bijdrage aan een meer ondernemende samenleving!

Jullie en wij, samen hebben we de wereld een stukje mooier gemaakt! Dat is wat wij geloven!

Per 31-12-2021 is de stichting Ondernemend Onderwijs 'sH opgeheven en stoppen de bijeenkomsten en het delen van informatie via de stichting. Wel blijft de website beschikbaar voor publicaties en ook het mailadres blijft nog open voor contacten.

Bedankt voor jullie bijdrage aan een meer ondernemende samenleving!

Samen hebben wij de wereld een stukje mooier gemaakt...

Dàt is wat wij geloven. Jullie en wij, samen hebben wij in de afgelopen jaren iets moois neergezet. Samen zetten wij ons in om een ondernemende houding te ontwikkelen bij leerlingen en docenten en verbindingen te leggen tussen onderwijs, organisaties en overheid. Ook werkten we aan verbindingen tussen alle niveaus van onderwijs, van basisonderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs. 

Jullie en wij hebben veel bewerkstelligd in de regio 's-Hertogenbosch door mee te werken aan grote of kleinere projecten, met het bezoeken of meewerken aan onze maandelijkse themabijeenkomsten en met een actieve, ondernemende houding. Heel veel dank daarvoor!

Dank ook voor de prettige en goede samenwerking! Wij zijn trots op wat Ondernemend Onderwijs met haar (ex)teamleden, (ex)studentmedewerkers, bestuur en met jullie hulp uit het netwerk heeft bewerkstelligd. We werkten samen aan (maatschappelijke) projecten, gaven ondernemende initiatieven een boost, we namen scholen en organisaties mee in ondernemendheid en gaven veel studenten hierin de kans anders te leren. We verwachten dat onze gezamenlijke inspanningen op veel plekken zullen bijdragen aan een blijvende positieve verandering in het onderwijs.


Wat er verder gebeurt met ondernemend onderwijs? Lees dat hier.

 

Recent toegevoegd