Margo van den Oord, programmaleider

Margo van den Oord werkt in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als programmaleider aan de versterking van Ondernemend Onderwijs in deze stad en regio. Zij doet dit door ondernemende initiatieven in de dagelijkse omgeving van onderwijs, overheid en ondernemen op te halen, te verbinden en te versterken.

BGA.jpg

Lees meer

Vanuit de gedachte, ondernemend onderwijs voor een ondernemende samenleving, begeleidt zij scholen en organisaties om hun ondernemende initiatieven en projecten verder uit te breiden en te bestendigen. Door deze te implementeren en in te bouwen in de dagelijkse les- en beroepspraktijk. En in een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt en leven lang leren voor iedereen toegankelijk te maken. Betekenisvol onderwijs ontstaat door levensechte vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving in het onderwijs te integreren.

Margo van den Oord is orthopedagoog en onderwijskundige en werkte onder andere 10 jaar lang bij HAS Den Bosch, waar zij in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven opleidingen ontwierp om de groei van mensen in innovaties en organisaties te begeleiden. Ook werkte zij mee aan Brabant Brein, een grote opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant, waarbij de ideeën van alle Brabanders voor de toekomst van Brabant zijn opgehaald.

 

Wie volgt Katja Brooijmans op als programmamanager?

Per 1 mei 2020 heeft Katja Brooijmans een volgende stap in haar carrière gezet en werkt nu voor de Gemeente Oss (Cultuur, sport, verenigingsleven, ontmoeten).

Ondernemend Onderwijs is erg benieuwd naar haar opvolger, ons nieuwe aanspreekpunt, binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch.

We houden je op de hoogte!

Lees hier de mooie afscheidswoorden van Katja. Wat zullen we haar enorm gaan missen!

Katja Brooijmans werkte voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de afdelingen Cultuur en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie. Bij beide afdelingen speelt ondernemerschap een grote rol en ook in de wijze waarop zij zelf haar taken vormgeeft, is ondernemendheid en ondernemerschap de rode draad. Vanuit een Europees uitwisselingsproject rondom de doorgaande leerlijn ondernemendheid is het programma ‘sH Ondernemend Onderwijs geboren.

Lees meer

Om beweging te kunnen maken, is een grote lokale werkgroep van scholen (primair tot aan HBO) aan de slag gegaan met de leerpunten uit de Europese uitwisseling. Het lerende netwerk is groeiende en bruist van de activiteiten. Concrete projecten zijn noodzakelijk om een gezicht te geven aan de beweging die 'sH Ondernemend Onderwijs heet. De gemeente voert regie en is actief in gesprek met het onderwijs en de arbeidsmarkt in de volle breedte over ondernemend gedrag. Leren door te doen, leren door zelf vragen te stellen, leren door te onderzoeken, leren door actieve betrokkenheid van de samenleving binnen de school via ouders, omwonenden, ondernemers en bedrijven. Door samen de krachten te bundelen en rol en taakverdeling goed met elkaar te blijven bespreken maken we 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes. Daar zal Katja persoonlijk in elk geval een duidelijke rol in spelen.

 

Jan Raemaekers, onderwijsadviseur

Jan Raemaekers is leerkracht Primair Onderwijs, onderwijskundige, onderzoeker en zelfstandig adviseur. Hij is betrokken bij de coördinatie van de professionalisering binnen het programma van 'sH Ondernemend Onderwijs en geeft voorlichting aan docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt teams bij de implementatie.

Daarbij verwerkt en analyseert hij de data afkomstig van de monitoring van de pilots binnen het programma, schrijft deelrapporten, artikelen en blogs voor en over deze onderwijsinnovatie.

www.raemwerk.com

Reamwerk.jpg

 

Hanny Post, communicatie en social media

Hanny Post ondersteunt het Programmateam van Ondernemend Onderwijs 'sH bij de communicatie. Zij verzorgt o.a. maandelijks de Nieuwsbrief, beheert de website en andere social media, en is als lid van het kernteam betrokken bij alle andere zich voordoende werkzaamheden. 

Onderwijszaken hebben mij altijd heel erg geboeid. Daarom vind ik het bijzonder werkzaam te zijn bij deze Stichting die zich volledig inzet om het onderwijs in de regio Den Bosch ondernemender te maken. Daarnaast is het samenwerken met de studentmedewerkers voor mij een van de highlights. We zullen elkaar vast regelmatig treffen bij bijeenkomsten, of je ontvangt via mij een bericht of de Nieuwsbrief.

 

Mandy van Wanrooij, aspirant kernteamlid

Mandy van Wanrooij is vanaf februari 2020 aspirant lid van het kernteam. Ze wordt betrokken bij diverse projecten en het begeleiden van de studentmedewerkers. Ook gaat Mandy zich inzetten voor de Ondernemend Onderwijs Werkplaats, een plek waar trainingen en workshops op diverse gebieden worden ontworpen, uitgewerkt en aangepast.

Mijn naam is Mandy van Wanrooij – Verharen. Geboren en getogen Bosschenaar met een passie voor het onderwijs.Het begeleiden van kinderen, het verzorgen van arrangementen, het geven van bijles en huiswerkbegeleiding zijn mijn werkzaamheden binnen mijn eigen bedrijf ‘Succes Instituut’. In Ondernemend Onderwijs ’sH zie ik een nieuwe uitdaging, die ik met beide handen aanpak. Met mijn enthousiasme, flexibiliteit en netwerk ga ik vol frisse moed aan de slag met verschillende projecten en het begeleiden van de studenten.

 

Paula Samsom, aspirant kernteamlid

Paula’s hart ligt bij het onderwijs en hoewel zij niet uit het onderwijs komt heeft zij wel altijd vanuit een sociaal hart gewerkt. De laatste jaren werkte Paula aan PROVaardig*, een concept met het doel het primair onderwijs een stukje mooier te maken. Hierbij kwam zij in contact met OO 'sH. 

De oproep in januari 2020 voor ondersteuning van het kernteam heeft zij dan ook met beide handen aangegrepen. Voor haar gevoel komen haar diverse werkervaringen hierin mooi samen. Als teammanager extramural in de zorg, aandachtspersoon multiculturele samenleving, maar ook door haar achtergrond als counselor.

Lees meer

Paula wil bij OO 'sH graag studenten begeleiden. En ook van de projecten van Van Neynsel (opzetten van een ontmoetingsplek bij de Zuiderschans in Den Bosch) en Play Equal gaat haar hart sneller kloppen.

 

* PROVaardig is een concept dat is uitgewerkt voor op basisscholen, inspelend op de diverse ontwikkelingen zoals de 21 ste eeuwse vaardigheden, ouder- en buurtparticipatie  maar ook blended learning en loopbaanoriëntatie en aansluiting vinden bij beroepsonderwijs en bedrijven binnen de regio. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 'De 17 doelen die je deelt' hebben hierin een plek gekregen.

 

Maite van de Wiel, aspirant kernteamlid

Maite van de Wiel is vanaf februari 2020 betrokken bij Ondernemend Onderwijs. Ze ondersteunt het kernteam bij allerlei zaken, maar voornamelijk op het gebied van communicatie en administratie.   

Vanaf de eerste kennismaking ben ik geboeid door de werkwijze en enthousiasme van alle (student)medewerkers. Momenteel ben ik ook werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs en voorheen was ik werkzaam in het bedrijfsleven. Met dus zowel affiniteit met onderwijs en bedrijfsleven hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leven bij Ondernemend Onderwijs ‘sH. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, innovaties en ben heel enthousiast over de missie van Ondernemend Onderwijs ‘sH om bedrijven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen met opbrengsten voor beide partijen. 

 

Stef van den Broek, studentmedewerker Fontys HKE (Pabo) en junior lid kernteam

Mijn naam is Stef van den Broek en ik ben een derde jaars student aan de Pabo in Den Bosch. In mijn opleiding, maar ook daarnaast, ben ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Vernieuwing in het onderwijs is iets dat ik erg interessant vind en waar mijn passie ligt. Ik wil kinderen laten ontdekken en onderzoeken. Zowel in de klas als daarbuiten

Op het mbo heb ik al een opleiding Sociaal Cultureel Werker afgerond. De koppeling tussen het Sociaal Werk en het onderwijs vind ik ook een interessant onderwerp om mee aan de slag te gaan. Bij Ondernemend Onderwijs 'sH zit ik dus echt op mijn plek!

Note: sinds september 2019 maakt Stef ook deel uit van het kernteam. Hij zet zijn expertise in op het gebied van Samen Buiten Leren en ondersteunt het team uiteraard ook op andere gebieden. 

 

Marjolein Thelosen, studentmedewerker Avans Social Work

Hey, ik ben Marjolein Thelosen, 20 jaar en ik ben 3e jaars Social Work student aan Avans in Den Bosch. Sociaal werk? Dat is toch kopjes koffie (of thee) drinken met mensen en een beetje over het dagelijks leven praten? Nou niet echt. Er komt namelijk veel meer bij kijken. Signaleren, participeren, motiveren, doorvragen, samenvatten, snel schakelen, creatief denken en soms ook improviseren. Ruimte zoeken binnen de bestaande regels om jouw cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen en daardoor in zijn of haar eigen kracht te zetten.

Lees meer

Dit doe ik bijvoorbeeld op mijn stageplek bij Vluchtelingenwerk Nijmegen. Daar begeleid ik een aantal vluchtelingen nadat ze in een gemeente zijn gaan wonen, in dit geval Nijmegen. Ik ondersteun ze bij het leven in Nederland en hoe het bureaucratische systeem van Nederland werkt. Want aanpassen in je eentje is niet makkelijk, zeker als je het tegenovergestelde gewend bent. Je hebt namelijk toch iemand nodig die je een beetje de weg wijst en dat probeer ik te doen.

Wat ik het komende half jaar bij Ondernemend Onderwijs wil bereiken, is een combinatie van mijn projecten bij Vluchtelingenwerk en Ondernemend Onderwijs zodat het voor beide partijen wat gaat opleveren. Zo ga ik onderzoek doen naar ouderparticipatie binnen Vluchtelingenwerk en deze kennis inbrengen bij het project Play Equal, een Europees project voor kansarme jongeren tussen 12 en 19 jaar, waar OO ‘sH nauw bij betrokken is. De kennis die ik opdoe bij het Play Equal project wil ik dan weer inzetten bij het verbeteren van de band tussen vluchteling en coach. Oftewel, een win-win aan beide kanten. Ik heb er zin in!

maart 2020

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marjolein schreef in november 2019 het volgende artikel:

Het schoolsysteem in Nederland, een moeilijke studiekeuze voor statushouders.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marjolein gebruikte in haar pitch een prachtige metafoor voor Ondernemend Onderwijs 'sH. Die vonden wij het vermelden waard!

Stel je eens voor, je staat in een woonwijk. Deze woonwijk bestaat uit allemaal woningen plus een verenigingsgebouw. Elke school, instantie en bedrijf heeft een huis in deze wijk. Tussen deze wijkbewoners vinden allerlei uitwisselingen plaats. Steeds vaker bezoeken de 'buren' in de wijk elkaar om te kijken hoe een ander het aanpakt om zo tot beter onderwijs te komen.

Er is in de wijk ook een verenigingsgebouw. Dit is het gebouw waar Ondernemend Onderwijs ‘sH zich bevindt.

Als er onenigheid is tussen wijkbewoners, er een kleine verbouwing plaats moet vinden of er een kraan kapot is in een van de huizen, kunnen de buurtbewoners als dit niet lukt naar het verenigingsgebouw komen. De mensen in het verenigingsgebouw zullen de wijkbewoners dan ondersteunen met het bedenken van een oplossing voor het probleem, zodat de wijkbewoners in de wijk weer verder kunnen.

Als het nodig is biedt Ondernemend Onderwijs ‘sH hulp aan door mee te zoeken en contacten uit haar netwerk in te zetten voor het verbouwen, het installeren van de kraan of het uitpraten van de onenigheid. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Colin de Bijl, studentmedewerker Fontys Academy for Creative Industries

Leuk dat je even de tijd neemt om met het team kennis te maken, goed bezig! Mijn naam is Colin de Bijl, momenteel 3e jaars student aan Fontys ACI in Tilburg. Hier volg ik de opleiding CO-IEMES (Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies). Deze studie sluit perfect aan bij mijn passie voor muziek en grafisch vormgeven.

Dit is mijn 2e stage bij Ondernemend Onderwijs 'sH, waarbij mijn focus vooral ligt bij Outdoor Learning, LOB en het Van Gogh Nationaal Park. Ik wil mijn creatieve manier van denken en conceptuele aanpak delen met de andere studentenmedewerkers. Ik ben er namelijk van overtuigd dat in iedereen een verborgen talent schuilt. 

Lees meer

Tijdens mijn stageperiode bij Ondernemend Onderwijs ga ik een aantal workshops betreft design, visual thinking, concepting en branding aanbieden. Waarom? Het is cruciaal om creatief te blijven en met een andere invalshoek naar een onderwerp te kijken.

Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in! Een verfrissend team brengt nieuwe ideeën en kansen met zich mee. En niet te vergeten, een hoop gezelligheid. Kletsen over muziek of grafische vormgeving? Hell yeah, kom maar door haha, daar heb ik altijd zin in!

Stuur mij gerust een mail of een verzoek op Facebook.
colindebijl2397@gmail.com

 

Lilia Visser, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Lilia Visser, tweedejaars student Social Work aan Avans Hogeschool en vanaf begin 2019 studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Binnen mijn opleiding is ondernemendheid en verbinden ontzettend belangrijk en dat is precies wat ik kan ontwikkelen tijdens mijn stage bij OO 'sH. De uitdaging en ondernemendheid van Ondernemend Onderwijs is wat mij heeft aangetrokken, naast een ontzettend leuk team natuurlijk!

Lees meer

Het liefste probeer ik het onderwijs met sociaal werk te verbinden, zodat de innovatie en vernieuwing in beide werkvelden gestimuleerd wordt. Verder probeer ik ook de meerwaarde van een goed en groot netwerk te verspreiden.

Tijdens dit half jaar stage bij Ondernemend Onderwijs zal ik mij bezig houden met verschillende projecten. Ik ben onder andere nauw betrokken bij de Ondernemend Onderwijs Werkplaats . Hier houden we ons bezig met het ontwikkelen van trainingen en workshops. Daarnaast ga ik mij ook bezig houden met Van Neynsel Zuiderschans, waar we een multifunctionele ontmoetingsplaats in een nieuw te bouwen verpleeghuis aan het ontwerpen zijn.

 

Johan van Hout, studentmedewerker Avans Social Work

Mijn naam is Johan van Hout. Momenteel ben ik tweedejaars student Social Work en werk ik als herstelondersteuner bij het RIBW Brabant. Vóór deze opleiding heb ik mijn studie tot sport- en bewegingscoördinator afgerond.

Dit jaar ga ik een nieuw avontuur aan bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Met mijn energie en enthousiasme denk ik een waardevolle kracht te zijn binnen deze organisatie. Wat mij aanspreekt in dit team is dat het heel erg divers is, met ieder zijn eigen kwaliteiten.

Lees meer

Afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten rondom de Internationale Schakelklas, ISK (school voor jongere nieuwkomers). Door middel van het Europese project Play Equal ga ik dit jaar mijn energie in deze school steken om deze jongeren meer in contact te brengen met Nederlandse jongeren. Ik kijk er naar uit om met alle betrokken partijen samen te werken om zo mooie resultaten te behalen voor het basis- en middelbaar onderwijs. 

Groetjes Johan van Hout

 

Pepijn Giesbers, studentmedewerker Avans Social Work

Ik ben Pepijn Giesbers, sociaal werker en ik studeer Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ik zet mij in voor de kwetsbaren in de samenleving en motiveer, begeleid en activeer hen. Dit doe ik door mijzelf heel divers in te zetten met creatieve middelen en hen te verbinden met anderen. Ik maak me sterk voor een samenleving waarin mensen, die aan de rand van de samenleving staan, worden ondersteund door mensen die hier middenin staan. 

Lees meer

Een praktijkvoorbeeld hiervan is hoe ik in het verleden Zuid-Afrikaanse kinderen uit de sloppenwijken van Kaapstad heb leren emoties uiten door middel van theaterspellen (zie onderstaande link). Terwijl een heel ander voorbeeld is hoe ik een nieuwjaarsborrel samen met een acteur van Theaterwerkplaats Tiuri (een theaterwerkplaats voor verstandelijke beperkten in Breda en Roosendaal) heb weten te ontwerpen en organiseren. Ik sta dan ook voor een samenleving waarin mensen die aan de rand van de samenleving staan worden ondersteund door mensen die hier midden in staan. Graag breng ik daarom met jou de samenleving meer en meer tot één geheel.

Twee jaar geleden was ik ook studentmedewerker bij Ondernemend Onderwijs 'sH. Ik heb dit als een leerzame tijd ervaren, waarin ik mijn passie ontdekte voor het koppelen van onderwijs met sociaal werk.
Nu ben ik terug om mijn voorbereidingen te plegen aan mijn scriptie waar ik in september aan wil gaan starten. Bij OO 'sH ga ik ondersteuning bieden om LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding) zo te veranderen dat scholieren gemakkelijker een keus kunnen maken voor hun vervolgopleiding. Wat ik zelf heb meegemaakt in VMBO-T 4 wil ik anderen namelijk niet toe wensen.
 
Naast mijn werk bij Ondernemend Onderwijs 's
H ben ik barman bij Het Proeflokaal in Waalwijk, oppas bij de Zorgoppas, begeleider in de flexpool bij Amarant en ik onderhoud mijn sociale contacten graag binnenshuis op de bank of duik ik zelf ook de kroeg in.

https://www.caringsociety.eu/2019/06/share-your-feelings-and-emotions/