OO Werkplaats

Het team OO wordt regelmatig benaderd door scholen of andere organisaties met hulpvragen op het gebied van ontwikkeling of aanpassing van lessen of workshops. In schooljaar 2019-2020 ontstond dan ook het idee om hiervoor een werkplaats op te richten. Een plek waar bestaande én nieuwe ideeën, lessen, workshops worden ontwikkeld, aangepast en geïnnoveerd.

In deze OO Werkplaats werken iedere woensdagmiddag studentmedewerkers en kernteamleden samen met partijen uit het netwerk aan onderwijsinnovaties. 

 

'Samen aan de slag in de Ondernemend Onderwijs Werkplaats'

Studentmedewerker Camille en kernteamlid Mandy schreven in maart 2021 een artikel over de ontwikkeling en verbetering van de training 'Groter Leren Denken' in de OO 'sH Werkplaats. 

Groter Leren Denken in de OO 'sH Werkplaats

Studentmedewerker Pepijn Giesbers schreef in september 2020, onder co-auteurschap van kernteamlid Jan Raemakers het volgende artikel over de Werkplaats:

Samen aan de slag in de Ondernemend Onderwijs Werkplaats